PDA

View Full Version : Nikonos-optikk ønskes kjøptaymen
02-01-2015, 21:59
Er på jakt etter Nikonos optikk i god stand.
Kamera er av mindre interesse, men kan evt. gjøre samlet kjøpt hvis alt er i god stand.

Amund Lie
[email protected]
90177070