De som tidligere disponerte O2flasker og fylleutstyr har levert tilbake
gassflasken. Det vil dermed ikke være mulig å fylle nitrox i klubbens bu lengre.

Arnt Eirik