PDA

View Full Version : URK sertifikatforvirring?eystein
25-10-2002, 12:17
Etter lengre tids research og tankevirksomhet kom jeg frem til følgende:
Dersom man tar et og annet enkelt bilde til privat bruk, holder det med vanlig sportsdykkersertifikat.
Men, dersom man skal selge dette bildet, eller det skal benyttes kommersiellt, krever Direktoratet for Arbeidstilsynet klasse S sertifikat. Etter en overenskomst med PADI, CMAS og NDF, mener Arbeidstilsynet at norske mennesker som vil ha klasse S må være medlem i en av organisasjonene samt inneha et visst kompetansenivå for å fylle noen av funksjonene man kan fylle i følge loven. (dykkerleder, reservedykker, overflatesupport)

Kan man da bli straffet for å ha solgt bildet sitt, dersom man dykker uten klasse s? Og etter en prat med en eller annen seksjonsleder i dag, kreves det klasse 1 (urk...) for å være undervannsfotograf. Klasse S er spesifikkt for sportsdykkere som tjener penger. (som divemastere, instruktører, fotografer og andre med "lette små" dykkerjobber) Hvor mange av instruktørene i Norge har klasse S? For ikke å snakke om våre kjente fotografer? Og hva med alle de som fisker kamskjell o.l.? Her tror jeg det syndes mye...

Eystein
PS: spørreundersøkelse?

DKD
25-10-2002, 14:30
Da er jeg mao en kriminell UV fotograf ??? ???

Dette tror jeg gjelder flere enn meg

/DKD

JET
25-10-2002, 14:38
Forstod jeg deg rett, når fotografer må ha klasse 1 ?

Hva da med alle foto emnekurs osv..

At kamskjelldykkere skal ha klasse 1 har jeg hørt før, men fotografer ? eller er det bare hvis apparatet veier mer enn 5 kg.. he,he.. dårlig spøk..

jet

Andre
25-10-2002, 15:09
Det stemmer ikke, klasse s er for "lettere" undervannsarbeide som intruksjon, overvåkning av elever, visuell inspeksjon og fotografering.

eystein
25-10-2002, 21:35
Som jeg skjønte det av mister Olsen i arbeidstilsynet, så trenger man klasse S dersom man er "tilfeldigvis" fotograf, men klasse 1 dersom man er helproff undervannsfotograf.

Man må også huske at klasse S kun gjelder til 30 meter, mens klasse 1 gjelder til 50.

Eystein

DKD
26-10-2002, 00:37
Kan dette ha noe med Norges skattepolitikk å gjøre. Du skal ikke kunne gjøre deg rik på hobbyen din... :(

Eystein; finnes det ikke noen klare regler / retningslinjer som kan publiseres / videreformidles til våre frender i dykkermiljøene. Kan dette være en klar jobb for forbundet å svare på? ???

/DKD