PDA

View Full Version : Kan vi gjøre noe? Hva med en Instruktørforening?LarsE
25-10-2008, 20:54
At en dykkerinstruktør står veldig alene i en konflikt er vel kjent. Dette er også slått fast i en NDF-rapport "Prosjekt utdanning", Mars 2005. Konflikter som vi har sett her inne på dykkesiden, vil helt sikkert også dukke opp i fremtiden. Og enda en sannhet har vi fått bekreftet: Diskusjonsgrupper er svært lite egnet til konfliktløsning!

Derfor spør jeg. Er det behov for å etablere en Instruktørforening som kan:
- bistå instruktøren i en evt. konflikt/mekling?
- trykke på myndighetene for å få betre lovverk/forskrifter?
- trykke på CMAS/NDF/PADI, osv for å få betre utdanningssystem?
- forhandle frem gode avtaler på vegne av instruktørene?

Dette har vert prøvet før vil noen si og henvise til DNI. DNI hadde veldig mye bra i seg, men var opprettet/finansiert av NDF. En ny Instruktørforening må startes og drives av instruktører og være 100 % fristilt CMAS, PADI eller andre utdanningssystem.

Er dette noe du kan tenke deg å ta del i?
Kan du tenke deg å være med i et interimsstyre for en slik forening?

Send en mail til [email protected]

Med så mye energi og engasjement som har preget innleggene her på dykkesiden i det siste så er det å håpe at dette kan gi gro bunn til mange kreativ og gode innspill til en slik forening!

errem
25-10-2008, 21:22
God ide, du har min støtte. Slik jeg ser det er ikke NDF et forbund som støtter sine instruktører.
Det kan være at instruktører og elever har et såpass ulikt ståsted at det ikke er mulig med en enkelt organisasjon heller.

En annen ting er også det at instruktører innenfor de ulike organisasjoner har forskjellig regelverk. Dette gir ulike rammebetingelser oppimot konkurenter.

Erlend

m-stridh
27-10-2008, 18:19
Ideen er god Lars Einar, meget god.

Et par skjær i sjøen som i alle fall er synlige på lavvann er det at en slik forening ikke vil bli anerkjent av dykkeforbundet.

Noe annet er det at dykkere er individualister, og instruktørene er enda mer individualister. Ikke den letteste gruppen å organisere, med andre ord.