PDA

View Full Version : Belegg for argumenter?jahfs
26-10-2003, 18:14
Kom inn på en interessant diskusjon i tråden om "snorkel" som det hadde vært moro om flere ble med på...

I mange av diskusjonene her og andre steder kommer det frem en masse påstander om tall som begrunner både det ene og andre. Personlig har jeg veldig sjeldent klart å spore opp noen av disse undersøkelsene.

Hvis vi tar GUE som eksempel baserer vel dykketeknikkene seg på synsing/antagelser om at det man gjør er de beste metodene? Det finnes i alle fall uendelig mange som kan si at de her vært både her og der under vann og kommet tilbake levende.

Er det noen som har noen faktiske undersøkelser å vise til?

Odd Iver
27-10-2003, 01:36
Veldig interessant tema du tar opp Jan Henry.

Hva man trenger av belegg for sine argumenter varierer meget hvor man beveger seg rundt om i verden. Om vi går til det ene ytterpunktet først, og snakker om hva som er vitenskapelig bevist, så ligger det uhyre strenge krav til hva som kan regnes som bevist, eller sant. Snakker vi om hva som er pent eller stygt, behagelig eller støtende er vi inne på estetikkens område. Snakker vi om hva som er riktig eller galt er vi inne på etikkens domene. Hva som er ens personlige meninger faller ikke under denne kategoriseringen i det hele tatt, men veldig mange blander kortene her.

Noe av det problemet du påpeker tror jeg kommer av at veldig mange prøver å adoptere denne vitenskapelige vinklingen, nettopp for å kamuflere det som er ens egne meninger som vitenskapelige sannheter, eller eventuelt etiske prinsipper. Innenfor alt vitenskapelig arbeid, er kildehenvisninger en uomtvistelig nødvendighet, og innenfor den dykkelitteraturen jeg har vært i befatning av syndes det meget mot dette.

Noe av litteraturen tenderer kanskje heller til å ligne noen få personers personlige memoarer, og minner lite om det det gir seg ut for å være, - en lærebok i hva som er riktig og galt. ( forøvrig verdens mest utopiske bok ) Det er ikke dermed sagt at det kan være interessant å lese, - mulig det til og med kan være riktig, men det har ikke den tyngden den påberoper seg. Subjektiviteten kamufleres som objektivitet.

Erfaringsmessig så er det ikke forskere og vitenskapsmenn som trekker de mest bastante konklusjonene, - det er de som leser deres verker, eller kanskje aller helst de som leser deres verker igjen, som for eksempel noen av forfatterne her på dykkesiden.

For at forskere skal kunne beholde sin nødvendige objektivitet er det viktig nettopp å ikke trekke for bastante konklusjoner, men holde alle muligheter åpne, de kan ikke tillate seg å gå glipp av det som eventuelt skulle vise seg å være sant,- der har vi kanskje noe å lære noen og enhver.

Når det gjelder bruk av tall i ulike sammenhenger, kan det vel sies mye om bruk og misbruk av statistikker i dykkelitteraturen. Statistikker kan leses på mange måter, og har aldri entydige svar, statistikken er en mengde tall som må tolkes. Det må tas høyde for uante mengder av bakenforliggende om mellomliggende variabler som i de fleste tilfeller kompliserer ethvet forhold mellom årsak og virkning.

Det er ikke noe problem for eksempel å lage en statistikk over dykkerulykker i Norge, men jeg tror neppe den vil si oss noe annet enn at de faktisk eksisterer.

Det er selvfølgelig lov å ha egne meninger og oppfatninger, men påstander bør etter mitt beskjedne skjønn begrunnes.
Det bør være være både rett og rimelig å få vite hvor de har det fra, og ikke bare høre argumenter som, - statistikken viser..., eller undersøkelser har påvist...

Hvilken statistikk, eller hvilken undersøkelse?

Odd Iver