Jeg har da fått satt opp en hjemmeside til klubben

http://nordtromsdykkerklubb.no/