Den norske fangsten av vågehval truer ikke vågehvalbestanden i Nord-Atlanteren. Det slås fast i Havforskningsinstituttets rapport om Havets ressurser og miljø 2007 som ble offentliggjort onsdag.2006 ble bare 546 dyr av totalkvoten på 1.052 fanget.

900 dyr kan fanges i Nordsjøen, langs norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Resten, 152 dyr, kan fanges i sonen ved Jan Mayen.

I dag er det bare Norge som driver kommersiell vågehvalfangst i Nord-Atlanteren. Island har for tiden en mindre forskningsfangst. Grønland har urinnbyggerfangst, og har for tiden en årlig kvote på 175 vågehval ved Vest-Grønland og 12 vågehval ved Øst-Grønland.

Totalbestanden av vågehval i det nordøstlige Atlanterhavet er anslått til 184.000 dyr.

Hentet fra [ur=lhttp://www.tk.no/article2681916.ece]TK[/url]