Er på jakt etter Nikonos optikk i god stand.
Kamera er av mindre interesse, men kan evt. gjøre samlet kjøpt hvis alt er i god stand.

Amund Lie
[email protected]
90177070