Noen som kan noen gode?

Jeg kan jo starte med en - fyll gjerne på med dine egne

Hvordan senke en svensk ubåt?
Du sender ned en dykker til å banke på.
Hvordan senke den en gang til?
Sende ned en dykker til å banke på.
Da åpner de og sier: vi lar oss ikke lure to ganger!