PDA

View Full Version : 100% contra 50%snill_ulv
17-10-2003, 12:48
Lurer litt på dette, kunne vært fint om noen tok seg tid til å forklare :
Har fått med meg at mange utdaningsorganisasjoner anbefaler 50 % 02 som første decogass (altså; skal en ha med seg kun en decogass, velger en denne). Dette er jeg imidlertid usikker på om er i tråd med gues anbefalinger, ettersom en da ikke får fordelen av oksygenvinduet osv.
Stemmer dette? Ønsker gode argument for bruk av bare 50% og 100% når en kun bruker en decogass. Pris er selvsagt en fordel med 50%, andre? Selv om diskusjonen ligger under dir, ønsker jeg ikke kun dir synspunkter.Edit: Skjønte ikke helt vitsen med å linke til en helt annen
side istedefor å klippe og lime inn spørsmålet her som faktisk
du ønsker svar. Så her i sin helthet.
Arnt Eirik

Nightdiver
18-10-2003, 00:52
Svarknappen var ikke her tidligere og emnet var låst!

Nightdiver
18-10-2003, 01:01
Lurer litt på dette, kunne vært fint om noen tok seg tid til å forklare http://www.diving-in-norway.com/forum/viewtopic.php?t=85#306
100% Oksygen egner seg best på veldig grunne dykk.
50% dekogass har ppo2 på 1.4 på 18meter og 1.6 på 22 meter. Du starter gjerne på 22 meter med dekogass på 50% mens normal notroxdykking har en grense på 18 meter.
Sånn som jeg ser det er det kanskje mest praktisk med med en 50/50 blanding og mindre med antall flasker. Noe jeg har fått med meg uten opplæring. Videre innspill fra noen som virkelig kan det slik vanlige forstår er ønskelig fra meg også?

Dragen
18-10-2003, 11:13
mens normal notroxdykking har en grense på 18 meter.
Sånn som jeg ser det er det kanskje mest praktisk med med en 50/50 blanding og mindre med antall flasker. Noe jeg har fått med meg uten opplæring.


Hva mener du med "normal notroxdykking"? Og hva er en 50/50 blanding?
:thinkerg:

/H

oysteinm
18-10-2003, 18:21
Som tidligere nevnt i tråden egner 100% seg best for grunne deco dykk, mens 50% er mest egnet for dypere dykk (50m), når man kun benytter en deco gass.

Fordelen med 50% er at man relativt hurtig etter å ha startet oppstigningen kan skifte til en gass med høy pO2, slik at man oppnår en en aksellerert deco tidlig i oppstigningen istedenfor på slutten.

Med dette oppnå man å redusere risikoen for at noe skal skje, siden man allerede etter å ha ligget på utvidet stopp på 21-22m og benyttet seg av det utvidete O2 vinduet, har kvittet seg med mye av deco belastningen, og dermed kan gå til overflaten med mindre risiko enn om man hadde fortsatt opp mot 6m på bunngass.

Dette er spesielt et valid argument dersom man dykker TX, siden mangelen på helium i deco gassen vil åpne for sterk avgassing av helium fra vevet, mens dersom man dykker luft er det fremdeles 50% nitrogen i deco gassen, så avgassingen av nitrogen blir mindre.

Ved å benytte 50% reduserer man også O2 belatningen på kroppen ift. å benytte O2 på 6m. Dette er uansett et lite problem på våre korte dykk dersom man benytter lav pO2 (1.2-1.3) på bunngass, men må tas i betraktning ved dykking med slike profiler med flere dykk til dagen og over flere dager.

Fordelen med O2 er at den kan brukes dersom man får symptomer på DCI, så flasken bør uansett være med i båten.

øystein

Nightdiver
18-10-2003, 18:29
mens normal notroxdykking har en grense på 18 meter.
Sånn som jeg ser det er det kanskje mest praktisk med med en 50/50 blanding og mindre med antall flasker. Noe jeg har fått med meg uten opplæring.


Hva mener du med "normal notroxdykking"? Og hva er en 50/50 blanding?
:thinkerg:

/H


:censored: