Fra Helgeland politidistrikt kommer følgende pressemelding:

OPPHEVELSE AV OPPHOLDS- og FERDSELSFORBUD - grotter i Rana kommune

I medhold av politilovens § 7, 1. ledd nr. 2 ble det besluttet ferdsels- og oppholdsforbud i grotter som benyttes også til dykking i Rana kommune datert 17.08.2006, i forbindelse med dykkerulykke i vannfylt grotte – Plura’s underjordiske løp.

Ferdsels- og oppholdsforbudet oppheves med virkning fra 1. februar 2007.

Etterforskningen for å finne en mulig årsakssammenheng til ulykken i Plura’s underjordiske løp er ikke avsluttet, men det er ingenting som tyder på at forholdene i grotten har påvirket hendelsesforløpet.