PDA

View Full Version : Norges Dykkerforbund på ville veier? 2errem
02-10-2008, 18:36
Angående oppløsningen av TK

http://www.ndf.no/files/%7BB247D765-107C-460E-A96D-26C6A53FEC51%7D.pdf

Saksgrunnlaget i denne saken er:

1: En mail fra meg der jeg stiller min plass til disposisjon fordi jeg får kraftig korreks fordi jeg tar tak i utvisnings saken mot Remi, ettersom ingen har gjort noe på et par uker.

2: En mail fra Paul Egil Larsen der han svarer på min påstand om laber aktivitet i TK det siste året, samtidig som han beklager at halvparten av TK sine medlemmer ikke har svart på mailen angående denne "alvorlige saken"
Paul Egil opplyser også at han ikke kjenner til TK sin sammensetning!

Når jeg sender ut en mail til de jeg tror er TKs medlemmer for å få dette bekreftet.........

Paul Egil forklarer også mangel på aktivitet slik:

Nå skal det også sies at det tar lang tid fra tinget til jeg som forrige leder av TK får et mandat av FS til å fortsette.

3: En mail fra Paul Egil der han uttrykker at TK ikke holder mål på grunn av for få deltakere.

4: En mail fra Peter Guzikowski som jeg ikke kjenner innholdet av, men kan gjette meg til angår mine anklager mot hans person om at han ikke følger korrekt prosedyre under kurs og anser det for vanskelig å forholde seg til meg som person. (Peter kan komme inn her og bekrefte/avkrefte/forklare om han vil/ ønsker)

TK ble på FS møtet 9 september vedtatt oppløst og halvparten av medlemmene ble spurt om å forsette (de korrekt tenkende?)

De anklagene jeg har kommet med til TK kommer direkte fra frustrerte instruktører som venter på at TK skal gjøre det TK har tatt på seg.
I tilegg har jeg ønsket viderebehandling av en sak for TK der jeg kan dokumentere mange brudd på NDF sitt reglement i saksbehandlingen (Saken mot Remi og Akvanaut dykkerklubb)

Den 3. september fikk jeg et skriv fra FS ang TK sitt mandat der det mellom annet stod:

utvalget behandler saker etter forslag fra AU, administrasjonen eller utvalgets egne medlemmer..............Utvalget kan også motta forslag fra andre, både klubber og enkeltmedlemmer.....

Selv etter at jeg og flere andre, mange ganger har bedt om at saken mot Remi/Akvanaut burde taes opp igjen, blir dette avvist av medlemmer fordi TK ikke har fått saken fra FS.

Angående mine anklager rettet mot Peter Guzikowski, kom de etter at han i likhet med alle instruktører jeg kjenner måtte tilstå at han heller ikke fulgte de regler som gjelder for kursdykking og sikkerhet.

Nei, helt sikkert finnes det ingen perfekte instruktører

Reglene som gjelder instruktører og dykkerskoler er forlengst modent for revisjon. Instruktørene må forholde seg til tre-fire forskjellige foreskrifter der det er krav som er motstridende og tildels ekstremt vanskelig å forholde seg til. Dette har undertegnede bedt om at blir gjort noe med, med samme respons fra forbundet.

Tror jeg kan garantere at det ikke har blitt gjennomført et kurs som følger alle regler i Norge de siste ti årene. Jeg håper noen kan motbevise dette for meg.

Jeg ber NDF å ta opp disse sakene i sin helhet om de ønsker å ha troverdighet.

Erlend Remøy
Ex TK medlemm

oslodiver
02-10-2008, 20:29
Har fulgt med på denne tråden, og synes det er helt hårreisende og håper NDF klarer å ta denne saken opp.

Dette burde være en sak for Dykking, for å få et troverdig objektivt syn på saken.

Alex

errem
02-10-2008, 21:05
Dykking har vært i kontakt med meg, men det er kansje litt risikofult å skrive om det der, ettersom bladet har en viss trykketid og er ikke akkurat et nyhetsmagasin. Såpass fort som ting skjer i dag er det en stor mulighet for at en artikkel er håpløst utdatert og direkte feil når bladet ligger i hyllene.

Det som er litt urovekkende er at ingen fra forbundet bryr seg med å svare sine medlemmer. Slik det ser ut bryr ikke NDF seg om sine medlemmer.

Erlend

errem
02-10-2008, 21:07
Det er også merkelig at FS ikke følger et vedtak på dykketinget om personer som bør sitte i TK

petterfs
02-10-2008, 21:38
Det er også merkelig at FS ikke følger et vedtak på dykketinget om personer som bør sitte i TK


Følger diskusjonen som har vært i denne saken med interesse og lurer på hvilket vedtak du her snakker om?

Ref. Protokollen fra Dykketinget 2008 (http://www.ndf.no/files/%7BF3BA45EA-27F1-4A20-B0B6-4161014C82B8%7D.pdf)

Synes uansett det er vrient å "dømme" i en slik sak uten å ha hørt begge sider :/

Forøvrig er TK-leder oppnevnt av FS, og skal selv gi innstilling om utvalgsmedlemmer (ref FS-sak 2/08/03 (http://www.ndf.no/files/%7B2B5224DF-1EB6-4449-AD05-7A72ECFA7AC3%7D.pdf)). Da FS oppnevner leder i utvalgene, kan også FS oppløse utvalgene.

Petter
(som også har sittet i FS og i utvalg i NDF)

errem
02-10-2008, 21:44
Det er også merkelig at FS ikke følger et vedtak på dykketinget om personer som bør sitte i TK


Følger diskusjonen som har vært i denne saken med interesse og lurer på hvilket vedtak du her snakker om?

Petter
(som også har sittet i FS og i utvalg i NDF)


På slutten av valget ble der en kampvotering angående en kandidat og det ble foreslått at den som "tapte" skulle inn i TK for at TK kunne nyttiggjøre seg hans erfaring.

Skulle mer enn gjerne sett at NDF kom på banen, men jeg registrerer at de ikke gjør det. Grunnen kan vi alle gjøre oss opp en mening om.
Jeg tolker det som at de ikke bryr seg med sine medlemmer.

Erlend

"red: siste avsn lagt til"

remi
02-10-2008, 21:45
Det er også merkelig at FS ikke følger et vedtak på dykketinget om personer som bør sitte i TK


Følger diskusjonen som har vært i denne saken med interesse og lurer på hvilket vedtak du her snakker om?

Ref. Protokollen fra Dykketinget 2008 (http://www.ndf.no/files/%7BF3BA45EA-27F1-4A20-B0B6-4161014C82B8%7D.pdf)

Synes uansett det er vrient å "dømme" i en slik sak uten å ha hørt begge sider :/

Forøvrig er TK-leder oppnevnt av FS, og skal selv gi innstilling om utvalgsmedlemmer (ref FS-sak 2/08/03 (http://www.ndf.no/files/%7B2B5224DF-1EB6-4449-AD05-7A72ECFA7AC3%7D.pdf)). Da FS oppnevner leder i utvalgene, kan også FS oppløse utvalgene.

Petter
(som også har sittet i FS og i utvalg i NDF)rent hypotetisk selvsagt, hvis du hadde blitt behandlet som beskrevet i trådene, hvordan ville du ha reagert? såfremt den beskrevne siden er den riktie altså?rent hypotetisk petter, har du noen gang kjørt et helt kurs helt etter alle regler? "..til punkt og prikke.."remi

m-stridh
02-10-2008, 22:12
Det er også merkelig at FS ikke følger et vedtak på dykketinget om personer som bør sitte i TK


Følger diskusjonen som har vært i denne saken med interesse og lurer på hvilket vedtak du her snakker om?

Ref. Protokollen fra Dykketinget 2008 (http://www.ndf.no/files/%7BF3BA45EA-27F1-4A20-B0B6-4161014C82B8%7D.pdf)

Synes uansett det er vrient å "dømme" i en slik sak uten å ha hørt begge sider :/

Forøvrig er TK-leder oppnevnt av FS, og skal selv gi innstilling om utvalgsmedlemmer (ref FS-sak 2/08/03 (http://www.ndf.no/files/%7B2B5224DF-1EB6-4449-AD05-7A72ECFA7AC3%7D.pdf)). Da FS oppnevner leder i utvalgene, kan også FS oppløse utvalgene.
Petter
(som også har sittet i FS og i utvalg i NDF)


Selvsagt har FS rett til å oppløse TK, men hvorfor da be nesten alle som satt i det oppløste TK om å sitte i det nye?
Selvsagt med unntak av Erlend, som har stilt "vanskelige" spørsmål.

Jeg synes det lukter av manipulering, hva syns du Petter?

IceOne
02-10-2008, 22:31
Siden denne diskusjonen ser ut til å være 99% en intern og ensidig diskusjon mellom dere Akvanaut kan dere ikke bare ta den over en kaffekopp på neste klubbdykk eller styremøte? :P

spetznaz
02-10-2008, 22:36
"Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid."

Mulig den nye lederen gjorde andre valg en den gamle?

Det kan jo også henne FS opplever Erlend som konfliktsøkende og ikke løsningsorientert, da ville det være naturlig å ikke inkludere han i andre omgang. De fleste har vel vært borti hvordan en person kan forpurre et helt miljø og dermed stanse hele arbeidsprosessen. Jeg sier selvsagt ikke at det er dette som har skjedd her. Likevel har tanken streifet meg at Erlend nok ikke er den letteste å samarbeide med når jeg har sett han opptre som "spin doctor" her på DS.

mvh Andreas

m-stridh
02-10-2008, 22:38
Siden denne diskusjonen ser ut til å være 99% en intern og ensidig diskusjon mellom dere Akvanaut kan dere ikke bare ta den over en kaffekopp på neste klubbdykk eller styremøte? :PTja, nå er da ikke Erlend medlem i Akvanaut.

Grunnen til å ta denne diskusjonen her på Dykkesiden er vel forklart tidligere i tråden, eller?

m-stridh
02-10-2008, 22:41
"Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid."

Mulig den nye lederen gjorde andre valg en den gamle?

Det kan jo også henne FS opplever Erlend som konfliktsøkende og ikke løsningsorientert, da ville det være naturlig å ikke inkludere han i andre omgang. De fleste har vel vært borti hvordan en person kan forpurre et helt miljø og dermed stanse hele arbeidsprosessen. Jeg sier selvsagt ikke at det er dette som har skjedd her. Likevel har tanken streifet meg at Erlend nok ikke er den letteste å samarbeide med når jeg har sett han opptre som "spin doctor" her på DS.

mvh Andreas


Jeg antar at Erlend mer enn gjerne legger ut de mailene som det er referert til i vedtaket fra FS, hvis vi spør han. Så kan dere få avgjøre selv hvor "konfliktsøkende" han har opptrått.

errem
02-10-2008, 22:54
GH: Joda selvsagt kan Akvanaut ordne denne saken privat. den handler bare om hvordan NDF behandler sine trenere. De gjør jo ikke annet enn å lage trøbbel likevel. Og selvsagt har det ingen offentlig interesse hvordan NDF følger lovverket. (sarkasme)

AndreasR: TK har haugen på med arbeid, ved å sparke medlemmer blir ingenting gjort.
FS kan gjerne se meg som konfliktskapende, jeg ber jo dem om å følge regler de selv har laget. Løsningen som tydligvis er best i NDF, er å la være å si noe.

Sånn rent personlig kan du gjerne forklare meg hva du legger i uttrykket "spin doctor"
Om du refererer til det som jeg har formidlet at har kommet fra NDF i denne saken kan jeg dokumentere alt. Jeg har også silt ut de verste tingene fordi jeg ikke ønsker at tåpeligheten fra enkelte skal komme ut offentlig.

Om det å kreve at enkeltpersoners rettigheter blir fulgt er konfliktskapende, har du nok et poeng.
At jeg fikk sparken fra TK var faktisk forventet, jeg har trossalt feil mening og lar meg ikke diktere av enkelt personer i NDF, som forsøker å ta full styring med forbundet.

spetznaz
02-10-2008, 23:10
Jeg valgte termen "spin doctor" av den grunn at jeg ikke kjenner dekkende godt norsk ord. Det blir derfor litt vanskelig å gi deg svar på norsk. Svar skal du likevel få: Spin Doctor (http://www.google.com/search?client=safari&rls=nb-no&q=What+is+a+Spin+Doctor%3F&ie=UTF-8&oe=UTF-8)

blippblopp
02-10-2008, 23:12
eller ganske enkelt: http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations#Spin_doctor

skal si det settes merkelapper her...

errem
02-10-2008, 23:12
"Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid."

Mulig den nye lederen gjorde andre valg en den gamle?

Det kan jo også henne FS opplever Erlend som konfliktsøkende og ikke løsningsorientert, da ville det være naturlig å ikke inkludere han i andre omgang. De fleste har vel vært borti hvordan en person kan forpurre et helt miljø og dermed stanse hele arbeidsprosessen. Jeg sier selvsagt ikke at det er dette som har skjedd her. Likevel har tanken streifet meg at Erlend nok ikke er den letteste å samarbeide med når jeg har sett han opptre som "spin doctor" her på DS.

mvh Andreas


Jeg antar at Erlend mer enn gjerne legger ut de mailene som det er referert til i vedtaket fra FS, hvis vi spør han. Så kan dere få avgjøre selv hvor "konfliktsøkende" han har opptrått.


Den siste mailen har jeg ikke, dette gjør at jeg tar en gjettning på hva den inneholder. De andre mailene er referert over. om det er ønskelig kan jeg legge ut den første der jeg stiller spørsmål med min posisjon som medlemm i TK. De andre mailene har endel innhold som andre har skrevet og derfor synest jeg ikke det passer seg at jeg legger de ut. Innholdet er som sagt referert over.

Etter disse mailene har jeg deltatt i TK møter flere ganger uten at noe har blitt kommentert. I det siste har jeg sendt rundt endel mailer innad i TK der jeg legger frem nyere opplysninger i saken. TK medlemmene har ikke vist vilje til å svare meg bortsett fra Peter Guzikowski. Han øsket ikke å ta opp saken videre selv om vi hadde full anledning til det i henhold til instruksen.

errem
02-10-2008, 23:16
Jeg valgte termen "spin doctor" av den grunn at jeg ikke kjenner dekkende godt norsk ord. Det blir derfor litt vanskelig å gi deg svar på norsk. Svar skal du likevel få: Spin Doctor (http://www.google.com/search?client=safari&rls=nb-no&q=What+is+a+Spin+Doctor%3F&ie=UTF-8&oe=UTF-8)


Om du sjekker litt rundt har jeg bedt om svar mange ganger. NDF har valgt å bruke advokater mot sine egne medlemmer. FS vil ikke løse denne saken.

errem
02-10-2008, 23:25
AndreasR, Ettersom du selv er instruktør kan du gjerne kommentere uttalelsen jeg kom med i starten av tråden.

Tror jeg kan garantere at det ikke har blitt gjennomført et kurs som følger alle regler i Norge de siste ti årene. Jeg håper noen kan motbevise dette for meg.

Erlend

Arnt
02-10-2008, 23:28
Henger meg på Svenn her.. og så langt jeg leser så er det
vel greit å ikke være tilsluttet ett slikt regime som NDF opptrer som her ;)

errem
02-10-2008, 23:33
Kan prøve litt:

1. Noen antyder at det er politikk (kommer fra et TK medlem som ikke har postadresse på Sunnmøre) Noen ønsker å bli kvitt brødrene Stridh

2. Se over

3. Noen klager på fremgangsmåten (se over)

4. Er det styret som bestemmer? (Jeg liker generelt ikke konspirasjonsteorier, men dette har også kommet fra personer uten postadresse på Sunnmøre)

5. NDF burde være et organ for dykkere ikke mot dykkere

Erlend

spetznaz
02-10-2008, 23:34
Og henvise til advokat er ikke det samme som å ikke vise vilje til å løse saken. Det er å tvinge saken inn i saklige manerer. Jeg ser ikke problemet med at du/dere må kommunisere med advokaten i stedet. Det virker jo åpenbart som om resten av TK så saken som ferdigbehandlet jf innlegg nr 15. På den måten kan TK bruke tid på hva TK mener det skal brukes tid på og advokaten kan bruke tid på å finne ut av om det er noe hold i hva dere kommuniserer til han og evt rapportere det videre.

Det virker på meg som en mer smidig ordning når to parter står steilt i mot hverandre og lite eller ingenting annet blir gjort pga dette.

Det er forøvrig heller ikke dirkete overraskende at et forbund bruker advokat når de mener lover og regler ikke er overholdt, det er tross alt der en advokat har sitt kompetanseområde.

errem
02-10-2008, 23:38
En advokat er betalt for å være enig med deg.

To parter står ikke steilt i mot hverandre. En part spør hvorfor, den andre nekter å svare.
Det som er overraskende er at et forbund bryter sine egne lover og ikke ser det

Arnt
02-10-2008, 23:46
To parter står ikke steilt i mot hverandre. En part spør hvorfor, den andre nekter å svare.
Det som er overraskende er at et forbund bryter sine egne lover og ikke ser det


Andreas..
Hvorfor argumentere mot måten å opptre på? Bør man om man ikke vil svare som her
henvise direkte til advokat? Er dette for å hjelpe NDF ut av en knipe dem selv har satt
seg i?

Ingen som vil svare på om de som instruktører ALLTID kjører sine kurs 100% etter boka?

Arnt

spetznaz
02-10-2008, 23:48
En advokat er betalt for å være enig med deg.

To parter står ikke steilt i mot hverandre. En part spør hvorfor, den andre nekter å svare.
Det som er overraskende er at et forbund bryter sine egne lover og ikke ser det

Nå er du naiv, en advokat er betalt for å finne den løsningen som er mest gunstig. Om det er gunstigst å inngå et forlik vil advokaten råde deg til det. Om forbundets advokat mener forbundet har en god sak er det ingen grunn til at de ikke skal stå på kravene. Om en advokat bare var betalt for å være enig med deg hadde du ikke hatt bruk for advokat.

Runeedvin
02-10-2008, 23:54
Hva om Remi tar en crossover til Padi (eller liknende) og Akvanaut begynner å kjøre PADI (eller liknende) -kurs. Da trenger ingen å forholde seg til problemet mer. Erlend har faktisk fått mer tid til å dykke da han ikke lenger må sitte i et administrativt organ og Akvanaut kan selv sette sine utdanningskrav høyere enn Padi om de måtte ønske det.
Bare et forslag til løsning uten å stresse for mye. Utdanningsorganisasjoner er jo bare utdanningsorganisasjoner og NDF er jo bare et adminitrativt organ :).

Rune

spetznaz
03-10-2008, 00:08
Nå er du naiv, en advokat er betalt for å finne den løsningen som er mest gunstig.

Nu er du helt på bærtur, eller så er du utrulig naiv!!


Svenn Larsen, ja vet at dette ikke har noe med saken å gjøre :azzangel:

Jeg bare påpeket det faktum at om du betaler noen for å være enig med deg kaster du bort pengene dine. Betaler du derimot noen til å se på saken og finne den løsningen som er gunstigst for deg bruker du pengene dine bedre. Ganske åpenbart og jeg antar de fleste ser forskjellen. Forøvrig helt enig i at det ikke har noe med saken å gjøre, dette var også bakgrunnen for at jeg stusset på hvorfor Erlend la vekt på at det var koblet inn advokat.

m-stridh
03-10-2008, 00:12
Hva om Remi tar en crossover til Padi (eller liknende) og Akvanaut begynner å kjøre PADI (eller liknende) -kurs. Da trenger ingen å forholde seg til problemet mer. Erlend har faktisk fått mer tid til å dykke da han ikke lenger må sitte i et administrativt organ og Akvanaut kan selv sette sine utdanningskrav høyere enn Padi om de måtte ønske det.
Bare et forslag til løsning uten å stresse for mye. Utdanningsorganisasjoner er jo bare utdanningsorganisasjoner og NDF er jo bare et adminitrativt organ :).

Rune


Godt poeng Rune.

Remi er allerede instruktør for IANTD og undertegnede er instruktør for PADI, så hvorfor kjøre CMAS kurs når det gir merarbeid og mindre penger i kassa?

Det er et helt bevisst valg å kjøre kurs for en organisasjon som man oppfatter som sin egen, med de utfordringene det gir.

Det har vel med medbestemmelsesrett å gjøre, man kan være med på å forandre kurs eller lage nye kurs hvis man føler for det. Det er i utgangspunktet en mer demokratisk organisasjon, når demokratiet får lov til å virke.

errem
03-10-2008, 00:13
Hva om Remi tar en crossover til Padi (eller liknende) og Akvanaut begynner å kjøre PADI (eller liknende) -kurs. Da trenger ingen å forholde seg til problemet mer. Erlend har faktisk fått mer tid til å dykke da han ikke lenger må sitte i et administrativt organ og Akvanaut kan selv sette sine utdanningskrav høyere enn Padi om de måtte ønske det.
Bare et forslag til løsning uten å stresse for mye. Utdanningsorganisasjoner er jo bare utdanningsorganisasjoner og NDF er jo bare et adminitrativt organ :).

Rune


Remi innehar flere sertifikater og kan undervise innenfor PADI nå også.
CMAS er etter manges mening en god utdannings organisasjon og har gode kurs. PADI kurs er etter manges mening kinokurs der du setter på videoen og lar andre gjøre det intresanne arbeidet for deg. Instruktøren har få muligheter til å tilpasse kurset.

Enkelte av oss ønsker å delta i slike administrative organ fordi det er et givende arbeid. Om alle skulle tenke kun på seg selv og antall timer i vannet ville det ha blitt lite av alt.
Personlig er jeg instruktør (håper på 10.- i timelønn) og formann i en dykkerklubb (koster meg ca 5.000-10.000.- i året) fordi at noen må ta ansvar for å gjøre det bedre for andre. At jeg "kaster bort" min tid for å forsvare en jeg kjenner (og eventuelt de neste som blir utsatt for dårlig behandling) ser jeg på som et privilegium.

Er vi dykkere tjent med et forbund, som ikke følger sine egne regler? Bør noen gjøre noe med det? Eller skal vi bare la oss høvle over, av de som ønsker det?
Hva med den neste som blir behandlet slik? Er det rett å gi f*** fordi det ikke er meg?

Erlend

errem
03-10-2008, 00:17
Nå er du naiv, en advokat er betalt for å finne den løsningen som er mest gunstig.

Nu er du helt på bærtur, eller så er du utrulig naiv!!


Svenn Larsen, ja vet at dette ikke har noe med saken å gjøre :azzangel:

Jeg bare påpeket det faktum at om du betaler noen for å være enig med deg kaster du bort pengene dine. Betaler du derimot noen til å se på saken og finne den løsningen som er gunstigst for deg bruker du pengene dine bedre. Ganske åpenbart og jeg antar de fleste ser forskjellen. Forøvrig helt enig i at det ikke har noe med saken å gjøre, dette var også bakgrunnen for at jeg stusset på hvorfor Erlend la vekt på at det var koblet inn advokat.

Har inntrykk av at de fleste advokater lever av lønnen sin. Halvparten av dem som er i en rettsak taper.

Forstår du virkelig ikke hvorfor det er poenget? De tør/vil ikke forsvare sine vedtak.

errem
03-10-2008, 07:18
Ingen som vil svare på om de som instruktører ALLTID kjører sine kurs 100% etter boka?

Arnt


Noen som vil svare på om de som instruktør EN GANG har kjørt sine kurs 100% etter boka?

Resultatet av reaksjonen fra NDF mot Remi, kan godt være at alle som holder kurs blir anmeldt for brudd på reglene. Hva vil vi da svare? Klarer noen av oss å motbevise en slik påstand? Klarer noen av oss å legge frem de dokumentene som lovene krever?

Skal vi fortsatt ikke bry oss med saken?

Erlend

remi
03-10-2008, 08:18
Hva om Remi tar en crossover til Padi (eller liknende) og Akvanaut begynner å kjøre PADI (eller liknende) -kurs. Da trenger ingen å forholde seg til problemet mer. Erlend har faktisk fått mer tid til å dykke da han ikke lenger må sitte i et administrativt organ og Akvanaut kan selv sette sine utdanningskrav høyere enn Padi om de måtte ønske det.
Bare et forslag til løsning uten å stresse for mye. Utdanningsorganisasjoner er jo bare utdanningsorganisasjoner og NDF er jo bare et adminitrativt organ :).

Rune


vel, jeg kan jo komme på et par grunner i farta:

- jeg har vært medlem av NDF siden 1978
- jeg har vært instruktør i NDF på forskjellige nivåer siden 1984
- jeg har vært aaktiv medlem i forskjellige verv i klubber og kretser tilknyttet NDF siden 1978
- jeg har utdannet ca 400 elever i regi av NDF
- jeg har hatt svært mange gode og fine opplevelser på møter, kurs, ting og samlinger i regi av NDF
- jeg har møtt og blitt kjent med fantastisk mange fine og dyktige mennesker gjennom NDF
- jeg har brukt, etter måten, MYE tid på å jobbe for NDF
- og sist men ikke minst, det er nettopp det enkeltpersoner i NDF sin administrasjon ønsker


i løpet av alle disse årene har jeg, og flere med meg, merket en stadig økende tendens til at administrasjonen, og da hovedsaklig generalsekretær, har fått, og tatt, stadig mer makt, på bekostninga av det som opprinnelig skulle være den demokratisk valgte ledelsen som kalles FS

jeg tør å påstå at generalsekretæren bevisst har jobbet aktivt for at forbundet skulle bli kvitt alle reaksjonære krefter som enten har ønsket at NDF skulle bevege seg fremover eller har stillt spørsmålstegn ved generalsekretærens disposisjoner, i tillegg til at han har ønsket, og nå også fått, ett svært svakt styre som han kan lede akkurat dit han vil med en svæært svak president som lar seg forlede av det som kan misoppfattes som erfaring og veltalenhet.


men dette er nå en gang bare min ydmyke mening...remi

JanT
03-10-2008, 09:36
Halvparten av dem som er i en rettsak taper.Forliksavtale er eit vanleg resultat i mange rettstvister.

Runeedvin
03-10-2008, 09:43
Det er vel opp til NDF sime medlemmer å få tatt opp saker på dykketinget. Det bør vel da også være mulig å stille misstillitsforslag mot de organer man måtte ønske, slik det er i de fleste andre mer eller mindre demokratisk styrte organer. .

Hva om Remi tar en crossover til Padi (eller liknende) og Akvanaut begynner å kjøre PADI (eller liknende) -kurs. Da trenger ingen å forholde seg til problemet mer. Erlend har faktisk fått mer tid til å dykke da han ikke lenger må sitte i et administrativt organ og Akvanaut kan selv sette sine utdanningskrav høyere enn Padi om de måtte ønske det.
Bare et forslag til løsning uten å stresse for mye. Utdanningsorganisasjoner er jo bare utdanningsorganisasjoner og NDF er jo bare et adminitrativt organ :).

Rune


vel, jeg kan jo komme på et par grunner i farta:

- jeg har vært medlem av NDF siden 1978
- jeg har vært instruktør i NDF på forskjellige nivåer siden 1984
- jeg har vært aaktiv medlem i forskjellige verv i klubber og kretser tilknyttet NDF siden 1978
- jeg har utdannet ca 400 elever i regi av NDF
- jeg har hatt svært mange gode og fine opplevelser på møter, kurs, ting og samlinger i regi av NDF
- jeg har møtt og blitt kjent med fantastisk mange fine og dyktige mennesker gjennom NDF
- jeg har brukt, etter måten, MYE tid på å jobbe for NDF
- og sist men ikke minst, det er nettopp det enkeltpersoner i NDF sin administrasjon ønsker


i løpet av alle disse årene har jeg, og flere med meg, merket en stadig økende tendens til at administrasjonen, og da hovedsaklig generalsekretær, har fått, og tatt, stadig mer makt, på bekostninga av det som opprinnelig skulle være den demokratisk valgte ledelsen som kalles FS

jeg tør å påstå at generalsekretæren bevisst har jobbet aktivt for at forbundet skulle bli kvitt alle reaksjonære krefter som enten har ønsket at NDF skulle bevege seg fremover eller har stillt spørsmålstegn ved generalsekretærens disposisjoner, i tillegg til at han har ønsket, og nå også fått, ett svært svakt styre som han kan lede akkurat dit han vil med en svæært svak president som lar seg forlede av det som kan misoppfattes som erfaring og veltalenhet.


men dette er nå en gang bare min ydmyke mening...remi

remi
03-10-2008, 10:00
Det er vel opp til NDF sime medlemmer å få tatt opp saker på dykketinget. Det bør vel da også være mulig å stille misstillitsforslag mot de organer man måtte ønske, slik det er i de fleste andre mer eller mindre demokratisk styrte organer. .

Hva om Remi tar en crossover til Padi (eller liknende) og Akvanaut begynner å kjøre PADI (eller liknende) -kurs. Da trenger ingen å forholde seg til problemet mer. Erlend har faktisk fått mer tid til å dykke da han ikke lenger må sitte i et administrativt organ og Akvanaut kan selv sette sine utdanningskrav høyere enn Padi om de måtte ønske det.
Bare et forslag til løsning uten å stresse for mye. Utdanningsorganisasjoner er jo bare utdanningsorganisasjoner og NDF er jo bare et adminitrativt organ :).

Rune


vel, jeg kan jo komme på et par grunner i farta:

- jeg har vært medlem av NDF siden 1978
- jeg har vært instruktør i NDF på forskjellige nivåer siden 1984
- jeg har vært aaktiv medlem i forskjellige verv i klubber og kretser tilknyttet NDF siden 1978
- jeg har utdannet ca 400 elever i regi av NDF
- jeg har hatt svært mange gode og fine opplevelser på møter, kurs, ting og samlinger i regi av NDF
- jeg har møtt og blitt kjent med fantastisk mange fine og dyktige mennesker gjennom NDF
- jeg har brukt, etter måten, MYE tid på å jobbe for NDF
- og sist men ikke minst, det er nettopp det enkeltpersoner i NDF sin administrasjon ønsker


i løpet av alle disse årene har jeg, og flere med meg, merket en stadig økende tendens til at administrasjonen, og da hovedsaklig generalsekretær, har fått, og tatt, stadig mer makt, på bekostninga av det som opprinnelig skulle være den demokratisk valgte ledelsen som kalles FS

jeg tør å påstå at generalsekretæren bevisst har jobbet aktivt for at forbundet skulle bli kvitt alle reaksjonære krefter som enten har ønsket at NDF skulle bevege seg fremover eller har stillt spørsmålstegn ved generalsekretærens disposisjoner, i tillegg til at han har ønsket, og nå også fått, ett svært svakt styre som han kan lede akkurat dit han vil med en svæært svak president som lar seg forlede av det som kan misoppfattes som erfaring og veltalenhet.


men dette er nå en gang bare min ydmyke mening...remi...de fleste gir opp sin kamp mot vindmøllene i ndf, de som ikke gir opp blir ofte skviset ut på andre vis.

generalsekretær er ikke et valgt organ som man kan stille mistillit til på vanlig vis, det er heller ikke uvanlig at saker sorteres i administrasjonen, og heller ikke uvanlig at ankelte saker "forsvinner" i posten og derfor ikke rekker fristene for handsaming på tingene

det er nok heller ikke tilfeldig at ndf har blitt redusert til en marginal premissleverandør innen dykkeutdanning, dette er ikke pga dårlige kurs eller dårlige instruktører men pga en særedeles bakstreversk organisasjon og administrasjon fyllt med gammelt tankegods om egen fortreffelighet


remi

errem
03-10-2008, 10:02
Halvparten av dem som er i en rettsak taper.Et godt kompromiss gjør alle sure?? ;D

Tilbake sitter advokatene som var helt enige med sine klienter og teller penger. Hvem har vunnet?..... Advokatene hvem har tapt? .... Klientene.... jeg opprettholder 50-50 :lol:

Forliksavtale er eit vanleg resultat i mange rettstvister.

remi
03-10-2008, 10:10
Halvparten av dem som er i en rettsak taper.Et godt kompromiss gjør alle sure?? ;D

Tilbake sitter advokatene som var helt enige med sine klienter og teller penger. Hvem har vunnet?..... Advokatene hvem har tapt? .... Klientene.... jeg opprettholder 50-50 :lol:

Forliksavtale er eit vanleg resultat i mange rettstvister.

kan noen forklare meg hva en advokat kan tilføre et så soleklart krav som rett til kontaktmøte? er der noen som helst tvil om dette kravet? hva er det i skoleavtalen som FS ikke klarer å lese?


remi

gulingvott
03-10-2008, 10:27
Remi skrev
det er nok heller ikke tilfeldig at ndf har blitt redusert til en marginal premissleverandør innen dykkeutdanning, dette er ikke pga dårlige kurs eller dårlige instruktører men pga en særedeles bakstreversk organisasjon og administrasjon fyllt med gammelt tankegods om egen fortreffelighet
Egentlig et ganske godt poeng, formulert litt krassere enn jeg ville gjort :)

NDF organiserer en marginal del av dykkerne i landet, så det er for min del mye støy her inne nå som angår en liten del av dykkernorge. Når det gjelder hvorfor ingen fra ndf uttaler seg til dette spørsmålet på et internettforum sier vel det seg selv. Sjelden byråkratier tar saksbehandling på internett

remi
03-10-2008, 10:38
Remi skrev
det er nok heller ikke tilfeldig at ndf har blitt redusert til en marginal premissleverandør innen dykkeutdanning, dette er ikke pga dårlige kurs eller dårlige instruktører men pga en særedeles bakstreversk organisasjon og administrasjon fyllt med gammelt tankegods om egen fortreffelighet
Egentlig et ganske godt poeng, formulert litt krassere enn jeg ville gjort :)

NDF organiserer en marginal del av dykkerne i landet, så det er for min del mye støy her inne nå som angår en liten del av dykkernorge. Når det gjelder hvorfor ingen fra ndf uttaler seg til dette spørsmålet på et internettforum sier vel det seg selv. Sjelden byråkratier tar saksbehandling på internett


hensikten her var vel neppe å diskutere med ndf på nettet, men heller å formidle ndf`s behandlingsmåte til andre instruktører.

videre så er det ndf utvilsomt marginale når det gjelder utdanning, men de er tross alt størst når det gjelder å organisere dykkere, og jeg for min del anser NDF for å være mitt forbund enda en stund...


remi

errem
03-10-2008, 10:51
....... jeg for min del anser NDF for å være mitt forbund enda en stund...


remi


Iallefall til et annet forbund dukker opp.....

mrr
03-10-2008, 10:59
Remi skrev
det er nok heller ikke tilfeldig at ndf har blitt redusert til en marginal premissleverandør innen dykkeutdanning, dette er ikke pga dårlige kurs eller dårlige instruktører men pga en særedeles bakstreversk organisasjon og administrasjon fyllt med gammelt tankegods om egen fortreffelighet
Egentlig et ganske godt poeng, formulert litt krassere enn jeg ville gjort :)

NDF organiserer en marginal del av dykkerne i landet, så det er for min del mye støy her inne nå som angår en liten del av dykkernorge. Når det gjelder hvorfor ingen fra ndf uttaler seg til dette spørsmålet på et internettforum sier vel det seg selv. Sjelden byråkratier tar saksbehandling på internett


Det er helt korrekt. Det er PADI, IANTD og GUE som setter premissene for dykkeutdanning for tiden.

Hvis du er så misfornøyd med NDF sitt opplegg, hvorfor ikke ta en crossover? Evt en IDC? Det er jo ingenting som hindrer deg i å fortsatt være medlem i en klubb?

Alle de tre organisasjonene over tilfører mye nyttig til sine instruktører.

-- mrr

remi
03-10-2008, 11:27
Remi skrev
det er nok heller ikke tilfeldig at ndf har blitt redusert til en marginal premissleverandør innen dykkeutdanning, dette er ikke pga dårlige kurs eller dårlige instruktører men pga en særedeles bakstreversk organisasjon og administrasjon fyllt med gammelt tankegods om egen fortreffelighet
Egentlig et ganske godt poeng, formulert litt krassere enn jeg ville gjort :)

NDF organiserer en marginal del av dykkerne i landet, så det er for min del mye støy her inne nå som angår en liten del av dykkernorge. Når det gjelder hvorfor ingen fra ndf uttaler seg til dette spørsmålet på et internettforum sier vel det seg selv. Sjelden byråkratier tar saksbehandling på internett


Det er helt korrekt. Det er PADI, IANTD og GUE som setter premissene for dykkeutdanning for tiden.

Hvis du er så misfornøyd med NDF sitt opplegg, hvorfor ikke ta en crossover? Evt en IDC? Det er jo ingenting som hindrer deg i å fortsatt være medlem i en klubb?

Alle de tre organisasjonene over tilfører mye nyttig til sine instruktører.

-- mrr


nå er jo jeg instruktør i andre organisasjoner enn cmas også, men jeg mener at cmas kurs er det beste jeg kan tilby mine elever, og ja, jeg vet at mange andre organisasjoner har mye å tilby både pedagogisk og faglig, det er nettopp derfor jeg har tatt instruktørkurs hos andre, for forbedre mine cmas-kurs

remi

Sid*
03-10-2008, 12:01
....... jeg for min del anser NDF for å være mitt forbund enda en stund...


remi


Iallefall til et annet forbund dukker opp.....
Foreslår at dere stifter et nytt forbund for dykkere.

;)

errem
03-10-2008, 12:07
Foreslår at dere stifter et nytt forbund for dykkere.

;)
Vet ikke om jeg vil melde meg inn i et forbund jeg selv styrer.. :lol: :lol:

azazel
03-10-2008, 14:11
Nå er du naiv, en advokat er betalt for å finne den løsningen som er mest gunstig.

Du glemte et viktig ord der - DEG. Han er ingen megler, han skal jobbe for at løsningen er best mulig for den betalende og om dette er "riktig" resultat i forhold til lover, regler eller at det er rettferdig er ganske uviktig så lenge oppdragsgiver er fornøyd.Om det er gunstigst å inngå et forlik vil advokaten råde deg til det.

Men det er opptil deg om dette er noe du vil, du bestemmer hvilken retning han skal ta saken.Om forbundets advokat mener forbundet har en god sak er det ingen grunn til at de ikke skal stå på kravene.

Og her kan man definere god sak på forskjellige måter. Feks at dette er en sak de lett kan overkjøre motstander på så Ndf kan ignorere kravene hvis de vil, eller at hvis man tenker "cost - benefit" så kan de gjøre som de vil.Om en advokat bare var betalt for å være enig med deg hadde du ikke hatt bruk for advokat.

Til en hvis grad er han betalt for å være enig. Han skal jobbe for at man er mest mulig fornøyd/resultatet er best mulig for den betalende. Og han er betalt fordi han er flinkere enn andre til å oppnå et gunstig resultat. For ikke å snakke om mange andre "gode grunner" til å ha advokat, feks uthaling av tid, skremme vekk mostander pga pengebruk til egen advokat, mostander orker ikke ta saken videre pga skjønner det vil koste mer enn man tjener, osv.

m-stridh
03-10-2008, 20:21
Hva om Remi tar en crossover til Padi (eller liknende) og Akvanaut begynner å kjøre PADI (eller liknende) -kurs. Da trenger ingen å forholde seg til problemet mer. Erlend har faktisk fått mer tid til å dykke da han ikke lenger må sitte i et administrativt organ og Akvanaut kan selv sette sine utdanningskrav høyere enn Padi om de måtte ønske det.
Bare et forslag til løsning uten å stresse for mye. Utdanningsorganisasjoner er jo bare utdanningsorganisasjoner og NDF er jo bare et adminitrativt organ :).

Rune


vel, jeg kan jo komme på et par grunner i farta:

- jeg har vært medlem av NDF siden 1978
- jeg har vært instruktør i NDF på forskjellige nivåer siden 1984
- jeg har vært aaktiv medlem i forskjellige verv i klubber og kretser tilknyttet NDF siden 1978
- jeg har utdannet ca 400 elever i regi av NDF
- jeg har hatt svært mange gode og fine opplevelser på møter, kurs, ting og samlinger i regi av NDF
- jeg har møtt og blitt kjent med fantastisk mange fine og dyktige mennesker gjennom NDF
- jeg har brukt, etter måten, MYE tid på å jobbe for NDF
- og sist men ikke minst, det er nettopp det enkeltpersoner i NDF sin administrasjon ønsker


i løpet av alle disse årene har jeg, og flere med meg, merket en stadig økende tendens til at administrasjonen, og da hovedsaklig generalsekretær, har fått, og tatt, stadig mer makt, på bekostninga av det som opprinnelig skulle være den demokratisk valgte ledelsen som kalles FS

jeg tør å påstå at generalsekretæren bevisst har jobbet aktivt for at forbundet skulle bli kvitt alle reaksjonære krefter som enten har ønsket at NDF skulle bevege seg fremover eller har stillt spørsmålstegn ved generalsekretærens disposisjoner, i tillegg til at han har ønsket, og nå også fått, ett svært svakt styre som han kan lede akkurat dit han vil med en svæært svak president som lar seg forlede av det som kan misoppfattes som erfaring og veltalenhet.


men dette er nå en gang bare min ydmyke mening...remi


Dette er kraftig skyts fra Remi, men det er faktisk så galt at flinke og ressurssterke personer har trukket seg fra forbundsstyret eller latt være å stille med dette som begrunnelse. Dette er blant andre personer her på dykkesiden som de fleste kjenner til og respekterer.

Nei, la oss få tilbake demokratiet i Dykkerenes Egen Organisasjon, NDF!

errem
04-10-2008, 12:58
Om det er sliksom Mortenher antyder vil det kunne forklare det meste som har skjett i saken rundt Remi og TK.

Hvorfor valgte FS en mye strengere reaksjon mot Akvanaut enn det TK anbefalte?
Hvorfor valgte FS en mye strengere reaksjon mot Remi enn det TK anbefalte?
Hvorfor oppløse TK og be de "lydige" om å danne et nytt TK?
Hvorfor trapper FS opp konfliken når partene ber om et møte, som de har rett på?
Hvorfor bryter FS reglene om saksbehandling?
Hvorfor nekter FS å snakke med sine medlemmer?

Er dette et forsøk på å kvitte seg med "sterke" personer som ikke lar seg diktere?

Erlend

m-stridh
07-10-2008, 16:34
Janei, da hadde det gått 14 dager fra lovlig fremsatt skriftlig krav om kontaktmøte, og dykkeforbundet har IKKE svart.

Hva gjør man da?

Så lenge det er en overordnet organisasjon og det er forbundet som autoriserer eller trekker tilbake autorisasjoner kan man liksom ikke tvinge igjennom noe som helst.

Noen gode råd?

remi
07-10-2008, 16:49
Janei, da hadde det gått 14 dager fra lovlig fremsatt skriftlig krav om kontaktmøte, og dykkeforbundet har IKKE svart.

Hva gjør man da?

Så lenge det er en overordnet organisasjon og det er forbundet som autoriserer eller trekker tilbake autorisasjoner kan man liksom ikke tvinge igjennom noe som helst.

Noen gode råd?


gjør som meg, ignorer ulovlige vedtak og kjør kurs allikevel, jeg har et kurs nå på høyskolen med 22 elever, fungerer fint det :-) så får ndf holde på med sitt...

remi

saphiens
07-10-2008, 16:56
gjør som meg, ignorer ulovlige vedtak og kjør kurs allikevel, jeg har et kurs nå på høyskolen med 22 elever, fungerer fint det :-) så får ndf holde på med sitt...

remi


Kjører du CMAS-kurs uten å være sertifisert instruktør?

DeepC
07-10-2008, 17:22
Stå på Remi, støtter deg hele veien :thumbup:
-Thomas-

remi
07-10-2008, 17:23
gjør som meg, ignorer ulovlige vedtak og kjør kurs allikevel, jeg har et kurs nå på høyskolen med 22 elever, fungerer fint det :-) så får ndf holde på med sitt...

remi


Kjører du CMAS-kurs uten å være sertifisert instruktør?kan ikke se annet enn at jeg fremdeles er å regne som sertifisert instruktør.remi

tats
07-10-2008, 17:50
Skulle vel tro at du er sertifisert instruktør inntil annet er meldt deg pr. brev eller verbalt?


Tage, som nok tror at NDF er på tynn is både når det gjelder det juridiske og tillit.

remi
07-10-2008, 19:03
Skulle vel tro at du er sertifisert instruktør inntil annet er meldt deg pr. brev eller verbalt?


Tage, som nok tror at NDF er på tynn is både når det gjelder det juridiske og tillit.


annet er jo meldt skriftlig men aldri begrunnet og ansees derfor ugyldig herfraremi

Arnt
08-10-2008, 00:17
Tut og kjør.. >:D

errem
08-10-2008, 12:46
kan ikke se annet enn at jeg fremdeles er å regne som sertifisert instruktør.

remi


NDF ved styret, har vel bare sagt at du er uskikket til å skrive navnet ditt på en rekvisisjon.*

Erlend

EirikN
08-10-2008, 18:10
Etter det jeg har lest her i de siste ukene, støtter jeg deg fullt ut Remi. :)

Stå på videre.

EirikN

remi
15-10-2008, 09:18
da har endelig NDF krøpet til korset og "innvilget" kontaktmøte med dykkeklubb og instruktør, det er kallt inn til møte 10 nov, nesten 200 dager etter at forbundet ble gjort kjent med saken og 45 dager etter at det ble krevd fra klubb og instruktør (treneravtalen sier helt klart at det skal kalles inn til, og avholdes kontaktmøte innen 14 dager ved mistanke om bruddd på treneravtalen)


vi ser frem til å endelig kanskje få vite hvilke handlinger som er brudd på hvilket reglement.


remi

EirikN
15-10-2008, 10:02
Ja kanskje de må mer enn bare og krype til korset da.
Hvis ting er som det er her, bør de vel også komme med en uforbeholden unnskyldning ;)

Men ikke verst at de kommer i møte med dere da. flotters :)

EirikN

smg
15-10-2008, 10:12
Det høres iallfall ut som at NDF kan trenge en gjennomgang av egne rutiner ifm. slike saker. Om det skjer har det iallfall kommet noe godt utav dette.

pusekatt
16-10-2008, 21:02
Norges Dykkeforbund på ville veier... Javel, men slik jeg leser alle disse innleggene så er det jammen meg mange flere og som er på de samme ville veiene.... Her er det en som er tatt med buksene langt nede på knærne og som i ettertid griner sine modigste tårer. Sammen i hylekoret står det et tidligere medlem i TK som tror at saksbehandling foregår via diskusjonsforum. Kjører du for fort i 50 og blit tatt av politiet så hjelper det ikke å skrike om at alle andre også gjør det, feil i regelverket, svakt forbundstyre, sterk generalsekretær osv osv osv... Stå opp som en mann - ta konsekvensene av det du har gjort og ikke oppfør dere som sutre gutter.

offshoremann
16-10-2008, 21:31
Norges Dykkeforbund på ville veier... Javel, men slik jeg leser alle disse innleggene så er det jammen meg mange flere og som er på de samme ville veiene.... Her er det en som er tatt med buksene langt nede på knærne og som i ettertid griner sine modigste tårer. Sammen i hylekoret står det et tidligere medlem i TK som tror at saksbehandling foregår via diskusjonsforum. Kjører du for fort i 50 og blit tatt av politiet så hjelper det ikke å skrike om at alle andre også gjør det, feil i regelverket, svakt forbundstyre, sterk generalsekretær osv osv osv... Stå opp som en mann - ta konsekvensene av det du har gjort og ikke oppfør dere som sutre gutter.


her va det ugler i mosen ja!!

DeepC
16-10-2008, 21:36
Tror du traff den berømte spikeren på hode der Offshoremann ;)
-Thomas-

errem
16-10-2008, 21:52
Norges Dykkeforbund på ville veier... Javel, men slik jeg leser alle disse innleggene så er det jammen meg mange flere og som er på de samme ville veiene.... Her er det en som er tatt med buksene langt nede på knærne og som i ettertid griner sine modigste tårer. Sammen i hylekoret står det et tidligere medlem i TK som tror at saksbehandling foregår via diskusjonsforum.* Kjører du for fort i 50 og blit tatt av politiet så hjelper det ikke å skrike om at alle andre også gjør det, feil i regelverket, svakt forbundstyre, sterk generalsekretær osv osv osv... Stå opp som en mann - ta konsekvensene av det du har gjort og ikke oppfør dere som sutre gutter.


Hyggelig å høre fra noen som stiller seg tvilende til hele greia.

1. Ingen har blitt tatt med buksene nede. Om Remi ikke hadde fortalt hva han hadde gjort hadde det blitt ord mot ord. Remi har kjørt en åpen linje hele tiden.

2. TK har som oppgave er bla, å tilrettelegge læremiddler og regler for instruktører. Reglementet er uoversiktelig og det er ikke mulig å gjennomføre et kurs uten å bryte reglene i norge. Mange av kravene NDF har strider mot andre regler. I NDF sine regler er det ikke regler for hvor mange som skal være tilstede på et kurs av instruktørpersonell.

3. Siden det er meg du refererer til som "tidligere TK medlemm som tror at saksbehandling foregår i diskusjonforum" så er det på sin plass å spørre hvor du mener det burde ha foregått.
NDF, som ville ha vært naturlig,* nekter all saksbehandling (etter lang tid har de gått med på å følge litt av sine regler)

Mener du at NDF ved FS har tjent sine medlemmer her? Remi er den eneste medlemmen i NDF i denne saken.
Er dette grei måte å behandle en som har skaffet NDF flere hundre medlemmer?

Erlend Remøy

PS: Det er ikke farlig å slenge med leppa når du er anonym.

spetznaz
16-10-2008, 23:46
Hyggelig å høre fra noen som stiller seg tvilende til hele greia.

1. Ingen har blitt tatt med buksene nede. Om Remi ikke hadde fortalt hva han hadde gjort hadde det blitt ord mot ord. Remi har kjørt en åpen linje hele tiden.

Når pusekatt skriver "tatt med buksene nede" vil jeg anta at det refereres til standard bruddet. At det er/var en potensiell mulighet for å lyve seg unna har ikke noe med saken å gjøre. Det som ble gjort er blitt gjort uansett om man blir "tatt" for det eller ikke. Det er selvsagt bra at en står ved hva man har gjort, men det er faktisk også det en bør forvente.Mener du at NDF ved FS har tjent sine medlemmer her? Remi er den eneste medlemmen i NDF i denne saken.
Er dette grei måte å behandle en som har skaffet NDF flere hundre medlemmer?

Så fremtidige medlemmer som ble potensielt utsatt for fare ved at en ikke hadde foretatt legesjekken før de dykket skal altså ikke tas hensyn til? Hvor mange medlemmer en har "skaffet" bør prinsipielt ikke ha noe å si.

At Remi er eneste medlemmet i NDF i denne saken fremstår for meg bare som vrøvl. Medlemmene i NDF er selvsagt de eneste forbundet selv kan hånd heve regelverket ovenfor. Det er i NDF sin interesse at kurs holder en så god standard som mulig. Når det blir oppdaget alvorlige standard brudd bør det selvsagt reageres ovenfor vedkommende.

Jeg mener det ble skrevet i et tidligere innlegg at det fra ndf sin side ble innkalt til et møte men remi ikke kunne møte pga eksamen. Stemmer ikke det?

m-stridh
17-10-2008, 00:17
Hyggelig å høre fra noen som stiller seg tvilende til hele greia.

1. Ingen har blitt tatt med buksene nede. Om Remi ikke hadde fortalt hva han hadde gjort hadde det blitt ord mot ord. Remi har kjørt en åpen linje hele tiden.

Når pusekatt skriver "tatt med buksene nede" vil jeg anta at det refereres til standard bruddet. At det er/var en potensiell mulighet for å lyve seg unna har ikke noe med saken å gjøre. Det som ble gjort er blitt gjort uansett om man blir "tatt" for det eller ikke. Det er selvsagt bra at en står ved hva man har gjort, men det er faktisk også det en bør forvente.Mener du at NDF ved FS har tjent sine medlemmer her? Remi er den eneste medlemmen i NDF i denne saken.
Er dette grei måte å behandle en som har skaffet NDF flere hundre medlemmer?

Så fremtidige medlemmer som ble potensielt utsatt for fare ved at en ikke hadde foretatt legesjekken før de dykket skal altså ikke tas hensyn til? Hvor mange medlemmer en har "skaffet" bør prinsipielt ikke ha noe å si.

At Remi er eneste medlemmet i NDF i denne saken fremstår for meg bare som vrøvl. Medlemmene i NDF er selvsagt de eneste forbundet selv kan hånd heve regelverket ovenfor. Det er i NDF sin interesse at kurs holder en så god standard som mulig. Når det blir oppdaget alvorlige standard brudd bør det selvsagt reageres ovenfor vedkommende.

Jeg mener det ble skrevet i et tidligere innlegg at det fra ndf sin side ble innkalt til et møte men remi ikke kunne møte pga eksamen. Stemmer ikke det?Jeg skal ikke begi meg ut på å svare på ting jeg ikke har greie på, men det jeg vet er at dykkeforbundet IKKE har innkalt til noe som helst som ligner på et møte.

Og det er vel ett av hovedpoengene her, saksbehandlingen fra forbundets side.

m-stridh
17-10-2008, 00:35
Norges Dykkeforbund på ville veier... Javel, men slik jeg leser alle disse innleggene så er det jammen meg mange flere og som er på de samme ville veiene.... Her er det en som er tatt med buksene langt nede på knærne og som i ettertid griner sine modigste tårer. Sammen i hylekoret står det et tidligere medlem i TK som tror at saksbehandling foregår via diskusjonsforum. Kjører du for fort i 50 og blit tatt av politiet så hjelper det ikke å skrike om at alle andre også gjør det, feil i regelverket, svakt forbundstyre, sterk generalsekretær osv osv osv... Stå opp som en mann - ta konsekvensene av det du har gjort og ikke oppfør dere som sutre gutter.


Javel?

For å dra retorikken din litt videre så mener du at hvis man her kjørt for fort i en femtisone så skal man bere godta og "ta det som en mann", selv om f. eks. politimannen var full, eller ikke fulgte sitt eget regelverk på andre måter?

Mener du at man mister ALL rett til rettferdig saksbehandling hvis man gjør noe ureglementert?

Mener du at en organisasjon har rett til å bryte sitt eget regelverk bare det er for en god sak?, at hensikten helliger middelet?

Ville du godtatt en dom for noe du hadde gjort hvis du ble dømt uten at du elle din advokat fikk møte i rettsaken,

lambi666
17-10-2008, 00:39
fær man som en slask, så får man sæ en dask :)

errem
17-10-2008, 07:17
AndreasR

Joda Remi har brutt en regel. En regel som ikke gjelder for andre utdanningsorganisasjoner. En regel NDF godtar et andre bryter.
Remi tar lærdommm av dette og legger seg flat og beklager dette. NDF svarer med å ta lisensen fra Remi for at han skal vite at han har gjort noe feil. NDF tar også lisensen fra klubben som Remi er medlemm av uten at det foreligger noen klager på denne. Remi får ikke mulighet til å forsvare seg. Han får ikke vite hvilke lover han har brutt. Det er ingen apellmulighet. Ingen i NDF, bortsett fra en tidligere sutrete TK medlemm, taler hans sak. (dette sutrete TK medlemmet blir sparket fra TK fordi han forsvarer Remi)

Noe av det første som kommer frem i TK møtet er at dette er også en politisk sak.

Grunnlag for å kvitte seg med Remi: Han er tilhenger av å modernisere dykkingen, få inn bruken av blandingsgasser i utdanningssystemet, lære folk å dykke med lukkede systemer, åpne for dypere dykking med riktig utdanning og videre.
På bakgrunn av dette synest jeg det er merkelig at representanter for mer teknisk dykking tilsynelatende fryder seg over at Remi blir tatt av forbundet

At du synest at Remi ikke skal ha støtte fra et forbund synest jeg er "Vrøvl" for å bruke dine egne ord

NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***

Lambi
Godtar du alt som dine overordnede gjør?

Erlend

spetznaz
17-10-2008, 07:40
NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***


To feil blir ikke en rett. Jeg kan aldri tenke meg at NDF kommer til å utsende *** sertifikat til noen med bare 3 scuba dykk. Om noen har kommet med et slikt forslag er det selvsagt beklaglig, og bør selvsagt ikke skje da det vil unnegrave verdien av sertifikatet. Om du har kjennskap til tvilsom undervisning håper jeg ut unnretter TK om saken.

Walle
17-10-2008, 07:48
AndreasR

Bla
bla
bla

Erlend
Det skal dere ha :
Dere gjentar dere og gjentar dere "omatt" og "omatt" og "omatt" igjen. At enkelte ikke greier å lese/forstå hva saken handler om, og stadig må ha det repetert, syns jeg er en tankevekker... Særlig med tanke på den aktiviteten enkelte har her på dykkesiden, og hvilke diskusjoner disse enkelte har deltatt i...


Ellers savner jeg deltakelse i tråden fra personer som greier å kjøre kurs, samtidig som man benytter regelverket til punkt og prikke :)

Her må da vel finnes flere cmas instruktører på forumet som må kunne bekrefte/avkrefte denne "myten"?
Eller er de redde for en reprimande fra forbundet, slik at saken på den måten blir "hysjet" ned?

Selv er jeg ikke instruktør, dermed vet jeg ikke hva lovverket sier i henhold til opplæring.


Walle

errem
17-10-2008, 08:05
NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***


To feil blir ikke en rett. Jeg kan aldri tenke meg at NDF kommer til å utsende *** sertifikat til noen med bare 3 scuba dykk. Om noen har kommet med et slikt forslag er det selvsagt beklaglig, og bør selvsagt ikke skje da det vil unnegrave verdien av sertifikatet. Om du har kjennskap til tvilsom undervisning håper jeg ut unnretter TK om saken.


Det er snakk om 4, som tidligere nevnt. Det er fremmet fra FS.
De det gjelder får nå ** sertifikat med samme undervisning.

Erlend

errem
17-10-2008, 08:11
Enig med deg Walle.
Det burde ha vært unødvendig å gjenta dette gang etter gang, men noen kan tydligvis ikke lese.

Jeg har gjort det tidligere i denne tråden og gjør det igjen:

Kan en instruktør stå frem å si at de har gjennomført ETT kurs Ett dykk der de har fulgt reglene?

Slik Forbundet har opptrått i denne saken er det forståelig at ingen tør stå frem.
Min egen klubb er redd for at de skal bli straffet fordi jeg uttaler meg. Skremmende.....

Erlend

Kragset
17-10-2008, 10:06
NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***


To feil blir ikke en rett. Jeg kan aldri tenke meg at NDF kommer til å utsende *** sertifikat til noen med bare 3 scuba dykk. Om noen har kommet med et slikt forslag er det selvsagt beklaglig, og bør selvsagt ikke skje da det vil unnegrave verdien av sertifikatet. Om du har kjennskap til tvilsom undervisning håper jeg ut unnretter TK om saken.


Det er snakk om 4, som tidligere nevnt. Det er fremmet fra FS.
De det gjelder får nå ** sertifikat med samme undervisning.

Erlend


Hurra for forbundet, gi noen uten formell kompetanse til det et ** sertfikat.


Andre Kragset
som ikke klarer å følge 511 til pungt og prikke når han holder kurs.

fs_
17-10-2008, 10:11
Det er snakk om 4, som tidligere nevnt. Det er fremmet fra FS.
De det gjelder får nå ** sertifikat med samme undervisning.


Skulle gjerna vilja ha lite mer information om detta. Vilke gjelder detta før?

m-stridh
17-10-2008, 10:28
Det er snakk om 4, som tidligere nevnt. Det er fremmet fra FS.
De det gjelder får nå ** sertifikat med samme undervisning.


Skulle gjerna vilja ha lite mer information om detta. Vilke gjelder detta før?


Det det er snakk om er at statens dykkerskole har bedt om å få utstede *** CMAS på sine Klasse 1 kurs. I dag gir de ut ** CMAS.

På et klasse 1 kurs er pensum fire 4 scuba dykk, sist jeg var på SDS ble de gjennomført med dobbel ti og frontvest. To av disse dykkene ble gjennomført med blinding på masken for å simulere natt/ dårlig sikt.

errem
17-10-2008, 10:48
Hvordan var sikringen på dette kurset i forhold til NDF kurs?

remi
17-10-2008, 14:11
Hvordan var sikringen på dette kurset i forhold til NDF kurs?


sikringen på disse dykkene er kommunikasjonsline og medelev som stand-by dykker. Ingen instruktør eller hjelpeinstruktør i vannet, en instruktør på land.


remi

errem
17-10-2008, 14:47
Hvordan var sikringen på dette kurset i forhold til NDF kurs?


sikringen på disse dykkene er kommunikasjonsline og medelev som stand-by dykker. Ingen instruktør eller hjelpeinstruktør i vannet, en instruktør på land.


remi


Dette er da det NDF regner som sikkerhet under kurs.

NDF ønsker å gi disse elevene CMAS*** sertifikat

Noen som ønsker å kommentere?

fs_
17-10-2008, 15:37
Hvordan var sikringen på dette kurset i forhold til NDF kurs?


sikringen på disse dykkene er kommunikasjonsline og medelev som stand-by dykker. Ingen instruktør eller hjelpeinstruktør i vannet, en instruktør på land.


remi


Dette er da det NDF regner som sikkerhet under kurs.

NDF ønsker å gi disse elevene CMAS*** sertifikat

Noen som ønsker å kommentere?


Jeg har problem at se relavansen til denna tråden av hur yrkes dykkar utdaningen føregår og vilket sertifikate de får.

Synes personligen det er lite mye: Ok, vi har gjort fel men det har alle andre også gjort. Sen virker det ikke spela någon roll vad slags fel det er fråga om.NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***


Så det er greit at bryta reglerna på grundkurs på grund av at du ikke er enig med reglerna før yrkesdykkare? Hvis jeg hade taget en CMAS grundkurs skulle jeg vare mye mer intresserad i at de relevanta reglerna før et CMAS grundkurs følges en vad som skjer på helt andra kurs.Mener du at NDF ved FS har tjent sine medlemmer her? Remi er den eneste medlemmen i NDF i denne saken.


Menar du at eleverna øverhuvud taget ikke er viktiga og at NDF alltid borde stå på instruktørens side?

Sid*
17-10-2008, 16:16
Er det ikke god foreningskultur å ta opp slike saker internt, eller kanskje dere betrakter dere som selvoppofrende varslere??

For meg synes det som at dere forsøker å skade den foreningen dere er medlem i ved å kjøre denne nedrakkingen av NDF i full offentlighet her på Dykkesiden. Det hadde overrasket meg om en seriøs organisasjon hadde tatt opp hansken og møtt dere til ordduell i denne manesjen – her er det allerede klovner nok så det holder - selv om jeg er overbevist om at NDF har et syn på saken som ikke korresponderer med slekten fra Hareiddistriktets.

Har NDF hår nok under armene og sterk nok ryggrad til å stå imot stormen fra Nordvestlandet, eller lar de motparten få rett for selv å få fred? Dette er vel kanskje det mest interessante spørsmålet. Hvis NDF mot formodning feiger ut ved ikke å stå løpet ut, eller har valgt en dårlig sak til dette oppgjøret som sikkert over lengre tid har framtvunget seg som en nødvendighet, så har nok styret gravd sin egen grav og foreningen ligger åpen for ”kupp”.

Jeg setter en hundrings på NDF og er overbevist om at foreningen vil stå styrket tilbake dersom den vinner og taperne tar de naturlige konsekvenser av nederlaget og melder seg ut. ;)

remi
17-10-2008, 16:48
Er det ikke god foreningskultur å ta opp slike saker internt, eller kanskje dere betrakter dere som selvoppofrende varslere??

For meg synes det som at dere forsøker å skade den foreningen dere er medlem i ved å kjøre denne nedrakkingen av NDF i full offentlighet her på Dykkesiden. Det hadde overrasket meg om en seriøs organisasjon hadde tatt opp hansken og møtt dere til ordduell i denne manesjen – her er det allerede klovner nok så det holder - selv om jeg er overbevist om at NDF har et syn på saken som ikke korresponderer med slekten fra Hareiddistriktets.

Har NDF hår nok under armene og sterk nok ryggrad til å stå imot stormen fra Nordvestlandet, eller lar de motparten få rett for selv å få fred? Dette er vel kanskje det mest interessante spørsmålet. Hvis NDF mot formodning feiger ut ved ikke å stå løpet ut, eller har valgt en dårlig sak til dette oppgjøret som sikkert over lengre tid har framtvunget seg som en nødvendighet, så har nok styret gravd sin egen grav og foreningen ligger åpen for ”kupp”.

Jeg setter en hundrings på NDF og er overbevist om at foreningen vil stå styrket tilbake dersom den vinner og taperne tar de naturlige konsekvenser av nederlaget og melder seg ut. ;)
...og her kommer sid inn i kjent stil, uten å gidde å lese tråden, med sine sedvanlige sleivspark og trollinger, at du gidder sid :P

for dere som har lest tråden så har dere nok fott med dere at denne saken er forsøkt tatt opp internt, og de som gidder å lese tråden ser ganske fort at dette ikke er nedrakking av NDF men nedrakking av en ukultur som har fått utvilke seg over mange år og kommet til overflaten ved denne saken.

nuff saidremi

errem
17-10-2008, 16:50
fs_

CMAS deler ut sportsdykker sertifikat. De krever 6 dykk for CMAS* i Norge. ca 30 for å løse CMAS** ca 70 for å løse CMAS***

Disse kusene utføres etter NDF sine planer og NDF/CMAS sitt undervisningsopplegg. I følge avtalen mellom NDF og instruktører er det ikke tillatt å blande kurs.
NYD og SDS gir CMAS** til alle på deres dykkeskole uten at de moment som NDF forlanger at deres egne instuktører har inne. Kursene er også blandingskurs utenom fagplanene til CMAS. og etter bare 4 dykk som beskrevet over. De ønsker nå å gi CMAS*** på samme kurs.
Det er ikke snakk om at det er greit å bryte regler. Det er snakk om likhet for loven.

Dette svarer vel på de to første spørsmålene.

Til det siste: hvor mange medlemmer skaffer NDF seg, om det ikke finnes instruktører som kan utdanne folk? Burde ikke NDF la en instruktør/klubb få uttale seg før de tar fra dem retten til å undervise? Er det greit at NDF er en politistat?

Erlend

remi
17-10-2008, 16:53
Hvordan var sikringen på dette kurset i forhold til NDF kurs?


sikringen på disse dykkene er kommunikasjonsline og medelev som stand-by dykker. Ingen instruktør eller hjelpeinstruktør i vannet, en instruktør på land.


remi


Dette er da det NDF regner som sikkerhet under kurs.

NDF ønsker å gi disse elevene CMAS*** sertifikat

Noen som ønsker å kommentere?


Jeg har problem at se relavansen til denna tråden av hur yrkes dykkar utdaningen føregår og vilket sertifikate de får.

Synes personligen det er lite mye: Ok, vi har gjort fel men det har alle andre også gjort. Sen virker det ikke spela någon roll vad slags fel det er fråga om.NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***


Så det er greit at bryta reglerna på grundkurs på grund av at du ikke er enig med reglerna før yrkesdykkare? Hvis jeg hade taget en CMAS grundkurs skulle jeg vare mye mer intresserad i at de relevanta reglerna før et CMAS grundkurs følges en vad som skjer på helt andra kurs.Mener du at NDF ved FS har tjent sine medlemmer her? Remi er den eneste medlemmen i NDF i denne saken.


Menar du at eleverna øverhuvud taget ikke er viktiga og at NDF alltid borde stå på instruktørens side?


faktum nr 1: dykkeforbundet har enda ikke oppgitt noen grunn til denne "straffen" for klubb og instruktør, ville du ha akseptert noe slikt?

faktum nr 2: cmas har en standard som skal gjelde for alle instruktører, og ndf velger å bruke den som grunnlag for reaksjoner, det må vel da være relevant om dette regelverket håndheves likt overfor alle, for hvem skal bestemme hvem som må følge regelverket og hvem som kan la være?


remi

errem
17-10-2008, 16:57
Sid

Taperen blir NDF sine medlemmer, om dine spådommer blir rette.

Enkeltpersoner bruker vårt forbund til å kjøre over politiske motstandere. De bryr seg ikke om regler, de nekter å følge egne prosedyrer, de tar deg neste gang, om ingen stopper dem.

Erlend

Sid*
17-10-2008, 17:29
Sid

Taperen blir NDF sine medlemmer, om dine spådommer blir rette.

Enkeltpersoner bruker vårt forbund til å kjøre over politiske motstandere. De bryr seg ikke om regler, de nekter å følge egne prosedyrer, de tar deg neste gang, om ingen stopper dem.

Erlend
Nå kjenner jeg lite til NDF, men styret velges vel av NDFs medlemmer for en spesifikk tidsperiode som vanlig er i de fleste foreninger? Kanskje reglene åpner for å innkalle til ekstraordinær "generalforsamling" for å tuppe ut sittende styre dersom styret ikke har tillit blant flertallet av medlemmene? Dette må vel være korrekt framferd i denne saken, om det ikke er nøyaktig forarbeidene til denne prosessen vi alle nå er vitne til :)

errem
17-10-2008, 17:38
Sid

Taperen blir NDF sine medlemmer, om dine spådommer blir rette.

Enkeltpersoner bruker vårt forbund til å kjøre over politiske motstandere. De bryr seg ikke om regler, de nekter å følge egne prosedyrer, de tar deg neste gang, om ingen stopper dem.

Erlend
Nå kjenner jeg lite til NDF, men styret velges vel av NDFs medlemmer for en spesifikk tidsperiode som vanlig er i de fleste foreninger? Kanskje reglene åpner for å innkalle til ekstraordinær "generalforsamling" for å tuppe ut sittende styre dersom styret ikke har tillit blant flertallet av medlemmene? Dette må vel være korrekt framferd i denne saken, om det ikke er nøyaktig forarbeidene til denne prosessen vi alle nå er vitne til :)Det er ikke kommet så langt ennå, men det vil utvilsomt bli et spørsmål på neste dykketing, om ikke noen klarer å "rote bort" påmeldingen igjen...

Statoil
17-10-2008, 18:46
Tror det er en grunnleggende misforståelse som rår her på debatt sidene. Ingen personer kan bli medlem av et forbund, det være Norges Dykkerforbund eller Norges Fotballforbund - her er det kun klubber som blir medlem. Ønsker en klubb å fremme forslag til endringer i et forbund så er tinget rette arena for slikt - ivertfall om en ønsker det vedtatt. Men med all respekt det er mulig jeg tar feil når det gjelder Norges Dykkeforbund?

errem
17-10-2008, 18:56
Tror det er en grunnleggende misforståelse som rår her på debatt sidene. Ingen personer kan bli medlem av et forbund, det være Norges Dykkerforbund eller Norges Fotballforbund - her er det kun klubber som blir medlem. Ønsker en klubb å fremme forslag til endringer i et forbund så er tinget rette arena for slikt - ivertfall om en ønsker det vedtatt. Men med all respekt det er mulig jeg tar feil når det gjelder Norges Dykkeforbund?


Mener du da at NDF ikke kan sanksjonere overfor enkeltmedlemmer slik de har gjort her?

Sid*
17-10-2008, 18:57
Er det ikke god foreningskultur å ta opp slike saker internt, eller kanskje dere betrakter dere som selvoppofrende varslere??

For meg synes det som at dere forsøker å skade den foreningen dere er medlem i ved å kjøre denne nedrakkingen av NDF i full offentlighet her på Dykkesiden. Det hadde overrasket meg om en seriøs organisasjon hadde tatt opp hansken og møtt dere til ordduell i denne manesjen – her er det allerede klovner nok så det holder - selv om jeg er overbevist om at NDF har et syn på saken som ikke korresponderer med slekten fra Hareiddistriktets.

Har NDF hår nok under armene og sterk nok ryggrad til å stå imot stormen fra Nordvestlandet, eller lar de motparten få rett for selv å få fred? Dette er vel kanskje det mest interessante spørsmålet. Hvis NDF mot formodning feiger ut ved ikke å stå løpet ut, eller har valgt en dårlig sak til dette oppgjøret som sikkert over lengre tid har framtvunget seg som en nødvendighet, så har nok styret gravd sin egen grav og foreningen ligger åpen for ”kupp”.

Jeg setter en hundrings på NDF og er overbevist om at foreningen vil stå styrket tilbake dersom den vinner og taperne tar de naturlige konsekvenser av nederlaget og melder seg ut. ;)
...og her kommer sid inn i kjent stil, uten å gidde å lese tråden, med sine sedvanlige sleivspark og trollinger, at du gidder sid :P

for dere som har lest tråden så har dere nok fott med dere at denne saken er forsøkt tatt opp internt, og de som gidder å lese tråden ser ganske fort at dette ikke er nedrakking av NDF men nedrakking av en ukultur som har fått utvilke seg over mange år og kommet til overflaten ved denne saken.

nuff saidremiÅ bli degradert til et nivå i CMAS som er parallelt med Padi DM – så vidt hakket over Sids happy amatørnivå – forstår nok alle er tungt å svelge. At jeg gir uttrykk for min oppriktige skepsis til din hyperivrige renvaskelsesargumentering, jamring; ”urettferdig! - hvorfor bare meg og ikke de andre” etc. og ikke minst til arenaen du har valgt til dette formål, har iallfall etter min oppfatning lite med verken sleivspark eller trolling å gjøre. Jeg mener også at mitt innlegg absolutt var topic.

Jeg håper du nytter tiden til litt selvransakelse og kommer tilbake som en ansvarlig og flink instruktør når straffen din er sonet om 12 måneder.

Lykke til!

remi
17-10-2008, 20:05
Er det ikke god foreningskultur å ta opp slike saker internt, eller kanskje dere betrakter dere som selvoppofrende varslere??

For meg synes det som at dere forsøker å skade den foreningen dere er medlem i ved å kjøre denne nedrakkingen av NDF i full offentlighet her på Dykkesiden. Det hadde overrasket meg om en seriøs organisasjon hadde tatt opp hansken og møtt dere til ordduell i denne manesjen – her er det allerede klovner nok så det holder - selv om jeg er overbevist om at NDF har et syn på saken som ikke korresponderer med slekten fra Hareiddistriktets.

Har NDF hår nok under armene og sterk nok ryggrad til å stå imot stormen fra Nordvestlandet, eller lar de motparten få rett for selv å få fred? Dette er vel kanskje det mest interessante spørsmålet. Hvis NDF mot formodning feiger ut ved ikke å stå løpet ut, eller har valgt en dårlig sak til dette oppgjøret som sikkert over lengre tid har framtvunget seg som en nødvendighet, så har nok styret gravd sin egen grav og foreningen ligger åpen for ”kupp”.

Jeg setter en hundrings på NDF og er overbevist om at foreningen vil stå styrket tilbake dersom den vinner og taperne tar de naturlige konsekvenser av nederlaget og melder seg ut. ;)
...og her kommer sid inn i kjent stil, uten å gidde å lese tråden, med sine sedvanlige sleivspark og trollinger, at du gidder sid :P

for dere som har lest tråden så har dere nok fott med dere at denne saken er forsøkt tatt opp internt, og de som gidder å lese tråden ser ganske fort at dette ikke er nedrakking av NDF men nedrakking av en ukultur som har fått utvilke seg over mange år og kommet til overflaten ved denne saken.

nuff saidremiÅ bli degradert til et nivå i CMAS som er parallelt med Padi DM – så vidt hakket over Sids happy amatørnivå – forstår nok alle er tungt å svelge. At jeg gir uttrykk for min oppriktige skepsis til din hyperivrige renvaskelsesargumentering, jamring; ”urettferdig! - hvorfor bare meg og ikke de andre” etc. og ikke minst til arenaen du har valgt til dette formål, har iallfall etter min oppfatning lite med verken sleivspark eller trolling å gjøre. Jeg mener også at mitt innlegg absolutt var topic.

Jeg håper du nytter tiden til litt selvransakelse og kommer tilbake som en ansvarlig og flink instruktør når straffen din er sonet om 12 måneder.

Lykke til!
selvransakelse foregår fortløpende hos undertegnede, men de neste 12 månedene er jeg nok for opptatt med å kjøre kurs til at jeg kommer til å bruke denne hendelsen som bakgrunn til nevnte selvransakelse, læringen av å prøve å etterfølge elevenes ønske om å forsere tidsplanen er allerede tatt, og notert behørlig i vårt IK-system, lenge før forbundet kom inn i saken.


degraderingen er ikke tung å svelge, til det har jeg for mange andre instruktørsertifikater og ndf sitt vedtak om å "degradere" ansees ikke som effektuert før det er begrunnet.


denne saken har ingenting med renvaskelsesargumentering å gjøre, men det ville du jo ha visst om du hadde lest tråden.


ett av dine sedvanlige sleivspark er feks bruken av "slekten fra Hareiddistriktets" hvor tar du det fra? jeg gir meg ende over (her kunne jeg sagt at jeg ler meg fillete, men det ville ikke være sant, saken er alt for alvorlig til det, og dine innspill er så langt fra morsomme som de kan bli)


altså: fullstendig off topic


remi

Statoil
17-10-2008, 20:30
Mener du da at NDF ikke kan sanksjonere overfor enkeltmedlemmer slik de har gjort her?
[/quote]

Med forbehold om at jeg har forstått alt rett, så er det som instruktør og instruktørollen til nevnte person Norges Dykkeforbund har en sak gående, ikke til rollen som medlem av en NDF klubb. Derfor blir det, etter mitt skjønn ikke rett å si at Norges Dykkeforbund sanksjonerer mot enkeltmedlemmer......

errem
17-10-2008, 22:29
Mener du da at NDF ikke kan sanksjonere overfor enkeltmedlemmer slik de har gjort her?


Med forbehold om at jeg har forstått alt rett, så er det som instruktør og instruktørollen til nevnte person Norges Dykkeforbund har en sak gående, ikke til rollen som medlem av en NDF klubb. Derfor blir det, etter mitt skjønn ikke rett å si at Norges Dykkeforbund sanksjonerer mot enkeltmedlemmer......
[/quote]

Altså er ikke en instruktør et menneske og har derfor ikke krav på retssikkerhet.
Klubben som ikke er anklaget for noe har det selvfølgelig heller ikke.

Straffen må de ta. Begrunnelse er ikke nødvendig og forbundet velger selv hvem de skal straffe og etter hvilke regler. Om det er vikarierende motiv for å "Knekke" folk, skal de ikke klage, men ta straffen sin uten å mukke.
Rettigheter og lover gjelder bare noen få, ikke oss.

Statoil, du er patetisk i ditt forsøk på å forsvare dette. Siden du sitter som tillitsvalgt bør du stå frem med navn, om ikke har du ikke tillitt.

Statoil
18-10-2008, 08:07
Statoil, du er patetisk i ditt forsøk på å forsvare dette. Siden du sitter som tillitsvalgt bør du stå frem med navn, om ikke har du ikke tillitt.

Unnskyld, men hva har dette med saken som vi dsikuterer å gjøre??? Dette er hersketeknikk og jeg trodde det var forbeholdt Norges Dykkeforbund

errem
18-10-2008, 08:25
Dette er hersketeknikk


Du kan med andre ord ikke svare på spørsmålet?

Anonyme personer kan ikke bli fornærmet, ingen kan vite hvem du er.
Diskuter sak, ikke dine egne følelser.

Statoil
18-10-2008, 08:30
Altså er ikke en instruktør et menneske og har derfor ikke krav på retssikkerhet.
Klubben som ikke er anklaget for noe har det selvfølgelig heller ikke.

Straffen må de ta. Begrunnelse er ikke nødvendig og forbundet velger selv hvem de skal straffe og etter hvilke regler. Om det er vikarierende motiv for å "Knekke" folk, skal de ikke klage, men ta straffen sin uten å mukke.
Rettigheter og lover gjelder bare noen få, ikke oss.


Jeg synes det har vert mye blanding av snørr og bart her så rett meg om jeg tar feil.

Men er ikke saken så enkel som at en person har tegnet en instruktøravtale med Norges Dykkeforbund og en klubb har tegnet en skoleavtale med Norges Dykkeforbund. Nå har den ene part (NDF) sagt opp disse to avtalene. I alle avtaler står det hvordan avtalen skal eller kan avsluttes. Legg frem avtalene som dokumentasjon på hva som er brutt i avtalen så diskuterer vi ut fra fakta.

Straff og rettsikkerhet som det hele tiden refereres til må i så fall stå i disse avtalene (så fremt det ikke bryter norsk lov).... og står det ikke så har en godtatt avtalen og dens innhold den dagen en skriver under på den. :(

errem
18-10-2008, 08:36
Altså er ikke en instruktør et menneske og har derfor ikke krav på retssikkerhet.
Klubben som ikke er anklaget for noe har det selvfølgelig heller ikke.

Straffen må de ta. Begrunnelse er ikke nødvendig og forbundet velger selv hvem de skal straffe og etter hvilke regler. Om det er vikarierende motiv for å "Knekke" folk, skal de ikke klage, men ta straffen sin uten å mukke.
Rettigheter og lover gjelder bare noen få, ikke oss.


Jeg synes det har vert mye blanding av snørr og bart her så rett meg om jeg tar feil.

Men er ikke saken så enkel som at en person har tegnet en instruktøravtale med Norges Dykkeforbund og en klubb har tegnet en skoleavtale med Norges Dykkeforbund. Nå har den ene part (NDF) sagt opp disse to avtalene. I alle avtaler står det hvordan avtalen skal eller kan avsluttes. Legg frem avtalene som dokumentasjon på hva som er brutt i avtalen så diskuterer vi ut fra fakta.

Straff og rettsikkerhet som det hele tiden refereres til må i så fall stå i disse avtalene (så fremt det ikke bryter norsk lov).... og står det ikke så har en godtatt avtalen og dens innhold den dagen en skriver under på den. :(
Riktig

Avtalene er greie på de områdene.

Når nå den ene part ikke følger denne avtalen, hva gjør man da?

Når den ene part også nekter å snakke om dette, hva gjør man da?

Når du har sendt brev og ringt uten å få svar, hva gjør man da?

Når dette er ditt forbund, som skal hjelpe deg, hva da?

Erlend

Statoil
18-10-2008, 08:53
Flott! :) :) Da håper jeg at vi snarest får lagt frem avtalene som dokumentasjon så kan vi alle få se hvilke punkter i avtalen som er brutt.

Statoil
18-10-2008, 09:27
Når nå den ene part ikke følger denne avtalen, hva gjør man da? I verste fall, sier opp avtalen

Når den ene part også nekter å snakke om dette, hva gjør man da? I verste fall, sier opp avtalen

Når du har sendt brev og ringt uten å få svar, hva gjør man da? I verste fall, sier opp avtalen

Når dette er ditt forbund, som skal hjelpe deg, hva da? Gjør en bedre vurdering neste gang en signerer på en avtale.

Dette var generelle svar ;). En bør forstå at det er bortimot umulig å gi bedre svar så lenge en ikke får forelagt dokumentasjon. Et svar basert på synsing og sinnstemning blir aldri et godt svar, men kan sikkert trøste :) ......

Sid*
18-10-2008, 09:37
Ser ut til at dokumentene kan legges ut som pdf-vedlegg. Da er det vel bare å legge dem ut slik at vi selv kan lese dem i stedet for å få referert bruddstykker?

Pdf-skriveprogram kan lovlig og gratis lastes ned fra bl.a. pdf995.com om noer skulle være i behov for slikt.

spetznaz
18-10-2008, 17:41
NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***


To feil blir ikke en rett. Jeg kan aldri tenke meg at NDF kommer til å utsende *** sertifikat til noen med bare 3 scuba dykk. Om noen har kommet med et slikt forslag er det selvsagt beklaglig, og bør selvsagt ikke skje da det vil unnegrave verdien av sertifikatet. Om du har kjennskap til tvilsom undervisning håper jeg ut unnretter TK om saken.


Det er snakk om 4, som tidligere nevnt. Det er fremmet fra FS.
De det gjelder får nå ** sertifikat med samme undervisning.

Erlend

Bare for å holde en ting helt klinkende klart, det er ikke noen innad i NDF som jobber for å få godkjent en utdannelse med 4 dykk som CMAS *** dykkere.

Det er derimot blitt fremmet et forslag fra en ekstern aktør som driver opplæring av klasse R dykkere (det vil si redningsdykkere for brann og redningsetater) for å få godkjent disse som CMAS *** dykkere. En kan sikkert spekulere mye og lenge på hvilken kompetanse en redningsdykker, som typisk er røykdykker og brannmann fra før, innehar. Min spådom er at selv ikke redningsdykkere vil få konvertert sertifikatet sitt til CMAS ***. Men det virker ikke umulig at en redningsdykker i et brann og redningsvesen i Norge innehar kompetansen tilsvarende det en CMAS ** eller RD dykker innehar.

Som Erlend godt vet siden han åpenbart sitter på papirene er altså dette et forslag fremmet for NDF av en ekstern aktør og NDF behandler saken på vanlig måte. Siden dette omhandlet undervisning vil jeg tror FS vidre sendte saken til TK for behandling. Når Erlend sier det er fremmet av FS er det derfor intet mindre en løgn. Jeg hadde faktisk forventet mer av en lærer midt i førtiårene.

remi
18-10-2008, 19:09
NDF deler ut sertifikat til mye mer tvilsomm undervisning enn dette. Det blir jobbet for at dykkere med 4 scuba dykk skal få CMAS*** sertifikat. Dette uten ytterligere undervisning som ligger til ***


To feil blir ikke en rett. Jeg kan aldri tenke meg at NDF kommer til å utsende *** sertifikat til noen med bare 3 scuba dykk. Om noen har kommet med et slikt forslag er det selvsagt beklaglig, og bør selvsagt ikke skje da det vil unnegrave verdien av sertifikatet. Om du har kjennskap til tvilsom undervisning håper jeg ut unnretter TK om saken.


Det er snakk om 4, som tidligere nevnt. Det er fremmet fra FS.
De det gjelder får nå ** sertifikat med samme undervisning.

Erlend

Bare for å holde en ting helt klinkende klart, det er ikke noen innad i NDF som jobber for å få godkjent en utdannelse med 4 dykk som CMAS *** dykkere.

Det er derimot blitt fremmet et forslag fra en ekstern aktør som driver opplæring av klasse R dykkere (det vil si redningsdykkere for brann og redningsetater) for å få godkjent disse som CMAS *** dykkere. En kan sikkert spekulere mye og lenge på hvilken kompetanse en redningsdykker, som typisk er røykdykker og brannmann fra før, innehar. Min spådom er at selv ikke redningsdykkere vil få konvertert sertifikatet sitt til CMAS ***. Men det virker ikke umulig at en redningsdykker i et brann og redningsvesen i Norge innehar kompetansen tilsvarende det en CMAS ** eller RD dykker innehar.

Som Erlend godt vet siden han åpenbart sitter på papirene er altså dette et forslag fremmet for NDF av en ekstern aktør og NDF behandler saken på vanlig måte. Siden dette omhandlet undervisning vil jeg tror FS vidre sendte saken til TK for behandling. Når Erlend sier det er fremmet av FS er det derfor intet mindre en løgn. Jeg hadde faktisk forventet mer av en lærer midt i førtiårene.....nå foreligger det presedens i at det å bruke alder på mot-debattant som argument er å anse som en uting og skal påpekes fra moderatorboard.

videre foreligger det også presendes for at yrke ikke er valid argumentasjon.

foreslår at du selv modererer bort dette så vi slipper å rapportere til moderatorremi

errem
18-10-2008, 20:03
AndreasR må gjerne få legge seg på det nivået, han føler seg hjemme på Remi.

AndreasR

Utdrag fra instruks for TK (sansynligvis laget i all hast )

Utvalger behandler saker etter forslag fra AU, Administrasjon eller utvalgets medlemmer.

Som AndreasR korrekt sier her var det et R kurs men AndreasR kan også fortelle hvem som var "ekstern aktør".

Fra mitt og andre innenfor TK og instruktørmiljøet ble dette forslaget avvist på grunn av at det ikke er nok dokumentasjon i kursplanene og fordi det ikke er tillat med "Blandingskurs" i CMAS systemet. Likevel ville administrasjonen kjøre dette videre og ville ha dette behandlet mer. Hvorfor?


Siden AndreasR nå sitter på disse papirene har han tydeligvis også nær kontakt med en sentral aktør enten i TK eller i FS, for disse papirene er ikke delt ut til "hele landet"

Forstår det også slik at han da kan/bør kunne klarlegge litt mer angående andre ting som her har blitt etterspurt, brudd på punkt 8 og 10 i henholdsvis treneravtale/skoleavtale. rettspraksis når det gjelder klager fra medlemmer i NDF, folkeskikk når det gjelder brev og mail.

Ettersom jeg nå i lenger tid har sagt at ingen holder kurs etter reglene i landet, uten å få en eneste som står fram og sier jeg tar feil, burde vel forbundet gjøre noe med disse anklagene. Det kan jo ikke være slik at NDF kan ha hengende over seg at alle jukser.
Er det ikke på tide forbundet kommer på banen og beviser at jeg tar feil?

Halvgammel lærer

Walle
18-10-2008, 20:38
Ettersom jeg nå i lenger tid har sagt at ingen holder kurs etter reglene i landet, uten å få en eneste som står fram og sier jeg tar feil, burde vel forbundet gjøre noe med disse anklagene. Det kan jo ikke være slik at NDF kan ha hengende over seg at alle jukser.
Er det ikke på tide forbundet kommer på banen og beviser at jeg tar feil?

Halvgammel lærer


Per, du lyver ;D
Andre Kragset
som ikke klarer å følge 511 til pungt og prikke når han holder kurs.Det som er synd er jo at det ikke kommer noe nytt i denne tråden, annet enn endel spørsmål og forsøk på å smuldre opp saken som er lagt fram. Noe som kun fører til gjentakelse fra "trådstarterene"


Skulle ønsket andre som sitter inne med informasjon, kunne delt dette. For slik det er nå, så blir jo saken så og si enveiskjørt...Walle

Sid*
18-10-2008, 20:47
Jeg for min del kunne tenkt meg å lese litt original fakta, ikke få bruddstykker som for alt jeg vet er tatt ut av sin sammenheng og kanskje tom. pyntet på med eget syn på saken hva gjelder hvordan dokumentene egentlig burde formulert seg?

Da det er så enkelt å legge ut pdf-dokumenter på Dykkesiden, hvorfor gjør egentlig ingen det når likevel innholdet fra eksisterende dokumenter angivelig gjengis ordrett?

Den ene siden i denne saken har da aldri tidligere vist tegn til hemninger når det gjelder å publisere f.eks. PM,er ment for privat bruk?

errem
18-10-2008, 21:07
Nå har enkelte av oss litt liv utenom. Noen kjører blant annet kurs ;D

Hva ønsker du? Har ikke kopi av Akvanaut sin skoleavtale, men kan sende en lignende, Har heller ikke Remi sin treneravtale, men kan kopiere min. Brevene som er sendt har jeg vansker med å ta kopi av fordi de fleste har ikke kommet fram. (feil adresse bla) mailene kan jeg legge ut mer eller mindre etter rekkefølge, jeg har rundt 50. Regner med Remi har endel flere. Skal jeg bare kline ut hele greia? 60++ sider

Erlend

errem
18-10-2008, 21:17
Har også mandat for: "Tekniks Kommitè" på 5-6 sider med topptekst "Instruks og mandat for undervannsrugby"
Ser litt ut som hastverksarbeid ettersom det er liten sammenheng i det som står der.

Fikk denne etter etter mye mas i sommer. Regner med det står om den i referatene for styremøtene som er offentliggjort på NDF sine hjemmesider, om de blir lagt ut lenger. (4 mnd og to møter siden siste referat ble lagt ut)

Kan være artig å lese proffesjonaliteten til våre ledere.......

Statoil
18-10-2008, 22:17
Er det ønske om å føre en saklig debatt så er det et minimumskrav at påstander kan følges opp med dokumentasjon. Hvordan kan en ellers forvente å bli tatt seriøst? Det er vel og bra med åpent navn og greier, men det er ikke det samme som at alt en skriver er objektivt. Få dokumentasjon på bordet før flere påstander slenges ut... Treneravtale, Skoleavtale, osv..

spetznaz
18-10-2008, 22:28
AndreasR må gjerne få legge seg på det nivået, han føler seg hjemme på Remi.

AndreasR

Utdrag fra instruks for TK (sansynligvis laget i all hast )

Utvalger behandler saker etter forslag fra AU, Administrasjon eller utvalgets medlemmer.

Som AndreasR korrekt sier her var det et R kurs men AndreasR kan også fortelle hvem som var "ekstern aktør".

Fra mitt og andre innenfor TK og instruktørmiljøet ble dette forslaget avvist på grunn av at det ikke er nok dokumentasjon i kursplanene og fordi det ikke er tillat med "Blandingskurs" i CMAS systemet. Likevel ville administrasjonen kjøre dette videre og ville ha dette behandlet mer. Hvorfor?


Siden AndreasR nå sitter på disse papirene har han tydeligvis også nær kontakt med en sentral aktør enten i TK eller i FS, for disse papirene er ikke delt ut til "hele landet"

Forstår det også slik at han da kan/bør kunne klarlegge litt mer angående andre ting som her har blitt etterspurt, brudd på punkt 8 og 10 i henholdsvis treneravtale/skoleavtale. rettspraksis når det gjelder klager fra medlemmer i NDF, folkeskikk når det gjelder brev og mail.

Ettersom jeg nå i lenger tid har sagt at ingen holder kurs etter reglene i landet, uten å få en eneste som står fram og sier jeg tar feil, burde vel forbundet gjøre noe med disse anklagene. Det kan jo ikke være slik at NDF kan ha hengende over seg at alle jukser.
Er det ikke på tide forbundet kommer på banen og beviser at jeg tar feil?

Halvgammel lærerDu fremstiller det som om det er noen i NDF sentralt prøver å pushe 4dykks sertifikater gjennom når du utmerket god vet at det er normal saksgang og at det ikke gjelder dykkere med 4 dykk. Grunnen til at jeg nevnte din alder og yrkesbakgrunn er rett og slett pga du vanligvis ville vært en man stolte på. Når jeg oppdager at du lyver og vrenger sannheter blir jeg personlig skuffet over min med debattant. Beklager om du følte det krengende at jeg nevnte din samfunnsmessige ansvarsfulle stilling og alder samtidig som jeg påpekte en løgn.

At en sak ikke blir behandlet grundig nok og utvalget derfor får saken i retur ser jeg ikke problemet med.

Jeg er likevel glad for at TK og NDF nå kan jobbe videre med det viktige arbeidet med å revidere kurs og materiell og legge ferdigbehandlede saker bak seg i stedet for at sakene skal obstruere det viktige arbeidet. Dette er til min og alle andre som kjører eller deltar på kurs sitt beste. Med nytt materiell trenger man også reviderte kurs.

errem
18-10-2008, 22:34
Er det ønske om å føre en saklig debatt så er det et minimumskrav at påstander kan følges opp med dokumentasjon. Hvordan kan en ellers forvente å bli tatt seriøst? Det er vel og bra med åpent navn og greier, men det er ikke det samme som at alt en skriver er objektivt. Få dokumentasjon på bordet før flere påstander slenges ut... Treneravtale, Skoleavtale, osv..


Skal jeg legge ut 60++ sider her i tråden?
Om du tviler kan jeg sende deg hele greia på mail, så sparer vi oss masse arbeid

errem
18-10-2008, 22:45
AndreasR må gjerne få legge seg på det nivået, han føler seg hjemme på Remi.

AndreasR

Utdrag fra instruks for TK (sansynligvis laget i all hast )

Utvalger behandler saker etter forslag fra AU, Administrasjon eller utvalgets medlemmer.

Som AndreasR korrekt sier her var det et R kurs men AndreasR kan også fortelle hvem som var "ekstern aktør".

Fra mitt og andre innenfor TK og instruktørmiljøet ble dette forslaget avvist på grunn av at det ikke er nok dokumentasjon i kursplanene og fordi det ikke er tillat med "Blandingskurs" i CMAS systemet. Likevel ville administrasjonen kjøre dette videre og ville ha dette behandlet mer. Hvorfor?


Siden AndreasR nå sitter på disse papirene har han tydeligvis også nær kontakt med en sentral aktør enten i TK eller i FS, for disse papirene er ikke delt ut til "hele landet"

Forstår det også slik at han da kan/bør kunne klarlegge litt mer angående andre ting som her har blitt etterspurt, brudd på punkt 8 og 10 i henholdsvis treneravtale/skoleavtale. rettspraksis når det gjelder klager fra medlemmer i NDF, folkeskikk når det gjelder brev og mail.

Ettersom jeg nå i lenger tid har sagt at ingen holder kurs etter reglene i landet, uten å få en eneste som står fram og sier jeg tar feil, burde vel forbundet gjøre noe med disse anklagene. Det kan jo ikke være slik at NDF kan ha hengende over seg at alle jukser.
Er det ikke på tide forbundet kommer på banen og beviser at jeg tar feil?

Halvgammel lærerDu fremstiller det som om det er noen i NDF sentralt prøver å pushe 4dykks sertifikater gjennom når du utmerket god vet at det er normal saksgang og at det ikke gjelder dykkere med 4 dykk. Grunnen til at jeg nevnte din alder og yrkesbakgrunn er rett og slett pga du vanligvis ville vært en man stolte på. Når jeg oppdager at du lyver og vrenger sannheter blir jeg personlig skuffet over min med debattant. Beklager om du følte det krengende at jeg nevnte din samfunnsmessige ansvarsfulle stilling og alder samtidig som jeg påpekte en løgn.

At en sak ikke blir behandlet grundig nok og utvalget derfor får saken i retur ser jeg ikke problemet med.

Jeg er likevel glad for at TK og NDF nå kan jobbe videre med det viktige arbeidet med å revidere kurs og materiell og legge ferdigbehandlede saker bak seg i stedet for at sakene skal obstruere det viktige arbeidet. Dette er til min og alle andre som kjører eller deltar på kurs sitt beste. Med nytt materiell trenger man også reviderte kurs.
Du vil altså ikke svare. ok

Mesteparten av dykkingen på dette kurset var med KMB 18/28 maske og overflateforsynt, jmf fagplan.
Der var satt av to ettermiddager til "Scubadykk" loven sier max to dykk per dag. hva blir det?

Det var to fra tidligere TK som kommenterte denne saken. begge mente det var tvilsomt.

Du trenger ikke forklare hvorfor du bruker hersketeknikker, alle forstår det.

Ettersom du er CMAS* instruktør og retter kritikk mot Remi som ikke klarer å holde et kurs uten å bryte reglene, klarer du det? hvorfor har ikke du svart meg på den? har du også dine svin på skogen?

Walle
18-10-2008, 22:52
Skal jeg legge ut 60++ sider her i tråden?
Om du tviler kan jeg sende deg hele greia på mail, så sparer vi oss masse arbeid


Kunne gjerne tenkt meg å lese dokumentasjonen du er i besittelse av, så om mulig så cc meg den mailen :)


Eller legg den ut her som .pdf, et 60 sider langt dokument kan fint få plass på 100 kb Eventuelt er det bare å dele det opp slik at du får del 1, del 2 etc :)

spetznaz
18-10-2008, 23:43
AndreasR må gjerne få legge seg på det nivået, han føler seg hjemme på Remi.

AndreasR

Utdrag fra instruks for TK (sansynligvis laget i all hast )

Utvalger behandler saker etter forslag fra AU, Administrasjon eller utvalgets medlemmer.

Som AndreasR korrekt sier her var det et R kurs men AndreasR kan også fortelle hvem som var "ekstern aktør".

Fra mitt og andre innenfor TK og instruktørmiljøet ble dette forslaget avvist på grunn av at det ikke er nok dokumentasjon i kursplanene og fordi det ikke er tillat med "Blandingskurs" i CMAS systemet. Likevel ville administrasjonen kjøre dette videre og ville ha dette behandlet mer. Hvorfor?


Siden AndreasR nå sitter på disse papirene har han tydeligvis også nær kontakt med en sentral aktør enten i TK eller i FS, for disse papirene er ikke delt ut til "hele landet"

Forstår det også slik at han da kan/bør kunne klarlegge litt mer angående andre ting som her har blitt etterspurt, brudd på punkt 8 og 10 i henholdsvis treneravtale/skoleavtale. rettspraksis når det gjelder klager fra medlemmer i NDF, folkeskikk når det gjelder brev og mail.

Ettersom jeg nå i lenger tid har sagt at ingen holder kurs etter reglene i landet, uten å få en eneste som står fram og sier jeg tar feil, burde vel forbundet gjøre noe med disse anklagene. Det kan jo ikke være slik at NDF kan ha hengende over seg at alle jukser.
Er det ikke på tide forbundet kommer på banen og beviser at jeg tar feil?

Halvgammel lærerDu fremstiller det som om det er noen i NDF sentralt prøver å pushe 4dykks sertifikater gjennom når du utmerket god vet at det er normal saksgang og at det ikke gjelder dykkere med 4 dykk. Grunnen til at jeg nevnte din alder og yrkesbakgrunn er rett og slett pga du vanligvis ville vært en man stolte på. Når jeg oppdager at du lyver og vrenger sannheter blir jeg personlig skuffet over min med debattant. Beklager om du følte det krengende at jeg nevnte din samfunnsmessige ansvarsfulle stilling og alder samtidig som jeg påpekte en løgn.

At en sak ikke blir behandlet grundig nok og utvalget derfor får saken i retur ser jeg ikke problemet med.

Jeg er likevel glad for at TK og NDF nå kan jobbe videre med det viktige arbeidet med å revidere kurs og materiell og legge ferdigbehandlede saker bak seg i stedet for at sakene skal obstruere det viktige arbeidet. Dette er til min og alle andre som kjører eller deltar på kurs sitt beste. Med nytt materiell trenger man også reviderte kurs.
Du vil altså ikke svare. ok

Mesteparten av dykkingen på dette kurset var med KMB 18/28 maske og overflateforsynt, jmf fagplan.
Der var satt av to ettermiddager til "Scubadykk" loven sier max to dykk per dag. hva blir det?

Det var to fra tidligere TK som kommenterte denne saken. begge mente det var tvilsomt.

Du trenger ikke forklare hvorfor du bruker hersketeknikker, alle forstår det.

Ettersom du er CMAS* instruktør og retter kritikk mot Remi som ikke klarer å holde et kurs uten å bryte reglene, klarer du det? hvorfor har ikke du svart meg på den? har du også dine svin på skogen?

Jeg ser du tidligere har referert til noen forskrifter, hvilke lover og regler er det du mener man vanligvis bryter på et kurs? Om du lurer på om jeg følger 511 til punkt og prikke så er svaret i likhet med alle andre sportsdykkerinstruktører i norge, nei. Jeg har ikke reserveutløser på flaskesettet mitt.

"FOR 1994-11-10 nr 1134: Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking." Her blir utstyret kandidatene skal bli opplært på beskrevet som: Sportsdykkarutstyr skal vere konstruert og utforma slik at det ikkje fører til fare for helseskade for dykkar eller meddykkar. Dette kravet vil normalt vere oppfylt når utstyret er i samsvar med hevdvunne normer.

Med hevdvunnen norm er meint rettleiing, standard m.v. som innanfor eit fagområde har vunne internasjonal og/eller nasjonal hevd.

Dette kommer i tillegg til kravene "FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter(internkontrollforskriften)" stiller til virksomheten som driver dykkerutdanning.

Jeg har enda ikke sett noen jurist, ei heller relevant rettspraksis, som mener normal sportsdykkeropplæring er lovstridig. Om du mener 511 står over de to andre relevante forskriftene er du nok i utakt med resten av instruktørene som driver sportsdykkerutdanning uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Jeg ser likevel ikke relevansen dette har til utgangspunktet til diskusjonen, og det er nok derfor svar fra meg og andre ndf instruktører på dykkesiden har latt vente på seg.

Det er nok heller ikke 511 som er lagt til grunn for denne saken.

Statoil
19-10-2008, 07:05
Er det ønske om å føre en saklig debatt så er det et minimumskrav at påstander kan følges opp med dokumentasjon. Hvordan kan en ellers forvente å bli tatt seriøst? Det er vel og bra med åpent navn og greier, men det er ikke det samme som at alt en skriver er objektivt. Få dokumentasjon på bordet før flere påstander slenges ut... Treneravtale, Skoleavtale, osv..


Skal jeg legge ut 60++ sider her i tråden?
Om du tviler kan jeg sende deg hele greia på mail, så sparer vi oss masse arbeid


Er det vanskeligt å forstå at en ønsker dokumentasjon når en part går så kraftig ut å beskylder en annen part og når motparten ikke er en del av debatten. Ser med spenning frem til to avtaler som er på over 60 sider.....

Sid*
19-10-2008, 07:32
Erlend,

På jobben har jeg (og der skal jeg om en times tid) en slik fin maskin som skanner 40 sider til pdf pr. minutt. Dersom du mailer/fakser dokumentasjonen skal jeg sende den i retur til deg i pdf-format - om ønskelig oppdelt i evt. "100kb-bunker" passende til Dykkesidens krav til størrelse.

errem
19-10-2008, 08:21
Er det ønske om å føre en saklig debatt så er det et minimumskrav at påstander kan følges opp med dokumentasjon. Hvordan kan en ellers forvente å bli tatt seriøst? Det er vel og bra med åpent navn og greier, men det er ikke det samme som at alt en skriver er objektivt. Få dokumentasjon på bordet før flere påstander slenges ut... Treneravtale, Skoleavtale, osv..


Skal jeg legge ut 60++ sider her i tråden?
Om du tviler kan jeg sende deg hele greia på mail, så sparer vi oss masse arbeid


Er det vanskeligt å forstå at en ønsker dokumentasjon når en part går så kraftig ut å beskylder en annen part og når motparten ikke er en del av debatten. Ser med spenning frem til to avtaler som er på over 60 sider.....


Hva snakker du om????

errem
19-10-2008, 08:25
Erlend,

På jobben har jeg (og der skal jeg om en times tid) en slik fin maskin som skanner 40 sider til pdf pr. minutt. Dersom du mailer/fakser dokumentasjonen skal jeg sende den i retur til deg i pdf-format - om ønskelig oppdelt i evt. "100kb-bunker" passende til Dykkesidens krav til størrelse.


Da må jeg ha en adresse å sende det til. Har endel liggende på maskinen av mailer og dokument. Jeg må først redigere det, for å ta bort navnene til de impliserte partene som ikke er navngitt på forumet allerede ... fax har jeg ikke
Jeg holder kurs i dag men skal se hva jeg klarer å få gjort i løpet av kvelden eller morgendagen.

Erlend

PS: må rydde endel utstyr som har vært utleid og ha et styremøte i kveld, så det kan bli litt knappt med tid.

Statoil
19-10-2008, 08:34
Er det ønske om å føre en saklig debatt så er det et minimumskrav at påstander kan følges opp med dokumentasjon. Hvordan kan en ellers forvente å bli tatt seriøst? Det er vel og bra med åpent navn og greier, men det er ikke det samme som at alt en skriver er objektivt. Få dokumentasjon på bordet før flere påstander slenges ut... Treneravtale, Skoleavtale, osv..


Skal jeg legge ut 60++ sider her i tråden?
Om du tviler kan jeg sende deg hele greia på mail, så sparer vi oss masse arbeid


Er det vanskeligt å forstå at en ønsker dokumentasjon når en part går så kraftig ut å beskylder en annen part og når motparten ikke er en del av debatten. Ser med spenning frem til to avtaler som er på over 60 sider.....


Hva snakker du om????


Unnskyld dersom jeg har vert uklar.
Det vi ber om er at vi får lagt ut avtalene i sin helhet. Disse er jo sakens kjerne i konflikten med NDF. Kan vi ikke få se disse avtalene så er det helt meningsløst og å diskutere videre i saken.

errem
19-10-2008, 08:36
AndreasR

Kan du i dine foreskrifter som du velger å følge finne punktet som sier at det skal være:
- Instruktør
- Hjelpeinstruktør
- Hjelper på land
Under skoledykking?

"Hedvunnen norm" er varierende alt etter hvem du spør. eks vil de fleste innenfor det tekniske miljøet si at VBH er det eneste rette å dykke men og andre system medfører en risiko. Spør du folk fra sørlige vestland vil de anse blyintegrerte vester som en risiko, osv, osv

Finner det merkelig at du ikke bryr deg så nøye med å følge det lovverket som er til for å verne deg, samtidig støtter du at det samme skal brukes til å "ta" Remi.

Erlend

errem
19-10-2008, 08:39
Er det ønske om å føre en saklig debatt så er det et minimumskrav at påstander kan følges opp med dokumentasjon. Hvordan kan en ellers forvente å bli tatt seriøst? Det er vel og bra med åpent navn og greier, men det er ikke det samme som at alt en skriver er objektivt. Få dokumentasjon på bordet før flere påstander slenges ut... Treneravtale, Skoleavtale, osv..


Skal jeg legge ut 60++ sider her i tråden?
Om du tviler kan jeg sende deg hele greia på mail, så sparer vi oss masse arbeid


Er det vanskeligt å forstå at en ønsker dokumentasjon når en part går så kraftig ut å beskylder en annen part og når motparten ikke er en del av debatten. Ser med spenning frem til to avtaler som er på over 60 sider.....


Hva snakker du om????


Unnskyld dersom jeg har vert uklar.
Det vi ber om er at vi får lagt ut avtalene i sin helhet. Disse er jo sakens kjerne i konflikten med NDF. Kan vi ikke få se disse avtalene så er det helt meningsløst og å diskutere videre i saken.


Avtalene er på to-tre sider, ikke 60... alle instruktører tilsluttet NDF har en likelydende og alle skoler tilsluttet NDF har en. De er nesten likelydende utenom et par punkt. Jeg har min, men ikke skolen sin. Skal se hva jeg får til når jeg får tid.

Sid*
19-10-2008, 09:03
Erlend,

På jobben har jeg (og der skal jeg om en times tid) en slik fin maskin som skanner 40 sider til pdf pr. minutt. Dersom du mailer/fakser dokumentasjonen skal jeg sende den i retur til deg i pdf-format - om ønskelig oppdelt i evt. "100kb-bunker" passende til Dykkesidens krav til størrelse.


Da må jeg ha en adresse å sende det til. Har endel liggende på maskinen av mailer og dokument. Jeg må først redigere det, for å ta bort navnene til de impliserte partene som ikke er navngitt på forumet allerede ... fax har jeg ikke
Jeg holder kurs i dag men skal se hva jeg klarer å få gjort i løpet av kvelden eller morgendagen.

Erlend

PS: må rydde endel utstyr som har vært utleid og ha et styremøte i kveld, så det kan bli litt knappt med tid.PM sendt med kontaktinfo. For ordens skyld til alle: Dersom Erlend benytter seg av tilbudet ser jeg det kun som et "ordinært oppdrag" og vil IKKE referere, kommentere , publisere etc. noe av det tilsendte materialet. Hva som legges ut styres således helt og holdent av Erlend. Og holder jeg tungen beint i munnen oghar en edruelig holdning til det han evt. måtte velge å publisere vil jeg kunne kommentere det uten å blande inn hva han velger bort å publisere - dersom jeg hadde giddet å les 60 sider med foreningskorrespondanse, noe jeg garantert ikke vil bruke tid på :)

Jeg har ikke lest noen dokumenter men vil likevel ikke skrive noe mer vedr. saken i denne tråden slik at det ikke såes tvil om min integritet.

errem
19-10-2008, 09:17
Du kan gjerne lese det Sid. da vil du forstå frustrasjonen fra denne leiren.
Har sendt endel, mer kommer senere

fs_
19-10-2008, 10:44
"Basseng:
Når det er flere enn to elever som bruker trykkluftapparat skal, i tillegg til
hovedinstruktøren, en erfaren dykker være med som sikring/hjelpemann (kan ikke
fungere som hjelpeinstruktør med mindre vedkommende innehar
hjelpeinstruktørstatus).
Maksimalt antall elever pr.instruktør/hjelpeinstruktør settes til 10.
Ekstra instruktør kan da erstatte sikring/ hjelpemann.
Skjermet vann:
Minst en erfaren dykker skal sikre områdets ytterkant(er), samt fungere som
reservedykker.
Sjø:
Ved signalline til linemann, men uten følge av instruktør: Max 2 elever bundet
sammen med kameratline rundt livet, pr. line.
Uten signalline til linemann, men med følge av instruktør (minimum hjelpeinstruktør):
Max 2 elever pr. instruktør/hjelpeinstruktør."

Samt at fra tryggleiken vid sportsdykking sier at man høgst får vare 2 elever per instruktør hjelper.

Jeg kan i alle fall ikke se at en instruktør får vare alena med 4 elever i vannet i sjødykk 1 og 2 eller ens i basseng enlig CMAS reglerna.

Sid*
19-10-2008, 11:26
Du kan gjerne lese det Sid. da vil du forstå frustrasjonen fra denne leiren.
Har sendt endel, mer kommer senereHar nettopp sjekket jobbmail, men finner ingenting fra deg der. Har du sendt nevnte til den mailadressen jeg oppgav i PM?

Sid*
19-10-2008, 11:29
Du kan gjerne lese det Sid. da vil du forstå frustrasjonen fra denne leiren.
Har sendt endel, mer kommer senereHar nettopp sjekket jobbmail, men finner ingenting fra deg der. Har du sendt nevnte til den mailadressen jeg oppgav i PM?
Tabbe!!! :-[

Jeg har en liten minipc inne på røykerommet på jobben og den har stått på med åpen mailboks slik at alle mailene er kommet til den. Da har jeg full kontroll, og du får dem tilbake i pdf-format om noen få strakser.

remi
19-10-2008, 12:12
"Basseng:
Når det er flere enn to elever som bruker trykkluftapparat skal, i tillegg til
hovedinstruktøren, en erfaren dykker være med som sikring/hjelpemann (kan ikke
fungere som hjelpeinstruktør med mindre vedkommende innehar
hjelpeinstruktørstatus).
Maksimalt antall elever pr.instruktør/hjelpeinstruktør settes til 10.
Ekstra instruktør kan da erstatte sikring/ hjelpemann.
Skjermet vann:
Minst en erfaren dykker skal sikre områdets ytterkant(er), samt fungere som
reservedykker.
Sjø:
Ved signalline til linemann, men uten følge av instruktør: Max 2 elever bundet
sammen med kameratline rundt livet, pr. line.
Uten signalline til linemann, men med følge av instruktør (minimum hjelpeinstruktør):
Max 2 elever pr. instruktør/hjelpeinstruktør."

Samt at fra tryggleiken vid sportsdykking sier at man høgst får vare 2 elever per instruktør hjelper.

Jeg kan i alle fall ikke se at en instruktør får vare alena med 4 elever i vannet i sjødykk 1 og 2 eller ens i basseng enlig CMAS reglerna.1. ingen har vel sagt at det er innenfor hverken cmas eller ndf sine sandarder å dykke med fire elever i vannet.

2. hvis du følger disse reglene så bryter du faktisk loven, alle som får penger for å hjelpe til på kurs SKAL ha minst klasse S arbeidsdykkersertifikat, i følge DAT 511, på lik linje med instruktøren.


remi

fs_
19-10-2008, 12:26
"1. ingen har vel sagt at det er innenfor hverken cmas eller ndf sine sandarder å dykke med fire elever i vannet."

Førsøkte bare svare på detta

"Kan du i dine foreskrifter som du velger å følge finne punktet som sier at det skal være:
- Instruktør
- Hjelpeinstruktør
- Hjelper på land
Under skoledykking?"

Hur mange instruktører/hjelpare var med på denna kursen?


"2. hvis du følger disse reglene så bryter du faktisk loven, alle som får penger for å hjelpe til på kurs SKAL ha minst klasse S arbeidsdykkersertifikat, i følge DAT 511, på lik linje med instruktøren."

Hvorfor bryter du loven? Alle på kursen kan vel ha klasse S sertifikate?

Mer her kommer 511 som et førsvar på at en instruktør kan gjøre vad som helst pga at ingen følger 511.

Er trøtt på at se samme argument hela tiden. Ok, vi gjorde fel men veldig få cmas instruktører følger 511. Personligen bryr jeg mig mye mer om at det er tilreklig mange instruktører og hjelpeinstruktører med på en kurs en hvis disse bruker reservluft mekanism eller ikke. Skjønner at dere har en annen syn.

Kan en instruktør gjøre något som dere synes er straffbart på något sett i dagens system eller ska alle frias på grund av at 511 eksisterar, er gammal og ikke skriven med avseende på kurs?

remi
19-10-2008, 12:38
AndreasR må gjerne få legge seg på det nivået, han føler seg hjemme på Remi.

AndreasR

Utdrag fra instruks for TK (sansynligvis laget i all hast )

Utvalger behandler saker etter forslag fra AU, Administrasjon eller utvalgets medlemmer.

Som AndreasR korrekt sier her var det et R kurs men AndreasR kan også fortelle hvem som var "ekstern aktør".

Fra mitt og andre innenfor TK og instruktørmiljøet ble dette forslaget avvist på grunn av at det ikke er nok dokumentasjon i kursplanene og fordi det ikke er tillat med "Blandingskurs" i CMAS systemet. Likevel ville administrasjonen kjøre dette videre og ville ha dette behandlet mer. Hvorfor?


Siden AndreasR nå sitter på disse papirene har han tydeligvis også nær kontakt med en sentral aktør enten i TK eller i FS, for disse papirene er ikke delt ut til "hele landet"

Forstår det også slik at han da kan/bør kunne klarlegge litt mer angående andre ting som her har blitt etterspurt, brudd på punkt 8 og 10 i henholdsvis treneravtale/skoleavtale. rettspraksis når det gjelder klager fra medlemmer i NDF, folkeskikk når det gjelder brev og mail.

Ettersom jeg nå i lenger tid har sagt at ingen holder kurs etter reglene i landet, uten å få en eneste som står fram og sier jeg tar feil, burde vel forbundet gjøre noe med disse anklagene. Det kan jo ikke være slik at NDF kan ha hengende over seg at alle jukser.
Er det ikke på tide forbundet kommer på banen og beviser at jeg tar feil?

Halvgammel lærerDu fremstiller det som om det er noen i NDF sentralt prøver å pushe 4dykks sertifikater gjennom når du utmerket god vet at det er normal saksgang og at det ikke gjelder dykkere med 4 dykk. Grunnen til at jeg nevnte din alder og yrkesbakgrunn er rett og slett pga du vanligvis ville vært en man stolte på. Når jeg oppdager at du lyver og vrenger sannheter blir jeg personlig skuffet over min med debattant. Beklager om du følte det krengende at jeg nevnte din samfunnsmessige ansvarsfulle stilling og alder samtidig som jeg påpekte en løgn.

At en sak ikke blir behandlet grundig nok og utvalget derfor får saken i retur ser jeg ikke problemet med.

Jeg er likevel glad for at TK og NDF nå kan jobbe videre med det viktige arbeidet med å revidere kurs og materiell og legge ferdigbehandlede saker bak seg i stedet for at sakene skal obstruere det viktige arbeidet. Dette er til min og alle andre som kjører eller deltar på kurs sitt beste. Med nytt materiell trenger man også reviderte kurs.
Du vil altså ikke svare. ok

Mesteparten av dykkingen på dette kurset var med KMB 18/28 maske og overflateforsynt, jmf fagplan.
Der var satt av to ettermiddager til "Scubadykk" loven sier max to dykk per dag. hva blir det?

Det var to fra tidligere TK som kommenterte denne saken. begge mente det var tvilsomt.

Du trenger ikke forklare hvorfor du bruker hersketeknikker, alle forstår det.

Ettersom du er CMAS* instruktør og retter kritikk mot Remi som ikke klarer å holde et kurs uten å bryte reglene, klarer du det? hvorfor har ikke du svart meg på den? har du også dine svin på skogen?

Jeg ser du tidligere har referert til noen forskrifter, hvilke lover og regler er det du mener man vanligvis bryter på et kurs? Om du lurer på om jeg følger 511 til punkt og prikke så er svaret i likhet med alle andre sportsdykkerinstruktører i norge, nei. Jeg har ikke reserveutløser på flaskesettet mitt.

"FOR 1994-11-10 nr 1134: Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking." Her blir utstyret kandidatene skal bli opplært på beskrevet som: Sportsdykkarutstyr skal vere konstruert og utforma slik at det ikkje fører til fare for helseskade for dykkar eller meddykkar. Dette kravet vil normalt vere oppfylt når utstyret er i samsvar med hevdvunne normer.

Med hevdvunnen norm er meint rettleiing, standard m.v. som innanfor eit fagområde har vunne internasjonal og/eller nasjonal hevd.

Dette kommer i tillegg til kravene "FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter(internkontrollforskriften)" stiller til virksomheten som driver dykkerutdanning.

Jeg har enda ikke sett noen jurist, ei heller relevant rettspraksis, som mener normal sportsdykkeropplæring er lovstridig. Om du mener 511 står over de to andre relevante forskriftene er du nok i utakt med resten av instruktørene som driver sportsdykkerutdanning uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Jeg ser likevel ikke relevansen dette har til utgangspunktet til diskusjonen, og det er nok derfor svar fra meg og andre ndf instruktører på dykkesiden har latt vente på seg.

Det er nok heller ikke 511 som er lagt til grunn for denne saken.


takk for et oppklarende svar, du velger altså som alle oss andre hvilke lover og regler du skal følge og hvilke du skal bryte, og du bekrefter også at alle andre gjør det.

hvem skal så sitte på toppen og godkjenne disse vurderingene, og så straffe instruktører, eller la være utifra disse vurderingene? en generalsekretær fullstendig uten instruktørerfaring? ett FS bestående av valgte personer der de fleste er omtrent helt uten instruktørerfaring? hvilke forutsetninger har disse for å kontrollere at "rett" lov er brutt for å tilfredstille eget regelverk?

når det så er på trappene at legeerklæringen skal byttes ut med en egenerklæring, hvor stor sikkerhetsrisiko er det da å dykke bassengdykket og tilvenningsdykket før legesjekken? ( det er sansynligvis ett av tre punkter i denne "tiltalen" ) eller kommer dette inn under det skjønnet som man må forvente at en instruktør utøver? ( som du henviser til ovenfor )

remi

remi
19-10-2008, 12:43
"1. ingen har vel sagt at det er innenfor hverken cmas eller ndf sine sandarder å dykke med fire elever i vannet."

Førsøkte bare svare på detta

"Kan du i dine foreskrifter som du velger å følge finne punktet som sier at det skal være:
- Instruktør
- Hjelpeinstruktør
- Hjelper på land
Under skoledykking?"

Hur mange instruktører/hjelpare var med på denna kursen?


"2. hvis du følger disse reglene så bryter du faktisk loven, alle som får penger for å hjelpe til på kurs SKAL ha minst klasse S arbeidsdykkersertifikat, i følge DAT 511, på lik linje med instruktøren."

Hvorfor bryter du loven? Alle på kursen kan vel ha klasse S sertifikate?

Mer her kommer 511 som et førsvar på at en instruktør kan gjøre vad som helst pga at ingen følger 511.

Er trøtt på at se samme argument hela tiden. Ok, vi gjorde fel men veldig få cmas instruktører følger 511. Personligen bryr jeg mig mye mer om at det er tilreklig mange instruktører og hjelpeinstruktører med på en kurs en hvis disse bruker reservluft mekanism eller ikke. Skjønner at dere har en annen syn.

Kan en instruktør gjøre något som dere synes er straffbart på något sett i dagens system eller ska alle frias på grund av at 511 eksisterar, er gammal og ikke skriven med avseende på kurs?
beklager, skjønner rett og slett ikke hva det er du prøver å si her, kan du formulere det hele litt mer forståelig


remi

Sid*
19-10-2008, 13:41
Du kan gjerne lese det Sid. da vil du forstå frustrasjonen fra denne leiren.
Har sendt endel, mer kommer senereHar nettopp sjekket jobbmail, men finner ingenting fra deg der. Har du sendt nevnte til den mailadressen jeg oppgav i PM?
Tabbe!!! :-[

Jeg har en liten minipc inne på røykerommet på jobben og den har stått på med åpen mailboks slik at alle mailene er kommet til den. Da har jeg full kontroll, og du får dem tilbake i pdf-format om noen få strakser.


Jeg har som kjent for Erlend Remøy nå omgjort fil/er til pdf-format og krympet denne/disse til størrelse som passer til Dykkesidens maxbegrensing på 100kb og returnert denne/disse til ham. Deretter er filen/e, bearbeided/e som råfil/er, slettet.

Jeg har ikke lest filens/noen av filenes innhold, men velger likevel å trekke meg fullstendig ut av denne diskusjonen uten at det på noen måte kan tilskrives at jeg støtter den ene eller den annen part i saken. Hvilket selvfølgelig også betyr at jeg ikke vil eller kan kommentere, korrigere what ever om det skrives eller er skrevet noe som er positivt galt i denne tråden.


Jeg har således ingen mening i saken, I know nothing!PS!
Om det finnes flere filer (fra begge parter) relevant for denne saken noen ønsker bistand med å endre til pdf så kan jeg være behjelpelig med det. Ingen får heller vite hvor mange filer jeg har mottatt, fra hvem, om hva etc. eller evt. vil komme til å motta med mindre de velger selv å opplyse dette.

fs_
19-10-2008, 13:53
Remi, jeg har 3 spørsmål.

Hur mange instruktører/hjelpare var med på den aktuella kursdagen og vad var deras oppgave?

Brøts det några regler med avseende på bemaning og i så fall vilka?

Hvis någon regel var bruten er det då omøjlig eller vansklig at ikke bryta disse reglerna?

m-stridh
19-10-2008, 14:03
Det blir mye frem og tilbake i denne diskusjonen, og jeg tror at jeg har lagt frem de synspunkter jeg har på vegne av Akvanaut Undervannsklubb.

Da vi nå har avtalt med dykkeforbundet å ha et kontaktmøte 11.11.08 velger jeg å trappe ned min innsats i denne tråden til etter dette.

Jeg kan selvfølgelig svare på konkrete spørsmål som gjelder klubbens rolle i denne saken.

Lykke til videre i forsøket på å finne en instruktør som følger ALLE lover og regler på sin kurs:)

(bare så det er sagt: jeg klarer ikke med min beste vilje å følge absolutt alle lover og regler på mine kurs)

remi
19-10-2008, 14:12
Remi, jeg har 3 spørsmål.

Hur mange instruktører/hjelpare var med på den aktuella kursdagen og vad var deras oppgave?

Brøts det några regler med avseende på bemaning og i så fall vilka?

Hvis någon regel var bruten er det då omøjlig eller vansklig at ikke bryta disse reglerna?fs

jeg har bare ett spørsmål

Har du lest tråden(e)?


remi

fs_
19-10-2008, 14:23
Ja, jeg har lest dem men kan du ikke svare på spørsmålen?

Men svaren jeg har fått fra tråderna er at men detta kan sjelvklart vare fel men vansklig at veta då du ikke svarer på enkla spørsmål.

Du var alena i vannet med 4 elever og en annen tror jeg stod på land.

Dette virker vare et brud på både tryggleiken vid sportsdykking og CMAS egna regler som jeg har referet til øver.

Detta virker ikke vare spesiellt vansklig at følge eller førstå disse reglerna.

Deras førsvar virker vare at ingen klarer at følge alle regler og at de er ømøjliga at førstå regelverket. Synes ikke det er et spesiellt relevant førsvar.

Statoil
19-10-2008, 15:18
Det blir mye frem og tilbake i denne diskusjonen, og jeg tror at jeg har lagt frem de synspunkter jeg har på vegne av Akvanaut Undervannsklubb.

Da vi nå har avtalt med dykkeforbundet å ha et kontaktmøte 11.11.08 velger jeg å trappe ned min innsats i denne tråden til etter dette.

Jeg kan selvfølgelig svare på konkrete spørsmål som gjelder klubbens rolle i denne saken.

Lykke til videre i forsøket på å finne en instruktør som følger ALLE lover og regler på sin kurs:)

(bare så det er sagt: jeg klarer ikke med min beste vilje å følge absolutt alle lover og regler på mine kurs)


Jeg har med interesse lest hva som skrives om å følge lover og regler. Og det store spørsmålet: Finnes det en instruktør som følger alle lover og regler?

Har jeg forstått det rett når jeg registrerer at Norge har noen få lover som regulerer dette med sportdykkeropplæring. Det være seg i regi av NDF, PADI eller andre. Til disse lovene er der laget, av et eller annet direktorat en forskrift, som i seg selv ikke er en lov men en anbefalt måte å tolke nevte lover. Utover dette så har Norges Dykkeforbund definert noen egne krav til kursgjennomføring. Og så hvem straffer og håndhever disse lover og regler:

Ved brudd på Norsk Lov, så etterforskes dette av Politiet som innstiller til bot eller evt rettsak/dom
Ved brudd på NDF krav til kursgjennomføring så handteres det av NDF ifob med straff.

Så skal en instruktør gi et JA eller NEI til spørsmålet så må følgende gjøres:
Han må kjøre et grunnkurs. Videre må han sørge for at NDF kommer inn og bekrefter at deres regler er fulgt til punkt og prikke. Han må få politiet til å gjøre en vurdering i forhold til evt brudd på Norsk lov/forskrifter, bekrefter de intet straffbart, så kan han selv da kun gi et 99% rett svar. Et 100% rett svar kan han kun få gjennom en rettsak.

Derfor tror jeg ikke en får så veldig mange svar på dette spørsmålet? Korrekt meg gjerne om jeg tar feil!

m-stridh
19-10-2008, 18:43
Det blir mye frem og tilbake i denne diskusjonen, og jeg tror at jeg har lagt frem de synspunkter jeg har på vegne av Akvanaut Undervannsklubb.

Da vi nå har avtalt med dykkeforbundet å ha et kontaktmøte 11.11.08 velger jeg å trappe ned min innsats i denne tråden til etter dette.

Jeg kan selvfølgelig svare på konkrete spørsmål som gjelder klubbens rolle i denne saken.

Lykke til videre i forsøket på å finne en instruktør som følger ALLE lover og regler på sin kurs:)

(bare så det er sagt: jeg klarer ikke med min beste vilje å følge absolutt alle lover og regler på mine kurs)


Jeg har med interesse lest hva som skrives om å følge lover og regler. Og det store spørsmålet: Finnes det en instruktør som følger alle lover og regler?

Har jeg forstått det rett når jeg registrerer at Norge har noen få lover som regulerer dette med sportdykkeropplæring. Det være seg i regi av NDF, PADI eller andre. Til disse lovene er der laget, av et eller annet direktorat en forskrift, som i seg selv ikke er en lov men en anbefalt måte å tolke nevte lover. Utover dette så har Norges Dykkeforbund definert noen egne krav til kursgjennomføring. Og så hvem straffer og håndhever disse lover og regler:

Ved brudd på Norsk Lov, så etterforskes dette av Politiet som innstiller til bot eller evt rettsak/dom
Ved brudd på NDF krav til kursgjennomføring så handteres det av NDF ifob med straff.

Så skal en instruktør gi et JA eller NEI til spørsmålet så må følgende gjøres:
Han må kjøre et grunnkurs. Videre må han sørge for at NDF kommer inn og bekrefter at deres regler er fulgt til punkt og prikke. Han må få politiet til å gjøre en vurdering i forhold til evt brudd på Norsk lov/forskrifter, bekrefter de intet straffbart, så kan han selv da kun gi et 99% rett svar. Et 100% rett svar kan han kun få gjennom en rettsak.

Derfor tror jeg ikke en får så veldig mange svar på dette spørsmålet? Korrekt meg gjerne om jeg tar feil!


Tja, jeg tror nå det at de fleste instruktører vet hvilken regler og lover som er ment å gjelde.

Grunnen til at det er så få som svarer er vel enklere enn det: Det er ingen som klarer å følge alle regelverkene til punkt og prikke.

Statoil
19-10-2008, 18:59
Så det du spør etter er ikke et juridisk :police:. men et "gummistrikk" svar. Dvs den enkelte instruktør sin personlige vurdering i forhold til lover og regler.

remi
19-10-2008, 19:37
Ja, jeg har lest dem men kan du ikke svare på spørsmålen?

Men svaren jeg har fått fra tråderna er at men detta kan sjelvklart vare fel men vansklig at veta då du ikke svarer på enkla spørsmål.

Du var alena i vannet med 4 elever og en annen tror jeg stod på land.

Dette virker vare et brud på både tryggleiken vid sportsdykking og CMAS egna regler som jeg har referet til øver.

Detta virker ikke vare spesiellt vansklig at følge eller førstå disse reglerna.

Deras førsvar virker vare at ingen klarer at følge alle regler og at de er ømøjliga at førstå regelverket. Synes ikke det er et spesiellt relevant førsvar.


...man blir jo litt lei av å svare på det samme hele tiden

1 ja, det er et regelbrudd å dykke med fire grunnkurselever, ja det ble gjort, i samråd med alle elevene riktignok, men like fullt et regelbrudd.

2 ja, det er et regelbrudd å dykke før legesjekk, ja det ble gjort, riktignok i samråd med alle elevene på kurset, men like fullt et regelbrudd.

3 ja, det er et regelbrudd å kjøre bassengdykkingen med bare en instruktør, ja det ble gjort, riktignok i samråd med alle elevene på kurset, men like fullt et regelbrudd.disse hendelsene har klubben og instruktøren allerede tatt inn i sitt IK-system som uønskede hendelser og iverksatt nødvendige tiltak for å unngå gjenntakelse, dette lenge før NDF laget noen sak ut av det, og instruktøren tar på seg det hele og fulle ansvaret for hendelsene.

læringen er tatt, tiltak er iversatt, det vil ikke skje igjen, hvilken oppdragende effekt skal det da ha å inndra skoleavtale og treneravtale?

gir så dette NDF rett til å:

- ikke begrunne sitt vedtak ved å oppgi hvilke hendelser som er brudd på hvilke regler?

- bruke fire måneder på saksbehandling?

- etter fire måneder bruke en slags hasteparagraf for å få slutt på uønsked aktivitet?

- etter fire måneder med "yrkesnekt", ilegge enda 12 måneder "gapestokk" fra vedtakets dato i stedenfor fra den dato ndf stoppet kursvirksomhet?

- nekte å utlevere FS-møte referat der saken ble behandlet?

- nekte å oppgi hvorvidt vedtaket var enstemmig?

- hevde at FS ser alvorlig på klubben og instruktørens manglende samarbeidsvilje, når absolutt all relevant informasjon har blitt stillt til rådighet for TK?

- ikke overholdet sin egen treneravtale som sier at det skal avholdes kontaktmøte innen 14 dager etter at det blir krevet?
det er nettopp de siste punktene som er kjernen i denne saken, foranledningen som er beskrevet først har vel aldri blitt benektet.der er mer men jeg kommer ikke på alt på stående fot, og jeg har en time på meg å pakke for Las Vegas så jeg må nok stikke.


remi

errem
19-10-2008, 19:53
Så det du spør etter er ikke et juridisk :police:. men et "gummistrikk" svar. Dvs den enkelte instruktør sin personlige vurdering i forhold til lover og regler.


Om du sjekker tråden er her noen som har turt å svare. de sier NEI de klarer ikke å følge reglene. I private samtaler har jeg fått det samme svaret av en god håndfull (2-10) instruktører på ulike nivå om at det er "umulig" å etterfølge reglementet. Ingen har forsøkt å nekte..... Grunnene kan vi gjerne spekulere i..

errem
19-10-2008, 19:57
"Basseng:
Når det er flere enn to elever som bruker trykkluftapparat skal, i tillegg til
hovedinstruktøren, en erfaren dykker være med som sikring/hjelpemann (kan ikke
fungere som hjelpeinstruktør med mindre vedkommende innehar
hjelpeinstruktørstatus).
Maksimalt antall elever pr.instruktør/hjelpeinstruktør settes til 10.
Ekstra instruktør kan da erstatte sikring/ hjelpemann.
Skjermet vann:
Minst en erfaren dykker skal sikre områdets ytterkant(er), samt fungere som
reservedykker.
Sjø:
Ved signalline til linemann, men uten følge av instruktør: Max 2 elever bundet
sammen med kameratline rundt livet, pr. line.
Uten signalline til linemann, men med følge av instruktør (minimum hjelpeinstruktør):
Max 2 elever pr. instruktør/hjelpeinstruktør."

Samt at fra tryggleiken vid sportsdykking sier at man høgst får vare 2 elever per instruktør hjelper.

Jeg kan i alle fall ikke se at en instruktør får vare alena med 4 elever i vannet i sjødykk 1 og 2 eller ens i basseng enlig CMAS reglerna.Hvor er dette fra?
Det er vanlig å oppgi kilder....

Dette er dessuten brudd på 511, som har andre krav, når det gjelder ervervsmessig dykking, som dykkeinstruksjon kommer under.

remi
19-10-2008, 19:59
"Basseng:
Når det er flere enn to elever som bruker trykkluftapparat skal, i tillegg til
hovedinstruktøren, en erfaren dykker være med som sikring/hjelpemann (kan ikke
fungere som hjelpeinstruktør med mindre vedkommende innehar
hjelpeinstruktørstatus).
Maksimalt antall elever pr.instruktør/hjelpeinstruktør settes til 10.
Ekstra instruktør kan da erstatte sikring/ hjelpemann.
Skjermet vann:
Minst en erfaren dykker skal sikre områdets ytterkant(er), samt fungere som
reservedykker.
Sjø:
Ved signalline til linemann, men uten følge av instruktør: Max 2 elever bundet
sammen med kameratline rundt livet, pr. line.
Uten signalline til linemann, men med følge av instruktør (minimum hjelpeinstruktør):
Max 2 elever pr. instruktør/hjelpeinstruktør."

Samt at fra tryggleiken vid sportsdykking sier at man høgst får vare 2 elever per instruktør hjelper.

Jeg kan i alle fall ikke se at en instruktør får vare alena med 4 elever i vannet i sjødykk 1 og 2 eller ens i basseng enlig CMAS reglerna.Hvor er dette fra?
Det er vanlig å oppgi kilder....

Dette er dessuten brudd på 511, som har andre krav, når det gjelder ervervsmessig dykking, som dykkeinstruksjon kommer under.


dette står i dykkemanualen som du finner på NDF.no :)


remi

errem
19-10-2008, 20:17
"Basseng:
Når det er flere enn to elever som bruker trykkluftapparat skal, i tillegg til
hovedinstruktøren, en erfaren dykker være med som sikring/hjelpemann (kan ikke
fungere som hjelpeinstruktør med mindre vedkommende innehar
hjelpeinstruktørstatus).
Maksimalt antall elever pr.instruktør/hjelpeinstruktør settes til 10.
Ekstra instruktør kan da erstatte sikring/ hjelpemann.
Skjermet vann:
Minst en erfaren dykker skal sikre områdets ytterkant(er), samt fungere som
reservedykker.
Sjø:
Ved signalline til linemann, men uten følge av instruktør: Max 2 elever bundet
sammen med kameratline rundt livet, pr. line.
Uten signalline til linemann, men med følge av instruktør (minimum hjelpeinstruktør):
Max 2 elever pr. instruktør/hjelpeinstruktør."

Samt at fra tryggleiken vid sportsdykking sier at man høgst får vare 2 elever per instruktør hjelper.

Jeg kan i alle fall ikke se at en instruktør får vare alena med 4 elever i vannet i sjødykk 1 og 2 eller ens i basseng enlig CMAS reglerna.Hvor er dette fra?
Det er vanlig å oppgi kilder....

Dette er dessuten brudd på 511, som har andre krav, når det gjelder ervervsmessig dykking, som dykkeinstruksjon kommer under.


dette står i dykkemanualen som du finner på NDF.no :)


remi


Opps... jeg har vist brutt flere regler der også.... jeg har bare to enkeltmannspakke i førtehjelpssettene mine

511 setter strengere krav til reservedykker enn dette

Statoil
19-10-2008, 21:15
Så det du spør etter er ikke et juridisk :police:. men et "gummistrikk" svar. Dvs den enkelte instruktør sin personlige vurdering i forhold til lover og regler.


Om du sjekker tråden er her noen som har turt å svare. de sier NEI de klarer ikke å følge reglene. I private samtaler har jeg fått det samme svaret av en god håndfull (2-10) instruktører på ulike nivå om at det er "umulig" å etterfølge reglementet. Ingen har forsøkt å nekte..... Grunnene kan vi gjerne spekulere i..


Grunnen til at ingen svarer tro jeg, er at det er et fullstendig meningsløst spørsmål å stille siden det ikke er mulig å dokumentere. Akkurat som¨å spørre om hvor lang er en gummistrikk? Alle svar blir dermed rette eller gale.....

m-stridh
19-10-2008, 21:29
Så det du spør etter er ikke et juridisk :police:. men et "gummistrikk" svar. Dvs den enkelte instruktør sin personlige vurdering i forhold til lover og regler.


Om du sjekker tråden er her noen som har turt å svare. de sier NEI de klarer ikke å følge reglene. I private samtaler har jeg fått det samme svaret av en god håndfull (2-10) instruktører på ulike nivå om at det er "umulig" å etterfølge reglementet. Ingen har forsøkt å nekte..... Grunnene kan vi gjerne spekulere i..


Grunnen til at ingen svarer tro jeg, er at det er et fullstendig meningsløst spørsmål å stille siden det ikke er mulig å dokumentere. Akkurat som¨å spørre om hvor lang er en gummistrikk? Alle svar blir dermed rette eller gale.....


Selvsagt er det instruktørens tolkning av regelverket som er interessant, så jeg kan godt omformulere spørsmålet: Er det noen av dere instruktører der ute som følger alle regelverk slik dere tolker at de skal følges?

errem
19-10-2008, 22:01
Så det du spør etter er ikke et juridisk :police:. men et "gummistrikk" svar. Dvs den enkelte instruktør sin personlige vurdering i forhold til lover og regler.


Om du sjekker tråden er her noen som har turt å svare. de sier NEI de klarer ikke å følge reglene. I private samtaler har jeg fått det samme svaret av en god håndfull (2-10) instruktører på ulike nivå om at det er "umulig" å etterfølge reglementet. Ingen har forsøkt å nekte..... Grunnene kan vi gjerne spekulere i..


Grunnen til at ingen svarer tro jeg, er at det er et fullstendig meningsløst spørsmål å stille siden det ikke er mulig å dokumentere. Akkurat som¨å spørre om hvor lang er en gummistrikk? Alle svar blir dermed rette eller gale.....


Selvsagt er det instruktørens tolkning av regelverket som er interessant, så jeg kan godt omformulere spørsmålet: Er det noen av dere instruktører der ute som følger alle regelverk slik dere tolker at de skal følges?


Eller: er det noen instruktører der ute som følger reglene slik dere tror NDF vil tolke de

Jorun
19-10-2008, 23:59
Hei igjen. Prøvde å få tilsendt papirer fra deg Erlend, men du svarer ike meg.?

Jeg har nå lest igjennom alle tråden også tidligere tråder fra dere

Når det gjelder å være anonym så synest jeg det er en naturlig sak når en har med slike personer å gjøre, og som ikke bryr seg om sikkerhetn til mine barn.

kurs blir det nok på mine men ikke på sunnmøre er jeg redd for.

PS. En kan aldri sikre seg nok med lover og regler. Sun fornuft gjelder også i like stor grad.

Jorun

remi
20-10-2008, 00:04
Hei igjen. Prøvde å få tilsendt papirer fra deg Erlend, men du svarer ike meg.?

Jeg har nå lest igjennom alle tråden også tidligere tråder fra dere

Når det gjelder å være anonym så synest jeg det er en naturlig sak når en har med slike personer å gjøre, og som ikke bryr seg om sikkerhetn til mine barn.

kurs blir det nok på mine men ikke på sunnmøre er jeg redd for.

PS. En kan aldri sikre seg nok med lover og regler. Sun fornuft gjelder også i like stor grad.

Jorun


hvor mange nick har du jan ronald?


remi

uriel
20-10-2008, 00:08
fortell oss gjerne hvor mange kurs du har avholdt Jan Ronald/Uriel, så vi kan skjønne hvor all denne kunnskapen din om sikkerhet på dykkekurs kommer fra.
remi

NDF krever at alle elever på grunnkurs skal bruke mellomline og overflatebøye, dette er en sikkehetsregel som er der for elevenes sikkerhet, hvor mange instruktører følger denne regelen tror dere?


Hei.
Hva skjer, hvorfor kommer mitt navn frem? er du blitt smårar Remi?
Jeg er da ikke instruktør av noe slag.
Men siden du drar meg inn i dette, brukte jeg selv mellom line og overflate bøye, da jeg ble kurset i 1986.

Edit: skriveleifJan R som ikke har endret noe mening om Remi Stridh siden tidligere disputter

Kragset
20-10-2008, 00:17
Når det gjelder å være anonym så synest jeg det er en naturlig sak når en har med slike personer å gjøre, og som ikke bryr seg om sikkerhetn til mine barn.

Jorun


Slike personer? tror du de kommer og skal ta deg? litt paranoid nå vel?

errem
20-10-2008, 00:39
Hei igjen. Prøvde å få tilsendt papirer fra deg Erlend, men du svarer ike meg.?

Jeg har nå lest igjennom alle tråden også tidligere tråder fra dere

Når det gjelder å være anonym så synest jeg det er en naturlig sak når en har med slike personer å gjøre, og som ikke bryr seg om sikkerhetn til mine barn.

kurs blir det nok på mine men ikke på sunnmøre er jeg redd for.

PS. En kan aldri sikre seg nok med lover og regler. Sun fornuft gjelder også i like stor grad.

Jorun


Oppfattet ikke ditt innlegg som et ønske om papirer. Hva ønsker du?

Vi er optatt av sikkerheten her, desverre er det andre som er mer optatt av å knekke personer de ikke liker ved hjelp av et utdatert regelverk og en tvilsom praksis.
De aller fleste norske kurs holder en høy internasjonal standard og du vil ikke sikre dine barn med å dra til instruktører andre steder, de også bryter regler, først og fremst fordi de ikke makter å holde dem.

PS: vi er veldig optatt av sikkerheten til dine barn, men vi er også optatt av sikkerheten til ditt barns instruktør. Spesielt retssikkerheten.

errem
20-10-2008, 00:41
fortell oss gjerne hvor mange kurs du har avholdt Jan Ronald/Uriel, så vi kan skjønne hvor all denne kunnskapen din om sikkerhet på dykkekurs kommer fra.
remi

NDF krever at alle elever på grunnkurs skal bruke mellomline og overflatebøye, dette er en sikkehetsregel som er der for elevenes sikkerhet, hvor mange instruktører følger denne regelen tror dere?


Hei.
Hva skjer, hvorfor kommer mitt navn frem? er du blitt smårar Remi?
Jeg er da ikke instruktør av noe slag.
Men siden du drar meg inn i dette, brukte jeg selv mellom line og overflate bøye, da jeg ble kurset i 1986.

Edit: skriveleifJan R som ikke har endret noe mening om Remi Stridh siden tidligere disputter


Rundt maven? som foreskriften sier?

uriel
20-10-2008, 00:56
fortell oss gjerne hvor mange kurs du har avholdt Jan Ronald/Uriel, så vi kan skjønne hvor all denne kunnskapen din om sikkerhet på dykkekurs kommer fra.
remi

NDF krever at alle elever på grunnkurs skal bruke mellomline og overflatebøye, dette er en sikkehetsregel som er der for elevenes sikkerhet, hvor mange instruktører følger denne regelen tror dere?


Hei.
Hva skjer, hvorfor kommer mitt navn frem? er du blitt smårar Remi?
Jeg er da ikke instruktør av noe slag.
Men siden du drar meg inn i dette, brukte jeg selv mellom line og overflate bøye, da jeg ble kurset i 1986.

Edit: skriveleifJan R som ikke har endret noe mening om Remi Stridh siden tidligere disputter


Rundt maven? som foreskriften sier?


Blåse til overflaten sikret rundt maven og mellomline/buddyline til meddykker (håndledd til håndledd)
trodde ikke NDF hadde endret dette, det funka greit for 22år siden, rart det har blitt endringer.


Jan R

smg
20-10-2008, 07:26
....... det funka greit for 22år siden, rart det har blitt endringer.

Det der er iallfall ikke noe godt argument. Ved å klamre seg til "sånn funka det for bestefar" går iallfall verken verden eller dykkingen framover. Nå er ikke jeg gammel nok til å vite hvilke andre sannheter som var opplest og vedtatt som god dykkeskikk for 20 år siden, men på de fleste andre områder så må det iallfall revisjon av både holdninger og praksis til etterhvert som utøverne&lovgiverne får mer kunnskap. Og mer kunnskap får man ikke uten å være åpen for at det kanskje finnes andre og bedre måter enn de man lærte selv.

errem
20-10-2008, 07:29
fortell oss gjerne hvor mange kurs du har avholdt Jan Ronald/Uriel, så vi kan skjønne hvor all denne kunnskapen din om sikkerhet på dykkekurs kommer fra.
remi

NDF krever at alle elever på grunnkurs skal bruke mellomline og overflatebøye, dette er en sikkehetsregel som er der for elevenes sikkerhet, hvor mange instruktører følger denne regelen tror dere?


Hei.
Hva skjer, hvorfor kommer mitt navn frem? er du blitt smårar Remi?
Jeg er da ikke instruktør av noe slag.
Men siden du drar meg inn i dette, brukte jeg selv mellom line og overflate bøye, da jeg ble kurset i 1986.

Edit: skriveleifJan R som ikke har endret noe mening om Remi Stridh siden tidligere disputter


Rundt maven? som foreskriften sier?


Blåse til overflaten sikret rundt maven og mellomline/buddyline til meddykker (håndledd til håndledd)
trodde ikke NDF hadde endret dette, det funka greit for 22år siden, rart det har blitt endringer.


Jan R


Her ser vi et brudd på reglementet......

errem
20-10-2008, 10:02
Hei igjen. Prøvde å få tilsendt papirer fra deg Erlend, men du svarer ike meg.?

Jeg har nå lest igjennom alle tråden også tidligere tråder fra dere

Når det gjelder å være anonym så synest jeg det er en naturlig sak når en har med slike personer å gjøre, og som ikke bryr seg om sikkerhetn til mine barn.

kurs blir det nok på mine men ikke på sunnmøre er jeg redd for.

PS. En kan aldri sikre seg nok med lover og regler. Sun fornuft gjelder også i like stor grad.

Jorun


Oppfattet ikke ditt innlegg som et ønske om papirer. Hva ønsker du?

Vi er optatt av sikkerheten her, desverre er det andre som er mer optatt av å knekke personer de ikke liker ved hjelp av et utdatert regelverk og en tvilsom praksis.
De aller fleste norske kurs holder en høy internasjonal standard og du vil ikke sikre dine barn med å dra til instruktører andre steder, de også bryter regler, først og fremst fordi de ikke makter å holde dem.

PS: vi er veldig optatt av sikkerheten til dine barn, men vi er også optatt av sikkerheten til ditt barns instruktør. Spesielt retssikkerheten.


Er du ikke på nettet ennå Idar?

twistah
20-10-2008, 10:53
Da har jeg slettet en del innlegg her med utgangspunkt i et anonymt innlegg som bryter mot retningslinjene. Jeg har også fjernet reaksjoner med siteringer av disse innleggene.

Oppfordring til debattanter:
Ønsker du å delta i denne tråden og du har meninger om personer eller organisasjoners handlemåte må du oppgi ditt fulle navn. La meg sitere fra retningslinjene:Det er lov å være anonym i forumet, selv om vi oppfordrer til at du står frem med den du er. Dersom du vil poste innlegg som inneholder beskyldninger mot/negative karakteristikker av andre brukere/firmaer/organisasjoner skal det ikke være tvil om hvem du er (stå frem med navn). Hvis ikke så vil posten kunne bli slettet av moderator - og advarsel vil kunne bli gitt.


(uthevet relevant begrensning)

/Pål O.

errem
20-10-2008, 16:19
For dere som er ute etter en del av reglene i kurssammenheng finner dere de her: http://ndf.no/t2.asp?p=18937
Der står også hvordan en skoleavtale er utformet og hva som er grunn til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.
Kan være intresann å se for mange for å sjekke lovligheten på deres kurs.

Avtalen er forøvrig i strid med 511
http://www.lovdata.com/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ai/ai-19901130-0944.html&emne=dykking*&
på mange punkt.

Jeg må beklageligvis si at jeg trodde jeg hadde rimelig godt kjennskap til lovverket, noe jeg tydeligvis ikke hadde. Jeg trodde at 511 og tryggleik for sportsdykking, samt trenermanualen innholdt det nødvendige reglementet.

Skal forsøke å lese meg opp på saken

Erlend

Statoil
21-10-2008, 14:21
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.

Arnt
21-10-2008, 15:03
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Hva gir deg rett i det hele tatt til å delta i denne debatten iflg. retningslinjene?Da har jeg slettet en del innlegg her med utgangspunkt i et anonymt innlegg som bryter mot retningslinjene. Jeg har også fjernet reaksjoner med siteringer av disse innleggene.

Oppfordring til debattanter:
Ønsker du å delta i denne tråden og du har meninger om personer eller organisasjoners handlemåte må du oppgi ditt fulle navn. La meg sitere fra retningslinjene:Det er lov å være anonym i forumet, selv om vi oppfordrer til at du står frem med den du er. Dersom du vil poste innlegg som inneholder beskyldninger mot/negative karakteristikker av andre brukere/firmaer/organisasjoner skal det ikke være tvil om hvem du er (stå frem med navn). Hvis ikke så vil posten kunne bli slettet av moderator - og advarsel vil kunne bli gitt.


(uthevet relevant begrensning)

/Pål O.


Arnt ::)

errem
21-10-2008, 16:27
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Statoil
21-10-2008, 17:12
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?

EirikN
21-10-2008, 17:20
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?Og hvorfor tør ikke du stå frem med fullt navn ??? ???

Tulling :thumbdown:

EirikN

gulingvott
21-10-2008, 18:01
EirikN da...

Det er lov å være anonym i forumet, selv om vi oppfordrer til at du står frem med den du er. Dersom du vil poste innlegg som inneholder beskyldninger mot/negative karakteristikker av andre brukere/firmaer/organisasjoner skal det ikke være tvil om hvem du er (stå frem med navn). Hvis ikke så vil posten kunne bli slettet av moderator - og advarsel vil kunne bli gitt.
Statoil har vel egentlig ikke kommet med beskyldninger eller negative personkarakteristikker. Han/ hun har vel strengt tatt bare etterlyst dokumentasjon fra en part (den eneste parten faktisk) i denne noe merkelige diskusjonen. Det har han/ hun ikke fått, noe som fremstår som litt rart og som for oss utenforstående gjør det helt umulig å ta dette seriøst. Men morro har det definitivt vært. Popcornmaskinen har gått så det sprutet.
Du derimot kommer med negativ personkarakteristikk så det holder, og er anonym. Hvem er tulling? Jeg spørger kun, mitt kall er ei at svare.

kokkos

EirikN
21-10-2008, 18:07
Var å ta litt hardt i ja. Enig i det.
Men har fulgt med på denne diskusjonen temmelig lenge nå.
Og det man ser av stadige angrep på enkelte personer, totalt anonymt, gjør meg kvalm.

Og ja, jeg skulle nok ha formulert meg annerledes, enn å skrevet tulling. Sorry for det :-\\

Men uansett burde folk som kommer med direkte ukvemmeligheter mot andre, iallefall være såpass at de står frem med navn.
Men det er vel folk som ikke TØR stå for det de selv skriver.

Sorry for mitt OT i forrige innlegg.

EirikN

errem
21-10-2008, 18:10
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?Vil du lese den om jeg legger den ut, eller stoler du ikke på NDF sin versjon av avtalene?

Har ikke prioritert å scanne dem ettersom de ligger ute på nett til alle som gidder å lese dem

Erlend

Statoil
21-10-2008, 19:17
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?Vil du lese den om jeg legger den ut, eller stoler du ikke på NDF sin versjon av avtalene?

Har ikke prioritert å scanne dem ettersom de ligger ute på nett til alle som gidder å lese dem

Erlend


Ja jeg vil lese dem dersom noen tør å legge de ut....

smg
21-10-2008, 20:02
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?Skoleavtalen er referert i materialet i linken. Dersom man ikke gidder å bruke tid på å finne den kan man se den i kapittel 1.2.2-6 under den linken som heter "Kursavvikling"...
Treneravtalen finnes under linken "Instruktørbestemmelser" - kapittel 2.2.6 Jeg vil anta at den eneste forskjellen er om det står signatur i bunnen eller ikke.

Hvorfor gidder man ikke lete selv?
???

errem
21-10-2008, 20:04
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?Vil du lese den om jeg legger den ut, eller stoler du ikke på NDF sin versjon av avtalene?

Har ikke prioritert å scanne dem ettersom de ligger ute på nett til alle som gidder å lese dem

Erlend


Ja jeg vil lese dem dersom noen tør å legge de ut....


Unnskyld.... du virker litt dum..... NDF har lagt dem ut... på den linken som har vært nevnt noen ganger over her.....
NDF har lagt dem ut..... for flere år siden
linken er her: http://ndf.no/t2.asp?p=18937

Du finner skoleavtalen under punkt 1.2.2-6
Treneravtalen er på punkt 2.2.6

Det er offisielle saker og er således ikke hemmelige. om du ønsker kan jeg printe de ut på papir og sende dem til deg. Da må jeg selvsagt ha navn og adresse.

ooops var litt sen med å legge ut

Statoil
21-10-2008, 20:51
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?Vil du lese den om jeg legger den ut, eller stoler du ikke på NDF sin versjon av avtalene?

Har ikke prioritert å scanne dem ettersom de ligger ute på nett til alle som gidder å lese dem

Erlend


Ja jeg vil lese dem dersom noen tør å legge de ut....


Unnskyld.... du virker litt dum..... NDF har lagt dem ut... på den linken som har vært nevnt noen ganger over her.....
NDF har lagt dem ut..... for flere år siden
linken er her: http://ndf.no/t2.asp?p=18937

Du finner skoleavtalen under punkt 1.2.2-6
Treneravtalen er på punkt 2.2.6

Det er offisielle saker og er således ikke hemmelige. om du ønsker kan jeg printe de ut på papir og sende dem til deg. Da må jeg selvsagt ha navn og adresse.

ooops var litt sen med å legge ut

Etter uttallige lovnader om at avtalene skal legges ut så skjer det heller ikke nå......
Noen få sider som meget enkelt kunne blitt lagt ut som en PDF fil, noen har også tilbud sin hjelp til det.

Hva er det som står i avtalene som en ikke vil ha frem i diskusjonen?

EirikN
21-10-2008, 20:55
Når kan en regne med å få lagt ut dokumentasjon på sakens kjerne, trener- og skoleavtalen? Eller er dette noe en ikke ønsker å publisere, da den kan inneholde element som er til dissfavør av partene.


Om du sjekker linken over, den til NDF finner du et eksempel på skoleavtalen, om du hadde lest mitt forige innlegg ville du ha sett det.

Jeg sjekket den linken og kom inn på en dykkemanual til Norges DYkkeforbund. Begynner å bli en veldig rar diskusjon dette. For noen dager siden så ble det sagt at skole- og treneravtalen besto av noen få sider, og nå er det umulig å få lagt ut noe som helst dokumentasjon på hva dette i det hele tatt dreier seg om.

Hvorfor tør en ikke legge ut avtalene?Vil du lese den om jeg legger den ut, eller stoler du ikke på NDF sin versjon av avtalene?

Har ikke prioritert å scanne dem ettersom de ligger ute på nett til alle som gidder å lese dem

Erlend


Ja jeg vil lese dem dersom noen tør å legge de ut....


Unnskyld.... du virker litt dum..... NDF har lagt dem ut... på den linken som har vært nevnt noen ganger over her.....
NDF har lagt dem ut..... for flere år siden
linken er her: http://ndf.no/t2.asp?p=18937

Du finner skoleavtalen under punkt 1.2.2-6
Treneravtalen er på punkt 2.2.6

Det er offisielle saker og er således ikke hemmelige. om du ønsker kan jeg printe de ut på papir og sende dem til deg. Da må jeg selvsagt ha navn og adresse.

ooops var litt sen med å legge ut

Etter uttallige lovnader om at avtalene skal legges ut så skjer det heller ikke nå......
Noen få sider som meget enkelt kunne blitt lagt ut som en PDF fil, noen har også tilbud sin hjelp til det.

Hva er det som står i avtalene som en ikke vil ha frem i diskusjonen?


Men i herrens navn da statoil.

Er det så forbanna vanskelig å lese de avtalene på nett?
Linken ligger jo rett foran øynene dine
Nu begynne æ virkelig å mistenke deg for å være tilbakestående!!!

Eller er du bare veldig kverulerende???

EirikN

errem
21-10-2008, 20:58
Statoil

De ligger på nettet. De har ligget der i årevis. Desverre har ikke jeg vist det før nå de siste dagene.
Følg linkene

Ikke gjør deg dummere enn du er

Erlend

Jorun
21-10-2008, 21:31
Hei Erlend

Hva med desse?

Brevene som er sendt har jeg vansker med å ta kopi av fordi de fleste har ikke kommet fram. (feil adresse bla) mailene kan jeg legge ut mer eller mindre etter rekkefølge, jeg har rundt 50. Regner med Remi har endel flere. Skal jeg bare kline ut hele greia? 60++ sider

Og så kan du legge ut klagen fra damene som ble sendt inn, uten navn slik du lovte meg vist jeg var interersert.

mvh. Jorun

smg
21-10-2008, 21:38
Jeg begynner å mistenke at vi har to brukere fra samme IP i løpet av siste time her. :azzangel:

Jaja.

Jorun
21-10-2008, 21:41
Hei smgdet kan så være eller ikke, men det jeg spør etter har jo erlend lovet tidligere ser ikke noe galt i det.

mvh. jorun

errem
21-10-2008, 21:42
Hei Erlend

Hva med desse?

Brevene som er sendt har jeg vansker med å ta kopi av fordi de fleste har ikke kommet fram. (feil adresse bla) mailene kan jeg legge ut mer eller mindre etter rekkefølge, jeg har rundt 50. Regner med Remi har endel flere. Skal jeg bare kline ut hele greia? 60++ sider

Og så kan du legge ut klagen fra damene som ble sendt inn, uten navn slik du lovte meg vist jeg var interersert.

mvh. Jorun

Har du flere nick Ivar?

Her er dine to andre innlegg:

1.

Hei

Er det noen av Dere som var på dette kurset som kan forklare for uteforstående som oss i detalj hva som skjedde på kurset fra morgen til kveld sia det har blitt så mye bråk rundt dette?

Hva er det dere tror at ndf bråker slikt for? Uten grunn? Hvorfor det mon tro?

Med venlig Hilsen mor som har angst for å sende barna sine på kurs

2.

Hei igjen. Prøvde å få tilsendt papirer fra deg Erlend, men du svarer ike meg.?

Jeg har nå lest igjennom alle tråden også tidligere tråder fra dere

Når det gjelder å være anonym så synest jeg det er en naturlig sak når en har med slike personer å gjøre, og som ikke bryr seg om sikkerhetn til mine barn.

kurs blir det nok på mine men ikke på sunnmøre er jeg redd for.

PS. En kan aldri sikre seg nok med lover og regler. Sun fornuft gjelder også i like stor grad.

Jorun

og det tredje står over. Du ber om ingenting i nr 1 og purrer i nr 2 og 3
Du har ikke sendt adresse eller noe som jeg kan returnere noe på.

Erlend

Jorun
21-10-2008, 21:50
Erlend Remøy

PS: Om du ønsker kopi av klagen kan jeg sende den til deg.

Sendte deg en melding at jeg ville ha den,men uten navn selfølgelig
Kan du legge den ut nå da? Denne står på ditt siste inlegg på første tråden som ble startet.

Dutrenger vel ikke mail? Vist du sender den vil jeg legge den ut for alle å vurdere. det syntes jeg er fornsuftig.

Og så alle mailene du har evt. remi også så vi kan få se sakens kjerne

errem
21-10-2008, 21:52
Selvfølgelig kan jeg sende den til deg Ivar, men jeg må forsatt ha en adresse

Statoil
21-10-2008, 21:55
Litt uvanlig måte å dokumentere avtaler på, men la så det være!

Kan ikke se noe uvanlig i denne avtalen. Norges Dykkeforbund har retten til å formidle CMAS utdanningsystemet i Norge. Dette er en vare som forbundet selger i Norge. På bakgrunn av denne retten velger de å tegne treneravtaler med instruktører og skoleavtaler med klubber og firma.

Skjer det mislighold ihht avtalene så har Norges Dykkeforbund full rett til å reagere, er det grovt så kan de terminere avtalen straks.

Hva som i dette tilfelle er Norges Dykkeforbunds grunn til å terminere avtalen omgående, vet bare forbundet.

errem
21-10-2008, 22:18
Litt uvanlig måte å dokumentere avtaler på, men la så det være!

Kan ikke se noe uvanlig i denne avtalen. Norges Dykkeforbund har retten til å formidle CMAS utdanningsystemet i Norge. Dette er en vare som forbundet selger i Norge. På bakgrunn av denne retten velger de å tegne treneravtaler med instruktører og skoleavtaler med klubber og firma.

Skjer det mislighold ihht avtalene så har Norges Dykkeforbund full rett til å reagere, er det grovt så kan de terminere avtalen straks.

Hva som i dette tilfelle er Norges Dykkeforbunds grunn til å terminere avtalen omgående, vet bare forbundet.
Der står også litt om prosedyrene ved brudd på avtalen.

legger ved et par pdf filer som er scannet fra mail. disse viser presidentens manglende ønske om å løse saken

Har ikke fått sortert alle mailene ennå og heller ikke tatt vekk navnene fra klagebrevet. det tar litt tid å få det rett slik at jeg ikke mister tråden i saken

Erlend

Edit: Måtte ta bort mailene fordi jeg ikke har vært flink nok å sladde.. Beklager

articfree
21-10-2008, 22:36
Litt OT:

Er et særforbund som NDF underlagt NIF (norges idrettsforbund) med tanke på klagerett?

Hvor ender en uløst tvist i NDF hen til slutt?

errem
21-10-2008, 22:56
Litt OT:

Er et særforbund som NDF underlagt NIF (norges idrettsforbund) med tanke på klagerett?

Hvor ender en uløst tvist i NDF hen til slutt?


Ja

Medic82
22-10-2008, 00:41
Svaret er vel ganske enkelt. Send en klage til NIF, eller er jeg helt på bærtur??

remi
22-10-2008, 04:15
Svaret er vel ganske enkelt. Send en klage til NIF, eller er jeg helt på bærtur??Som tidligere nevnt har dykkeforbundet "invitert" til kontaktmøte ca 45 dager etter at de mottok kravet fra Akvanaut Undervannsklubb.

Det betyr for vår del at vi (dykkeklubben) for vår del avventer med videre klager oppover i systemet til dett møtet er ferdig.

Dialog er tross alt den beste måten å løse et komunikasjonsproblem på.

Dette møtet er som tidligere sagt 10.11.08 kl 1900

Etter dette vil vi komme tilbake med vår videre saksbehandling.

Skrevet av Morten fra Las Vegas på Remi sin PC:)

errem
22-10-2008, 06:59
Svaret er vel ganske enkelt. Send en klage til NIF, eller er jeg helt på bærtur??Som tidligere nevnt har dykkeforbundet "invitert" til kontaktmøte ca 45 dager etter at de mottok kravet fra Akvanaut Undervannsklubb.

Det betyr for vår del at vi (dykkeklubben) for vår del avventer med videre klager oppover i systemet til dett møtet er ferdig.

Dialog er tross alt den beste måten å løse et komunikasjonsproblem på.

Dette møtet er som tidligere sagt 10.11.08 kl 1900

Etter dette vil vi komme tilbake med vår videre saksbehandling.

Skrevet av Morten fra Las Vegas på Remi sin PC:)


Tror det er best vi toner ned diskusjonen til vi får unna dette møtet.

Erlend

Statoil
22-10-2008, 08:52
Klipp fra en tidligere redgjørelse om saken og med forbehold om dette er rett:

"En elev føler ikke at hun får nok hjelp og skriver en klage til dykkeforbundet.
Sekretæren på kontoret ber instruktøren om en redgjørelse med frist midt i instruktørens eksamenstid og instruktøren ber om utsettelse til etter eksamen, ca fire uker. Han får så to uker. Instruktøren ber igjen om å få svare etter eksamen, men får ingen svar fra forbundskontoret.
Etter eksamen skriver instruktøren en kort redgjørelse til dykkeforbundet og meddeler at en fullstendig rapport kan bli sendt til Teknisk Kommitè, som instruktøren oppfatter som "sin" representent innen forbundet."

Dette beviser vel bare det at Norges Dykkeforbund har bedt instruktøren om en redgjørelse, han har også fått utsatt frist til å levere. Dette neglisjerer nevte instruktør. Når han selv finne tid til det så sender han en kort versjon til Norges Dykkeforbund, men kan tenke seg å sende en "fullstendig" versjon til TK. Hvor i avtalen står det om en slik saksgang - eller er det et ønske om å diktere spillereglene selv. Dette er normalt lite lurt i en konfliksituasjon. Det er også viktig å poengtere at det er ikke Norges Dykkeforbund som har skapt denne situasjonen, men instruktøren. Derfor burde det vært ekstra viktig for instruktøren til å få klarhet i hva som hadde skjedd.

Når så Norges Dykkeforbund velger å si opp avtalene øyeblikkelig så gir avtalen anledning til det - så kan en like det :) eller mislike det :(

errem
22-10-2008, 09:20
Klipp fra en tidligere redgjørelse om saken og med forbehold om dette er rett:

"En elev føler ikke at hun får nok hjelp og skriver en klage til dykkeforbundet.
Sekretæren på kontoret ber instruktøren om en redgjørelse med frist midt i instruktørens eksamenstid og instruktøren ber om utsettelse til etter eksamen, ca fire uker. Han får så to uker. Instruktøren ber igjen om å få svare etter eksamen, men får ingen svar fra forbundskontoret.
Etter eksamen skriver instruktøren en kort redgjørelse til dykkeforbundet og meddeler at en fullstendig rapport kan bli sendt til Teknisk Kommitè, som instruktøren oppfatter som "sin" representent innen forbundet."

Dette beviser vel bare det at Norges Dykkeforbund har bedt instruktøren om en redgjørelse, han har også fått utsatt frist til å levere. Dette neglisjerer nevte instruktør. Når han selv finne tid til det så sender han en kort versjon til Norges Dykkeforbund, men kan tenke seg å sende en "fullstendig" versjon til TK. Hvor i avtalen står det om en slik saksgang - eller er det et ønske om å diktere spillereglene selv. Dette er normalt lite lurt i en konfliksituasjon. Det er også viktig å poengtere at det er ikke Norges Dykkeforbund som har skapt denne situasjonen, men instruktøren. Derfor burde det vært ekstra viktig for instruktøren til å få klarhet i hva som hadde skjedd.

Når så Norges Dykkeforbund velger å si opp avtalene øyeblikkelig så gir avtalen anledning til det - så kan en like det :) eller mislike det :(Dette er din versjon

Kragset
22-10-2008, 12:16
Klipp fra en tidligere redgjørelse om saken og med forbehold om dette er rett:

"En elev føler ikke at hun får nok hjelp og skriver en klage til dykkeforbundet.
Sekretæren på kontoret ber instruktøren om en redgjørelse med frist midt i instruktørens eksamenstid og instruktøren ber om utsettelse til etter eksamen, ca fire uker. Han får så to uker. Instruktøren ber igjen om å få svare etter eksamen, men får ingen svar fra forbundskontoret.
Etter eksamen skriver instruktøren en kort redgjørelse til dykkeforbundet og meddeler at en fullstendig rapport kan bli sendt til Teknisk Kommitè, som instruktøren oppfatter som "sin" representent innen forbundet."

Dette beviser vel bare det at Norges Dykkeforbund har bedt instruktøren om en redgjørelse, han har også fått utsatt frist til å levere. Dette neglisjerer nevte instruktør. Når han selv finne tid til det så sender han en kort versjon til Norges Dykkeforbund, men kan tenke seg å sende en "fullstendig" versjon til TK. Hvor i avtalen står det om en slik saksgang - eller er det et ønske om å diktere spillereglene selv. Dette er normalt lite lurt i en konfliksituasjon. Det er også viktig å poengtere at det er ikke Norges Dykkeforbund som har skapt denne situasjonen, men instruktøren. Derfor burde det vært ekstra viktig for instruktøren til å få klarhet i hva som hadde skjedd.

Når så Norges Dykkeforbund velger å si opp avtalene øyeblikkelig så gir avtalen anledning til det - så kan en like det :) eller mislike det :(


Han har vel ikke brutt avtalen her, for han har ikke blitt innkalt til et møte, men bedt om sin verson av saken i skriftlig form lenge etter at klagen er mottatt hos forbundet.

errem
22-10-2008, 12:27
Remi har levert sin verson uten at den har blitt etterspurt av NDF.

NDF bad om kursrelevante opplysninger som kunne klarlegge forholdene rundt denne saken. Remi fikk utsettelse på grunn av eksamen. Remi leverte det som var relevant for saken og en redgjørelse for episoden til NDF.
NDF har også mottatt et brev der Remi tar klagen fra punkt til punkt og redgjør for sitt syn på de.
Remi har opplyst fra første stund at han har brutt reglementet og at han har tatt skritt for å hindre at slikt skal skje igjen.

Remi har ikke blitt innkalt til møte med NDF før det kom invitasjon nå, med møte den 10.nov.
Remi har ikke blitt opplyst om hvilke regler han har brutt, han har ikke fått informasjon om anke eller klagemuligheter.

Erlend

Sid*
22-10-2008, 12:43
Det er vel ikke mye nytt å tilføye i denne tråden før etter møtet den 10. november har funnet sted.

Kan vi da påregne å bli oppdatert på en "nøytral og balansert måte"?

errem
22-10-2008, 13:02
Det er vel ikke mye nytt å tilføye i denne tråden før etter møtet den 10. november har funnet sted.

Kan vi da påregne å bli oppdatert på en "nøytral og balansert måte"?
Om det blir enighet, ja
Om ikke, blir saken sansynligvis anket videre
Ettersom kun den ene part opptrer åpent i denne tråden, vil det vel aldri li nøytralt og balansert.

Jeg foreslår å legge denne diskusjonen tilside intill møtet for å unngå at frontene hardner mer til.

Erlend

Kristo
22-10-2008, 13:10
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:

Sonic
22-10-2008, 13:17
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:


Here you go:

1) :drukner

2) :hvisketiske:

3) :deal:

4) :violent

5) :violent


...


n) :trott

Statoil
22-10-2008, 13:31
Det er vel ikke mye nytt å tilføye i denne tråden før etter møtet den 10. november har funnet sted.

Kan vi da påregne å bli oppdatert på en "nøytral og balansert måte"?
Om det blir enighet, ja
Om ikke, blir saken sansynligvis anket videre
Ettersom kun den ene part opptrer åpent i denne tråden, vil det vel aldri li nøytralt og balansert.

Jeg foreslår å legge denne diskusjonen tilside intill møtet for å unngå at frontene hardner mer til.

Erlend

Heldivis så tror jeg Norges Dykkeforbund er mer seriøse enn at de ikke velger å diskuterer en forretningsavtale på internett.

Kan heller ikke se at en ikke kan diskutere mer og det er ingen grunn til at frontene skal bli hardere, siden det er bare den ene part som diskuterer her.

Nå da vi endelig har fått avtalen frem så står det mer spennede der....

red
22-10-2008, 13:32
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:


Here you go:

1) :drukner

2) :hvisketiske:

3) :deal:

4) :violent

5) :violent


...


n) :trottHahaha :D

Kristo
22-10-2008, 13:33
Takk. Da forstår jeg alle sider ved denne diskusjoner.

blomstrand
22-10-2008, 13:40
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:


NDF har kvittet seg med en instruktør på bakgrunn av et regelverk som i praksis er vanskelig å følge. Vi som ikke er direkte berørt (medlem av NDF) kan jo håpe på at det kommer en forskrift som er mulig å etterleve.

Mvh
Svein Petter

errem
22-10-2008, 13:43
Det er vel ikke mye nytt å tilføye i denne tråden før etter møtet den 10. november har funnet sted.

Kan vi da påregne å bli oppdatert på en "nøytral og balansert måte"?
Om det blir enighet, ja
Om ikke, blir saken sansynligvis anket videre
Ettersom kun den ene part opptrer åpent i denne tråden, vil det vel aldri li nøytralt og balansert.

Jeg foreslår å legge denne diskusjonen tilside intill møtet for å unngå at frontene hardner mer til.

Erlend

Heldivis så tror jeg Norges Dykkeforbund er mer seriøse enn at de ikke velger å diskuterer en forretningsavtale på internett.

Kan heller ikke se at en ikke kan diskutere mer og det er ingen grunn til at frontene skal bli hardere, siden det er bare den ene part som diskuterer her.

Nå da vi endelig har fått avtalen frem så står det mer spennede der....


NDF deltar ikke her, fordi de ønsker å opptre seriøst.

NDF har folk som ligger inne på tråden og er anonyme.

Erlend

errem
22-10-2008, 13:47
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:


NDF har kvittet seg med en instruktør på bakgrunn av et regelverk som i praksis er vanskelig å følge. Vi som ikke er direkte berørt (medlem av NDF) kan jo håpe på at det kommer en forskrift som er mulig å etterleve.

Mvh
Svein Petter


Tror jeg vil kalle det umulig jeg

Statoil
22-10-2008, 14:31
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:


NDF har kvittet seg med en instruktør på bakgrunn av et regelverk som i praksis er vanskelig å følge. Vi som ikke er direkte berørt (medlem av NDF) kan jo håpe på at det kommer en forskrift som er mulig å etterleve.

Mvh
Svein Petter


Tror jeg vil kalle det umulig jeg


Kan du kort beskrive hva som er umulig å følge?

errem
22-10-2008, 14:58
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:


NDF har kvittet seg med en instruktør på bakgrunn av et regelverk som i praksis er vanskelig å følge. Vi som ikke er direkte berørt (medlem av NDF) kan jo håpe på at det kommer en forskrift som er mulig å etterleve.

Mvh
Svein Petter


Tror jeg vil kalle det umulig jeg


Kan du kort beskrive hva som er umulig å følge?


Les innlegget du og prøv å forstå hvor noen kan tenke seg at umulig skal settes inn istedenfor et annet ord. Om du ikke ser det med en gang foreslår jeg at du prøver deg fram.

Erlenf

blomstrand
22-10-2008, 15:10
Fint, kan noen vennligst summere denne diskusjonen for oss som ikke har fulgt med? jeg orker ikke lese 14 sider med diskusjon.

Takk. :thumbup:


NDF har kvittet seg med en instruktør på bakgrunn av et regelverk som i praksis er vanskelig å følge. Vi som ikke er direkte berørt (medlem av NDF) kan jo håpe på at det kommer en forskrift som er mulig å etterleve.

Mvh
Svein Petter


Tror jeg vil kalle det umulig jeg


Kan du kort beskrive hva som er umulig å følge?

Som klasse S dykker ihht 511 skal du ha oppstigningsvest med separat gassflaske (Fenzy), reserveutløser på pustegassflaske, livline, telefonkommunikasjon med dykkeleder, samt norsk brukerveileding på alt utstyr. Maksdybde er 30 meter og all form for dekompresjon med SCUBA er forbudt. For å kjøre PADI Deep Diver, GUE Tech og IANTD Tech må du søke om dispensasjon fra arbeidstilsynet på ovennevnte + mye mer, i tillegg skal du ha et eget trykkammer for overflate dekompresjon.
Her finner dere utstyr som er godkjent.
http://www.vintagescubasupply.com/accsview.html
Kanskje på tide med en oppdatering av forskriftene ???

Mvh
Svein Petter

fs_
22-10-2008, 15:20
Som klasse S dykker ihht 511 skal du ha oppstigningsvest med separat gassflaske (Fenzy), reserveutløser på pustegassflaske, livline, telefonkommunikasjon med dykkeleder, samt norsk brukerveileding på alt utstyr. Maksdybde er 30 meter og all form for dekompresjon med SCUBA er forbudt. For å kjøre PADI Deep Diver, GUE Tech og IANTD Tech må du søke om dispensasjon fra arbeidstilsynet på ovennevnte + mye mer, i tillegg skal du ha et eget trykkammer for overflate dekompresjon.
Her finner dere utstyr som er godkjent.
http://www.vintagescubasupply.com/accsview.html
Kanskje på tide med en oppdatering av forskriftene


Jeg har fremdeles problem at skjønne hur detta er relevant i detta fallet når regel brudden det (antagligen) handlar om er brudd på CMAS egna regler. Bemaning på grundkurs og legesjekk.

Jorun
22-10-2008, 15:33
Hei
Kan Dere ramse opp de regler som ikke Dere klarer og følge spesifikt?

Har evt. desse reglene blitt tatt opp med NDF spesikt tidligere, og har en fått svar på dette?

hmm. jeg heter fremdeles Jorun ;)

ps. Jeg venter på deg erlend ang. klagen og masse mail.

mvh. jorun

smg
22-10-2008, 15:34
Som klasse S dykker ihht 511 skal du ha oppstigningsvest med separat gassflaske (Fenzy), reserveutløser på pustegassflaske, livline, telefonkommunikasjon med dykkeleder, samt norsk brukerveileding på alt utstyr. Maksdybde er 30 meter og all form for dekompresjon med SCUBA er forbudt. For å kjøre PADI Deep Diver, GUE Tech og IANTD Tech må du søke om dispensasjon fra arbeidstilsynet på ovennevnte + mye mer, i tillegg skal du ha et eget trykkammer for overflate dekompresjon.
Her finner dere utstyr som er godkjent.
http://www.vintagescubasupply.com/accsview.html
Kanskje på tide med en oppdatering av forskriftene


Jeg har fremdeles problem at skjønne hur detta er relevant i detta fallet når regel brudden det (antagligen) handlar om er brudd på CMAS egna regler. Bemaning på grundkurs og legesjekk.


Det store problemet er jo at diskusjonen omhandler mange faktorer...
- om det er mulig å følge reglene (jeg synes vel man bør ta dette i betraktning når man tegner kontrakt, men det er igjen nok en annen side)
- om håndheving av reglene (ser man gjennom fingrene på ting når det går bra og henger folk når det går feil)
- om behandlingsmuligheter/sanksjoner ved regelbrudd

Jeg vil vel si at med det settet regler/forskrifter som her er presentert virker det for meg som at man både stikker hodet i renneløkka og går opp på stolen ved å underskrive noen som helst avtale.

Den etterpåkloke sier vel at dersom regelverket er umulig å følge burde kursstedene ta dette opp med forbundet ved reforhandling av avtalene. Og dersom NDF vet at dette er tilfelle så bør iallfall de som talsmenn for dykking ta det opp i forhold til lovgivende instans - eller hur?

Ad regelbrudd så er det vel på det rene at det har forekommet. For meg virker det som det er en forutsigbar og nøytral/"rettferdig"(?) behandlingsprosedyre og dialog som etterspørres.

errem
22-10-2008, 15:54
Hei
Kan Dere ramse opp de regler som ikke Dere klarer og følge spesifikt?

Har evt. desse reglene blitt tatt opp med NDF spesikt tidligere, og har en fått svar på dette?

hmm. jeg heter fremdeles Jorun ;)

ps. Jeg venter på deg erlend ang. klagen og masse mail.

mvh. jorunHvorfor leser du ikke svarene du får?

errem
22-10-2008, 15:56
Som klasse S dykker ihht 511 skal du ha oppstigningsvest med separat gassflaske (Fenzy), reserveutløser på pustegassflaske, livline, telefonkommunikasjon med dykkeleder, samt norsk brukerveileding på alt utstyr. Maksdybde er 30 meter og all form for dekompresjon med SCUBA er forbudt. For å kjøre PADI Deep Diver, GUE Tech og IANTD Tech må du søke om dispensasjon fra arbeidstilsynet på ovennevnte + mye mer, i tillegg skal du ha et eget trykkammer for overflate dekompresjon.
Her finner dere utstyr som er godkjent.
http://www.vintagescubasupply.com/accsview.html
Kanskje på tide med en oppdatering av forskriftene


Jeg har fremdeles problem at skjønne hur detta er relevant i detta fallet når regel brudden det (antagligen) handlar om er brudd på CMAS egna regler. Bemaning på grundkurs og legesjekk.Hvor har du dette fra?
NDF oppgir bare brudd på skoleavtale og brudd på treneravtale.
Ingen flere detaljer.

fs_
22-10-2008, 16:20
Brukte lite information fra bland detta inlegget

http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=47865.msg361403#msg361403

og også vad Remi har sagt var regelbrudd på kursen.

Men klart det var vad TK syntes og ikke HS.

Jorun
22-10-2008, 16:25
Hva svar har jeg fått da?

mvh jorun

errem
22-10-2008, 16:26
Som klasse S dykker ihht 511 skal du ha oppstigningsvest med separat gassflaske (Fenzy), reserveutløser på pustegassflaske, livline, telefonkommunikasjon med dykkeleder, samt norsk brukerveileding på alt utstyr. Maksdybde er 30 meter og all form for dekompresjon med SCUBA er forbudt. For å kjøre PADI Deep Diver, GUE Tech og IANTD Tech må du søke om dispensasjon fra arbeidstilsynet på ovennevnte + mye mer, i tillegg skal du ha et eget trykkammer for overflate dekompresjon.
Her finner dere utstyr som er godkjent.
http://www.vintagescubasupply.com/accsview.html
Kanskje på tide med en oppdatering av forskriftene


Jeg har fremdeles problem at skjønne hur detta er relevant i detta fallet når regel brudden det (antagligen) handlar om er brudd på CMAS egna regler. Bemaning på grundkurs og legesjekk.


Det store problemet er jo at diskusjonen omhandler mange faktorer...
- om det er mulig å følge reglene (jeg synes vel man bør ta dette i betraktning når man tegner kontrakt, men det er igjen nok en annen side)
- om håndheving av reglene (ser man gjennom fingrene på ting når det går bra og henger folk når det går feil)
- om behandlingsmuligheter/sanksjoner ved regelbrudd

Jeg vil vel si at med det settet regler/forskrifter som her er presentert virker det for meg som at man både stikker hodet i renneløkka og går opp på stolen ved å underskrive noen som helst avtale.

Den etterpåkloke sier vel at dersom regelverket er umulig å følge burde kursstedene ta dette opp med forbundet ved reforhandling av avtalene. Og dersom NDF vet at dette er tilfelle så bør iallfall de som talsmenn for dykking ta det opp i forhold til lovgivende instans - eller hur?

Ad regelbrudd så er det vel på det rene at det har forekommet. For meg virker det som det er en forutsigbar og nøytral/"rettferdig"(?) behandlingsprosedyre og dialog som etterspørres.


Det siste er veldig riktig.

Det har vært et ønske i lengre tid, å oppdatere regelverket.

Omfanget og forståelsen av reglene blir ikke fortalt til de som er instruktører. Etterhvert som jeg har jobbet med denne saken finner jeg flere og flere regler. Reglene virker også motstridende og er ikke samkjørte på noen måte.
Det er eksempelvis tillat å bruke en CMAS** dykker med 25 dykk til å følge en i vannet som ikke går kurs (Prøv dykking) Mens det etter 511 kreves en instruktør som stby dykker.
Det kreves vektbelte, integrerte vester er derfor ikke tillat. Buddyline skal festes rundt livet, ikke bare rundt hånden. Reservesjalter er krav, men finnes ikke i handelen. osv osv

errem
22-10-2008, 16:40
Hva svar har jeg fått da?

mvh jorun


Les du. så trenger ikke jeg gjenta meg hele tiden

Jorun
22-10-2008, 18:31
hei erlend

Men er punktene som Dere finner tatt opp med NDF i forkant av tvisten eler er det noe dere finner nå for å lage en sak til møte? beklager at jeg maser men det er ikke godt å summere opp trådenee håper du forstår det

errem
22-10-2008, 18:58
hei erlend

Men er punktene som Dere finner tatt opp med NDF i forkant av tvisten eler er det noe dere finner nå for å lage en sak til møte? beklager at jeg maser men det er ikke godt å summere opp trådenee håper du forstår det
Joda Idar, sakene er tatt opp ikke bare av oss men av flere andre over lang tid. At reglene er umulige er et allment kjent faktum for instruktører.

Desverre har ikke NDF prioritert dette godt nok.
Jeg er rimelig sikker på at vi finner en ordning vi alle kan leve med om partene er voksne nok til å begynne å se fremover.

Jeg tror det meste er belyst her i tråden både en og flere ganger og jeg tror det er best å tone ned denne debatten slik at det ikke blir steilere fronter nå som det nermer seg møte.

Erlend

Statoil
22-10-2008, 20:13
hei erlend

Men er punktene som Dere finner tatt opp med NDF i forkant av tvisten eler er det noe dere finner nå for å lage en sak til møte? beklager at jeg maser men det er ikke godt å summere opp trådenee håper du forstår det
Joda Idar, sakene er tatt opp ikke bare av oss men av flere andre over lang tid. At reglene er umulige er et allment kjent faktum for instruktører.

Desverre har ikke NDF prioritert dette godt nok.
Jeg er rimelig sikker på at vi finner en ordning vi alle kan leve med om partene er voksne nok til å begynne å se fremover.

Jeg tror det meste er belyst her i tråden både en og flere ganger og jeg tror det er best å tone ned denne debatten slik at det ikke blir steilere fronter nå som det nermer seg møte.

Erlend


Luften begynner å gå ut av ballongen?

I den mye omtalte treneravtalen står det at avtalen er underlagt offentlige lover og forskrifter om sportsdykking, herunder opplæring av sportsdykkere. Dette betyr i praksis at alle lover og forskrifter gjelder foran evt NDF bestemmelser. Kan en bestemmelse i eks Dykkemanualen tolkes til å bryte en bestemmelse satt i 511, så er det bestemmelsen i 511 som gjelder.

Derfor blir det svært urimelig å gi Norges Dykkeforbund skylden for inneholdene og kravene i disse lovene som tross alt er statens ansvar. (Og som gjør at noen instruktører, dessverre ikke greier å følge lover og regler)

At en nå også beskylder Norges Dykkeforbund til ikke å ha prioritert dette høyt nok så er det også å være veldig historieløs. Et enkelt googlesøk på nettet forteller noe annet. Søke tips;

Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking
Forskrift om tryggleiken ved fritidsdykking

Til og med her på Dykkesiden http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=3528.0 ble en utfordret av Norges Dykkeforbund til å komme med kommentarer. Men som vi ser av tråden så var det ikke den store entusiasmen - den gangen!

Hvorfor velger enn å skyte på Norges Dykkeforbund, (og som en er rimelig sikker på ikke kan forsvare seg) når det egenlig er staten som burde vært målskiven?

errem
22-10-2008, 20:26
Hvor mange medlemmer hadde dykkesiden sommeren 2003? Det har nok en del med de manglende innleggene å gjøre.

Luften går ut av ballongen...... vel både jeg og NDF skal leve videre, ser derfor ingen grunn til å eskalere konflikten. Spesielt ettersom det er avtalt et møte.

Til din uttalelse om "høring" på dykkesiden, jeg tror du bør lese teksten en gang til......

511 har ingen regel om hvor mange elever det kan være i vannet, 511 sier noe om apparatet som kreves, om det er to eller tre instruktører i vannet og det følger ingen!
At reglene er mangfoldige og ulike er med på å lage problem for både instruktører og NDF. Derfor hjelper det ikke å ha flere sett med regler, det er færre som er målet.

Erlend

m-stridh
23-10-2008, 18:29
hei erlend

Men er punktene som Dere finner tatt opp med NDF i forkant av tvisten eler er det noe dere finner nå for å lage en sak til møte? beklager at jeg maser men det er ikke godt å summere opp trådenee håper du forstår det
Joda Idar, sakene er tatt opp ikke bare av oss men av flere andre over lang tid. At reglene er umulige er et allment kjent faktum for instruktører.

Desverre har ikke NDF prioritert dette godt nok.
Jeg er rimelig sikker på at vi finner en ordning vi alle kan leve med om partene er voksne nok til å begynne å se fremover.

Jeg tror det meste er belyst her i tråden både en og flere ganger og jeg tror det er best å tone ned denne debatten slik at det ikke blir steilere fronter nå som det nermer seg møte.

Erlend


Luften begynner å gå ut av ballongen?

I den mye omtalte treneravtalen står det at avtalen er underlagt offentlige lover og forskrifter om sportsdykking, herunder opplæring av sportsdykkere. Dette betyr i praksis at alle lover og forskrifter gjelder foran evt NDF bestemmelser. Kan en bestemmelse i eks Dykkemanualen tolkes til å bryte en bestemmelse satt i 511, så er det bestemmelsen i 511 som gjelder.

Derfor blir det svært urimelig å gi Norges Dykkeforbund skylden for inneholdene og kravene i disse lovene som tross alt er statens ansvar. (Og som gjør at noen instruktører, dessverre ikke greier å følge lover og regler)

At en nå også beskylder Norges Dykkeforbund til ikke å ha prioritert dette høyt nok så er det også å være veldig historieløs. Et enkelt googlesøk på nettet forteller noe annet. Søke tips;

Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking
Forskrift om tryggleiken ved fritidsdykking

Til og med her på Dykkesiden http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=3528.0 ble en utfordret av Norges Dykkeforbund til å komme med kommentarer. Men som vi ser av tråden så var det ikke den store entusiasmen - den gangen!

Hvorfor velger enn å skyte på Norges Dykkeforbund, (og som en er rimelig sikker på ikke kan forsvare seg) når det egenlig er staten som burde vært målskiven?


Hmm, interessant vinkling.

Det er vel egntlig dykkeforbundet som har stått for saksbehandlingen her, ikke staten. Og det er vel saksbehandlingen som har blitt kritisert.

Om luften har begynt å gå ut av ballongen er vel en grei måte å si det på, det kommer lite nytt på banen i denne diskusjonen nå.

Påstanden din om at dykkeforbundet ikke er representert er vel også diskuterbar da det tydeligvis brukes annonyme stråmenn.

En av grunnene til å ta denne diskusjonen her var å få dykkeforbundet til forhandlingsbordet, noe som tydeligvis har fungert. Når så dette målet er oppnådd og det tydeligvis ikke kommer noe mer nytt inn mener jeg at det er best å vente til dette møtet er unnagjort. Jeg mener at prosedering i media som dette er et privilegium som vi som underordnet organisasjonsledd har.

Statoil
23-10-2008, 22:54
hei erlend

Men er punktene som Dere finner tatt opp med NDF i forkant av tvisten eler er det noe dere finner nå for å lage en sak til møte? beklager at jeg maser men det er ikke godt å summere opp trådenee håper du forstår det
Joda Idar, sakene er tatt opp ikke bare av oss men av flere andre over lang tid. At reglene er umulige er et allment kjent faktum for instruktører.

Desverre har ikke NDF prioritert dette godt nok.
Jeg er rimelig sikker på at vi finner en ordning vi alle kan leve med om partene er voksne nok til å begynne å se fremover.

Jeg tror det meste er belyst her i tråden både en og flere ganger og jeg tror det er best å tone ned denne debatten slik at det ikke blir steilere fronter nå som det nermer seg møte.

Erlend


Luften begynner å gå ut av ballongen?

I den mye omtalte treneravtalen står det at avtalen er underlagt offentlige lover og forskrifter om sportsdykking, herunder opplæring av sportsdykkere. Dette betyr i praksis at alle lover og forskrifter gjelder foran evt NDF bestemmelser. Kan en bestemmelse i eks Dykkemanualen tolkes til å bryte en bestemmelse satt i 511, så er det bestemmelsen i 511 som gjelder.

Derfor blir det svært urimelig å gi Norges Dykkeforbund skylden for inneholdene og kravene i disse lovene som tross alt er statens ansvar. (Og som gjør at noen instruktører, dessverre ikke greier å følge lover og regler)

At en nå også beskylder Norges Dykkeforbund til ikke å ha prioritert dette høyt nok så er det også å være veldig historieløs. Et enkelt googlesøk på nettet forteller noe annet. Søke tips;

Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking
Forskrift om tryggleiken ved fritidsdykking

Til og med her på Dykkesiden http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=3528.0 ble en utfordret av Norges Dykkeforbund til å komme med kommentarer. Men som vi ser av tråden så var det ikke den store entusiasmen - den gangen!

Hvorfor velger enn å skyte på Norges Dykkeforbund, (og som en er rimelig sikker på ikke kan forsvare seg) når det egenlig er staten som burde vært målskiven?


Hmm, interessant vinkling.

Det er vel egntlig dykkeforbundet som har stått for saksbehandlingen her, ikke staten. Og det er vel saksbehandlingen som har blitt kritisert.

Om luften har begynt å gå ut av ballongen er vel en grei måte å si det på, det kommer lite nytt på banen i denne diskusjonen nå.

Påstanden din om at dykkeforbundet ikke er representert er vel også diskuterbar da det tydeligvis brukes annonyme stråmenn.

En av grunnene til å ta denne diskusjonen her var å få dykkeforbundet til forhandlingsbordet, noe som tydeligvis har fungert. Når så dette målet er oppnådd og det tydeligvis ikke kommer noe mer nytt inn mener jeg at det er best å vente til dette møtet er unnagjort. Jeg mener at prosedering i media som dette er et privilegium som vi som underordnet organisasjonsledd har.


Det en sier er at vi som har engasjert oss i denne diskusjonen. Forsøkt å vært saklige, brukt tid på å se saken fra mer en en side, egentlig kunne ha spart oss hele bryet. Vi har kun blitt brukt som nyttige idioter i et spill opp mot Norges Dykkeforbund.

errem
23-10-2008, 23:31
Må vel være litt forsiktig her, men når det gjelder dine innlegg har de vært både nyttige og idiotiske. Må si at jeg lenge har vært sikker på at du sto på "vår side" i denne prosessen. du har ialle fall skaffet oss masse sympati....

Takk for det

m-stridh
24-10-2008, 03:16
hei erlend

Men er punktene som Dere finner tatt opp med NDF i forkant av tvisten eler er det noe dere finner nå for å lage en sak til møte? beklager at jeg maser men det er ikke godt å summere opp trådenee håper du forstår det
Joda Idar, sakene er tatt opp ikke bare av oss men av flere andre over lang tid. At reglene er umulige er et allment kjent faktum for instruktører.

Desverre har ikke NDF prioritert dette godt nok.
Jeg er rimelig sikker på at vi finner en ordning vi alle kan leve med om partene er voksne nok til å begynne å se fremover.

Jeg tror det meste er belyst her i tråden både en og flere ganger og jeg tror det er best å tone ned denne debatten slik at det ikke blir steilere fronter nå som det nermer seg møte.

Erlend


Luften begynner å gå ut av ballongen?

I den mye omtalte treneravtalen står det at avtalen er underlagt offentlige lover og forskrifter om sportsdykking, herunder opplæring av sportsdykkere. Dette betyr i praksis at alle lover og forskrifter gjelder foran evt NDF bestemmelser. Kan en bestemmelse i eks Dykkemanualen tolkes til å bryte en bestemmelse satt i 511, så er det bestemmelsen i 511 som gjelder.

Derfor blir det svært urimelig å gi Norges Dykkeforbund skylden for inneholdene og kravene i disse lovene som tross alt er statens ansvar. (Og som gjør at noen instruktører, dessverre ikke greier å følge lover og regler)

At en nå også beskylder Norges Dykkeforbund til ikke å ha prioritert dette høyt nok så er det også å være veldig historieløs. Et enkelt googlesøk på nettet forteller noe annet. Søke tips;

Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking
Forskrift om tryggleiken ved fritidsdykking

Til og med her på Dykkesiden http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=3528.0 ble en utfordret av Norges Dykkeforbund til å komme med kommentarer. Men som vi ser av tråden så var det ikke den store entusiasmen - den gangen!

Hvorfor velger enn å skyte på Norges Dykkeforbund, (og som en er rimelig sikker på ikke kan forsvare seg) når det egenlig er staten som burde vært målskiven?


Hmm, interessant vinkling.

Det er vel egntlig dykkeforbundet som har stått for saksbehandlingen her, ikke staten. Og det er vel saksbehandlingen som har blitt kritisert.

Om luften har begynt å gå ut av ballongen er vel en grei måte å si det på, det kommer lite nytt på banen i denne diskusjonen nå.

Påstanden din om at dykkeforbundet ikke er representert er vel også diskuterbar da det tydeligvis brukes annonyme stråmenn.

En av grunnene til å ta denne diskusjonen her var å få dykkeforbundet til forhandlingsbordet, noe som tydeligvis har fungert. Når så dette målet er oppnådd og det tydeligvis ikke kommer noe mer nytt inn mener jeg at det er best å vente til dette møtet er unnagjort. Jeg mener at prosedering i media som dette er et privilegium som vi som underordnet organisasjonsledd har.


Det en sier er at vi som har engasjert oss i denne diskusjonen. Forsøkt å vært saklige, brukt tid på å se saken fra mer en en side, egentlig kunne ha spart oss hele bryet. Vi har kun blitt brukt som nyttige idioter i et spill opp mot Norges Dykkeforbund.


Tja, enda en interessant vinkling.

Les innlegget mitt EN GANG TIL, og legg merke til benevnelsen EN i frasen "en av grunnene"

Hvis du fremdeles føler deg "brukt" etter dette er det bare å beklage, jeg synes det har vært greit å ha noen med "inside information" fra dykkeforbundet sin side. Du ville fremstått mindre som "en nyttig idiot" hvis du kunne flagget din identitet slik at dine utspill fikk større troverdighet.

Hvis du synes det er flaut å gå ut med fullt navn er det bare å sende en PM, eller gi meg et hint her så kan jeg legge det ut for deg:)

Jorun
24-10-2008, 07:28
Hei

Rar vinkling av debatten her snues vinden i den rening som er best kanskje mest for å glemme det som er blitt skrevet, virker det som slik som andre inlegg på dykkesiden

Etter å ha lest alle inleggene så synest jeg ndf har en god sak håper de gjør det godt på slik at resten av instruktørene i norge kan få ro til å jobbe vidre med å oppgradere regelverk på en god måte

ps. jeg har ingen tilknytning til ndf bare så det er sagt så for dere tro hva dere vil.

mvh. jorun

errem
24-10-2008, 08:11
Hei

Rar vinkling av debatten her snues vinden i den rening som er best kanskje mest for å glemme det som er blitt skrevet, virker det som slik som andre inlegg på dykkesiden

Etter å ha lest alle inleggene så synest jeg ndf har en god sak håper de gjør det godt på slik at resten av instruktørene i norge kan få ro til å jobbe vidre med å oppgradere regelverk på en god måte

ps. jeg har ingen tilknytning til ndf bare så det er sagt så for dere tro hva dere vil.

mvh. jorun


Idar:
Ingen er ute etter å knekke NDF. Det vi vil ha, er et oversiktelig regelverk, et forbund som jobber for alle medlemmene sine og likhet for loven.
Om denne saken ikke blir løst er det NDF som blir mest skadelidende. Det er sått tvil om forbundets integritet og mange har sine tvil om det er vikarierende motiv som ligger bak. Det er ganske tydelig når alle instruktører som tør stå frem, sier at de ikke klarer å overholde foreskriftene og NDF bare ønsker å straffe en, forøvrig en politisk motstander.

Vi ønsker å komme til enighet og vil først og fremst jobbe for det frem mot møtet. At du ønsker å agitere mot oss av personlige grunner får stå for din regning.

Erlend

Statoil
24-10-2008, 10:10
Hei

Rar vinkling av debatten her snues vinden i den rening som er best kanskje mest for å glemme det som er blitt skrevet, virker det som slik som andre inlegg på dykkesiden

Etter å ha lest alle inleggene så synest jeg ndf har en god sak håper de gjør det godt på slik at resten av instruktørene i norge kan få ro til å jobbe vidre med å oppgradere regelverk på en god måte

ps. jeg har ingen tilknytning til ndf bare så det er sagt så for dere tro hva dere vil.

mvh. jorun


Idar:
Ingen er ute etter å knekke NDF. Det vi vil ha, er et oversiktelig regelverk, et forbund som jobber for alle medlemmene sine og likhet for loven.
Om denne saken ikke blir løst er det NDF som blir mest skadelidende. Det er sått tvil om forbundets integritet og mange har sine tvil om det er vikarierende motiv som ligger bak. Det er ganske tydelig når alle instruktører som tør stå frem, sier at de ikke klarer å overholde foreskriftene og NDF bare ønsker å straffe en, forøvrig en politisk motstander.

Vi ønsker å komme til enighet og vil først og fremst jobbe for det frem mot møtet. At du ønsker å agitere mot oss av personlige grunner får stå for din regning.

Erlend

Jeg tror du desinformerer og kommer med påstander du ikke kan dokumentere:
NDFs intigritet er fullstendig intakt og påstanden din om vikarierende motiv er konspirasjon som ikke kan dokumenteres. Husk hva saken startet med. Der ble kjørt et grunnkurs som noen elever klaget på til Norges Dykkeforbund. Var disse vanskelige elevene blitt "plantet" av Norges Dykkeforbund på dette grunnkurset for å bli kvitt en politisk motstander?

Statoil
24-10-2008, 10:18
På seg selv kjenner man andre, heter det!
Det er tydeligvis totalt umulig for noen å forstå at der finnes personer ute i DykkeNorge som kan engasjere seg i denne saken - uten at en er styrt av skjulte motiver og agendaer.

Ta ballen ikke personen, heter det også!
Om en person diskuterer med navn eller er anonym er fullstendig irrelevant, da det er sak og saklighet som betyr noe i debatten. Dessverre så er det nå slik at er en tom for saklige argumenter så griper enn til personlige sleivspark dersom mot debattanten er kjent. Er han ukjent tyr en til mistenkeliggjøring eller latterliggjøring, og alt er selvsagt totalt irrelevant for saken som diskuteres. Men er det mest saklige argumentet en har å komme med " ...interessant vinkling!" så vet en vel hva som kommer etter..

Norges Dykkeforbund - vårt forbund!
Jeg er veldig glad for at vi har sindige og rolige tillitsvalgte i NDF, som ikke lar seg provosere, til tross for sterke usaklige beskyldninger mot seg. Dere står til 5 x 20 i stil - Stå på! I debatten her er NDF blitt fremstilt nærmest som den "siste Sovjet stat" Vil hevde at det er få organisasjoner som gir klubber så stor anledning til medbestemmelse og demokrati som NDF. En klubb kan sende inn en sak og få den behandlet direkte av Forbundstyret.

Heldigvis for oss alle, så er det stor takhøyde i Norges Dykkeforbund. Jeg vet ikke hvem sine aksjer som er blitt styrket etter denne debatten på Dykkesiden. Tror nok enkelte sin aksjekurs i troverdighet har stupt noe kraftig i det siste.


PS! Jeg er også glad for at vi befinner oss i Norges Dykkeforbund og ikke i et bestemt politisk parti, for da tror jeg flere kun vært et minne….

errem
24-10-2008, 10:50
Hei

Rar vinkling av debatten her snues vinden i den rening som er best kanskje mest for å glemme det som er blitt skrevet, virker det som slik som andre inlegg på dykkesiden

Etter å ha lest alle inleggene så synest jeg ndf har en god sak håper de gjør det godt på slik at resten av instruktørene i norge kan få ro til å jobbe vidre med å oppgradere regelverk på en god måte

ps. jeg har ingen tilknytning til ndf bare så det er sagt så for dere tro hva dere vil.

mvh. jorun


Idar:
Ingen er ute etter å knekke NDF. Det vi vil ha, er et oversiktelig regelverk, et forbund som jobber for alle medlemmene sine og likhet for loven.
Om denne saken ikke blir løst er det NDF som blir mest skadelidende. Det er sått tvil om forbundets integritet og mange har sine tvil om det er vikarierende motiv som ligger bak. Det er ganske tydelig når alle instruktører som tør stå frem, sier at de ikke klarer å overholde foreskriftene og NDF bare ønsker å straffe en, forøvrig en politisk motstander.

Vi ønsker å komme til enighet og vil først og fremst jobbe for det frem mot møtet. At du ønsker å agitere mot oss av personlige grunner får stå for din regning.

Erlend

Jeg tror du desinformerer og kommer med påstander du ikke kan dokumentere:
NDFs intigritet er fullstendig intakt og påstanden din om vikarierende motiv er konspirasjon som ikke kan dokumenteres. Husk hva saken startet med. Der ble kjørt et grunnkurs som noen elever klaget på til Norges Dykkeforbund. Var disse vanskelige elevene blitt "plantet" av Norges Dykkeforbund på dette grunnkurset for å bli kvitt en politisk motstander?


Til det siste, nei

errem
24-10-2008, 11:09
På seg selv kjenner man andre, heter det!
Det er tydeligvis totalt umulig for noen å forstå at der finnes personer ute i DykkeNorge som kan engasjere seg i denne saken - uten at en er styrt av skjulte motiver og agendaer.

Ta ballen ikke personen, heter det også!
Om en person diskuterer med navn eller er anonym er fullstendig irrelevant, da det er sak og saklighet som betyr noe i debatten. Dessverre så er det nå slik at er en tom for saklige argumenter så griper enn til personlige sleivspark dersom mot debattanten er kjent. Er han ukjent tyr en til mistenkeliggjøring eller latterliggjøring, og alt er selvsagt totalt irrelevant for saken som diskuteres. Men er det mest saklige argumentet en har å komme med " ...interessant vinkling!" så vet en vel hva som kommer etter..

Norges Dykkeforbund - vårt forbund!
Jeg er veldig glad for at vi har sindige og rolige tillitsvalgte i NDF, som ikke lar seg provosere, til tross for sterke usaklige beskyldninger mot seg. Dere står til 5 x 20 i stil - Stå på! I debatten her er NDF blitt fremstilt nærmest som den "siste Sovjet stat" Vil hevde at det er få organisasjoner som gir klubber så stor anledning til medbestemmelse og demokrati som NDF. En klubb kan sende inn en sak og få den behandlet direkte av Forbundstyret.

Heldigvis for oss alle, så er det stor takhøyde i Norges Dykkeforbund. Jeg vet ikke hvem sine aksjer som er blitt styrket etter denne debatten på Dykkesiden. Tror nok enkelte sin aksjekurs i troverdighet har stupt noe kraftig i det siste.


PS! Jeg er også glad for at vi befinner oss i Norges Dykkeforbund og ikke i et bestemt politisk parti, for da tror jeg flere kun vært et minne….1. Vi har alle forskjellige grunner til å gjøre ulike ting, noen vil ha fokus på et uhell, andre vil legge vekt på en oppsigelse og igjen andre på straff de har fått for kriminelle handlinger

2. Anonyme har lettere for å komme seg unna med å ta person. De trenger aldri stå til rette for sine handlinger. I kontroversielle saker er anonymitet en uting.

3. Det er vel et av punktene her en klubb sender inn en sak og ndf nekter å diskutere den hverken offentlig eller privat.
Den takhøyden du refererer til er det delte meninger om. Som representant for NDF er du tydelig farget.

Denne saken har best av å løses internt, NDF har kalt inn til et møte den 10. november. Fra vår side blir det jobbet mot en avtale som gjør at vi kan komme oss videre fra denne tilstanden som hersker nå. Ser selvsagt at det finnest de som ikke ønsker det og vil forsette konflikten ved å kaste mer beskyldninger fra anonymitetens beskyttelse. Det må da være fordi de har en skjult agenda.

Erlend

Jorun
24-10-2008, 11:15
Hei Erlend

Ensete forklaringen jeg har for at du kaller meg annet navn må være for å prøve å svartmale det som jeg prøver å si og spør etter men det for så være for bildet tror jeg folk forstår

Du ville komme med info til meg lvte du men det gjør du ikke er det bare for å ha noe å si som skal virke troverdig?

Beklager for at jeg er anonym men jeg tror det er best for alle sammen kan ike forstå at vist dere bærer på sannheten at ikke du legger frem det som du har lovet?

igjenn mvh jorun

errem
24-10-2008, 11:58
Hei Erlend

Ensete forklaringen jeg har for at du kaller meg annet navn må være for å prøve å svartmale det som jeg prøver å si og spør etter men det for så være for bildet tror jeg folk forstår

Du ville komme med info til meg lvte du men det gjør du ikke er det bare for å ha noe å si som skal virke troverdig?

Beklager for at jeg er anonym men jeg tror det er best for alle sammen kan ike forstå at vist dere bærer på sannheten at ikke du legger frem det som du har lovet?

igjenn mvh jorun


Idar

Jeg har ikke lovt deg noe.
Du har ikke sendt en adresse.
Rettskrivingen din avslører deg nok en gang.
Sist ble du vel bannet for livstid.

Erlend

Statoil
24-10-2008, 12:53
1. Vi har alle forskjellige grunner til å gjøre ulike ting, noen vil ha fokus på et uhell, andre vil legge vekt på en oppsigelse og igjen andre på straff de har fått for kriminelle handlinger

2. Anonyme har lettere for å komme seg unna med å ta person. De trenger aldri stå til rette for sine handlinger. I kontroversielle saker er anonymitet en uting.

3. Det er vel et av punktene her en klubb sender inn en sak og ndf nekter å diskutere den hverken offentlig eller privat.
Den takhøyden du refererer til er det delte meninger om. Som representant for NDF er du tydelig farget.

Denne saken har best av å løses internt, NDF har kalt inn til et møte den 10. november. Fra vår side blir det jobbet mot en avtale som gjør at vi kan komme oss videre fra denne tilstanden som hersker nå. Ser selvsagt at det finnest de som ikke ønsker det og vil forsette konflikten ved å kaste mer beskyldninger fra anonymitetens beskyttelse. Det må da være fordi de har en skjult agenda.

Erlend


Svar 1: Helt klart. Andre igjen reagerer på baksnakk og påstander fullstendig uten dokumentasjon.

Svar 2. I en debatt så er saken en debatterer poenget! Og påstander bør dokumenteres. Navn/anonym er uvesentlig. En påstand blir ikke mer sann fordi den som skriver den gjør det med navn?

Svar 3. Kan en legge frem saken som er sendt inn? Og jeg er INGEN representant for NDF. Igjen en påstand du OVERHODE ikke kan dokumenter. Jeg er på samme måte som de fleste lesere her - et medlem av en klubb under Norges Dykkeforbund.

"Denne saken har best av å løses internt" Her treff en inner tieren. At en i utgangspunktet velger å bringe en slik sak frem i offentligheten, prosedert frem på den måten dette er blitt gjort på, vitner etter mitt skjønn på dårlig vurderingsevne i utgangspunktet. Og kommer det som en stor overraskelse at der finnes noen som ikke tror på den fremstilingen som er gitt? "Kaste mer beskyldninger..." Hvilke beskyldinger hentyder en til?

errem
24-10-2008, 13:05
Svar 3. Kan en legge frem saken som er sendt inn? Og jeg er INGEN representant for NDF. Igjen en påstand du OVERHODE ikke kan dokumenter. Jeg er på samme måte som de fleste lesere her - et medlem av en klubb under Norges Dykkeforbund.

"Denne saken har best av å løses internt" Her treff en inner tieren. At en i utgangspunktet velger å bringe en slik sak frem i offentligheten, prosedert frem på den måten dette er blitt gjort på, vitner etter mitt skjønn på dårlig vurderingsevne i utgangspunktet. Og kommer det som en stor overraskelse at der finnes noen som ikke tror på den fremstilingen som er gitt? "Kaste mer beskyldninger..." Hvilke beskyldinger hentyder en til?


3. i følge loven kan medlemmer, klubber og tillitsvalgte be om at saker blir tatt opp. TK ble oppløst fordi en representant maste om å ta opp en sak.

Til det siste. Hvordan kan en ta opp en sak internt, når den ene part nekter å ta den opp?
Når vi så får presset frem et møte, bør en da hisse seg mer opp før møtet eller bør man roe seg ned?
Vil løsning bli lettere ved å ta munnhuggeri til siste sekund?

Vi er ikke tomme for krutt, vi ønsker bare ikke å hisse oss og andre mer opp før møtet.

Erlend

Sid*
24-10-2008, 13:30
Hvorfor ikke benytte Hareid-metoden (jfr. kofferttråden) som går ut på å stenge tråden straks etter å ha avfyrt en solid skittpakke? Denne vil da bli stående som siste ord i saken fordi ingen har muligheten til å ta til motmæle. Så kan tråden åpnes igjen når det er kreert en ny skittpakke, for deretter øyeblikkelig å stenges igjen for tilsvar osv.

;D

EirikN
24-10-2008, 13:53
Den kofferttråden ble jo KUN stengt fordi de ikke hadde noe mer og si til sitt forsvar.
De vet jo selv så altfor godt at alle andre enn de selv hadde rett.

Der tapte de på absolutt alt. tilogmed troverdigheten!!!

EirikN

errem
24-10-2008, 13:53
Hvorfor ikke benytte Hareid-metoden (jfr. kofferttråden) som går ut på å stenge tråden straks etter å ha avfyrt en solid skittpakke? Denne vil da bli stående som siste ord i saken fordi ingen har muligheten til å ta til motmæle. Så kan tråden åpnes igjen når det er kreert en ny skittpakke, for deretter øyeblikkelig å stenges igjen for tilsvar osv.

;D


Da får ikke du rope om popcorn ;D

Er ikke tilhenger av å gjøre det på den måten

errem
24-10-2008, 13:57
Den kofferttråden ble jo KUN stengt fordi de ikke hadde noe mer og si til sitt forsvar.
De vet jo selv så altfor godt at alle andre enn de selv hadde rett.

Der tapte de på absolutt alt. tilogmed troverdigheten!!!

EirikN


Nå skal vi ikke ta forsettelsen her, men en av grunnene til at Remi stengte den tråden var vel at han ikke likte å bli fortalt hva han tenkte og mente.
(rent teknisk kan jo sid ha blitt vinner av den tråden)

Avslutter hermed den diskusjonen her. kommer det innlegg fra andre irrelevante tråder inn i denne blir det raportert og tråden blir stengt

Erlend

Sid*
24-10-2008, 13:58
Hvorfor ikke benytte Hareid-metoden (jfr. kofferttråden) som går ut på å stenge tråden straks etter å ha avfyrt en solid skittpakke? Denne vil da bli stående som siste ord i saken fordi ingen har muligheten til å ta til motmæle. Så kan tråden åpnes igjen når det er kreert en ny skittpakke, for deretter øyeblikkelig å stenges igjen for tilsvar osv.

;D


Da får ikke du rope om popcorn ;D

Er ikke tilhenger av å gjøre det på den måtenDet hadde faktisk overrasket meg om du hadde benyttet deg av dette trixet. :)

Jorun
24-10-2008, 14:49
Her da Erlend? Forstår du hvorfor jeg begynner å lure på hva som skjer? Det virker som at du prøver å lure deg unna dette. At du skylder på at du må dysse ned for å hindre mer konflikt?, er ikke det litt for sent? Slette vedlegg gjør du også, hvorfor det? For å Slette bevisbyrden mot Dere?

NB. Bedre rettskriving nå? ;)Litt uvanlig måte å dokumentere avtaler på, men la så det være!

Kan ikke se noe uvanlig i denne avtalen. Norges Dykkeforbund har retten til å formidle CMAS utdanningsystemet i Norge. Dette er en vare som forbundet selger i Norge. På bakgrunn av denne retten velger de å tegne treneravtaler med instruktører og skoleavtaler med klubber og firma.

Skjer det mislighold ihht avtalene så har Norges Dykkeforbund full rett til å reagere, er det grovt så kan de terminere avtalen straks.

Hva som i dette tilfelle er Norges Dykkeforbunds grunn til å terminere avtalen omgående, vet bare forbundet.
Der står også litt om prosedyrene ved brudd på avtalen.

legger ved et par pdf filer som er scannet fra mail. disse viser presidentens manglende ønske om å løse saken

Har ikke fått sortert alle mailene ennå og heller ikke tatt vekk navnene fra klagebrevet. det tar litt tid å få det rett slik at jeg ikke mister tråden i saken

Erlend

Edit: Måtte ta bort mailene fordi jeg ikke har vært flink nok å sladde.. Beklager

errem
24-10-2008, 15:41
Her da Erlend? Forstår du hvorfor jeg begynner å lure på hva som skjer? Det virker som at du prøver å lure deg unna dette. At du skylder på at du må dysse ned for å hindre mer konflikt?, er ikke det litt for sent? Slette vedlegg gjør du også, hvorfor det? For å Slette bevisbyrden mot Dere?

NB. Bedre rettskriving nå? ;)Litt uvanlig måte å dokumentere avtaler på, men la så det være!

Kan ikke se noe uvanlig i denne avtalen. Norges Dykkeforbund har retten til å formidle CMAS utdanningsystemet i Norge. Dette er en vare som forbundet selger i Norge. På bakgrunn av denne retten velger de å tegne treneravtaler med instruktører og skoleavtaler med klubber og firma.

Skjer det mislighold ihht avtalene så har Norges Dykkeforbund full rett til å reagere, er det grovt så kan de terminere avtalen straks.

Hva som i dette tilfelle er Norges Dykkeforbunds grunn til å terminere avtalen omgående, vet bare forbundet.
Der står også litt om prosedyrene ved brudd på avtalen.

legger ved et par pdf filer som er scannet fra mail. disse viser presidentens manglende ønske om å løse saken

Har ikke fått sortert alle mailene ennå og heller ikke tatt vekk navnene fra klagebrevet. det tar litt tid å få det rett slik at jeg ikke mister tråden i saken

Erlend

Edit: Måtte ta bort mailene fordi jeg ikke har vært flink nok å sladde.. Beklager

Idar

Det står der at jeg måtte ta bort mailene pga navn..... de var i PDF
Jeg har ikke redigeringsprogramm for PDF.....
Jeg ble bedt om å fjerne dem.......

Om du ser hva Statoil skriver over ser du vårt kjernepunkt......
Statoil mener det er greit å bli dømt uten å få vite grunnen.......
Andre synest det er brudd på rettssikkerheten......
Hvordan kan man forsvare seg når man ikke får vite grunnen........

Erlend

PS: du har forsatt ikke bedt om noe fra meg.....

froskegutten
24-10-2008, 15:46
Hvis det er en begrunnet mistanke om at noen opererer med to eller flere nick her, kan ikke moderatorene ta en sjekk? De kan sikkert finne ut om dette er tilfelle og evt reagere på dette.

errem
24-10-2008, 15:50
Hvis det er en begrunnet mistanke om at noen opererer med to eller flere nick her, kan ikke moderatorene ta en sjekk? De kan sikkert finne ut om dette er tilfelle og evt reagere på dette.
Idar er også bannet for livstid på DS

Jorun
24-10-2008, 16:10
Hva tolker du dete som da? Det er bare å sladde med penn og scanne de inn.

mvj. Jorun

Erlend Remøy

PS: Om du ønsker kopi av klagen kan jeg sende den til deg.

Sendte deg en melding at jeg ville ha den,men uten navn selfølgelig
Kan du legge den ut nå da? Denne står på ditt siste inlegg på første tråden som ble startet.

Dutrenger vel ikke mail? Vist du sender den vil jeg legge den ut for alle å vurdere. det syntes jeg er fornsuftig.

Og så alle mailene du har evt. remi også så vi kan få se sakens kjerne

andersB
24-10-2008, 16:14
NDFs intigritet er fullstendig intakt

Det kalles intEgritet, og er nok en av de tingene ingen av partene her sitter igjen med etter dette.....uansett hvem som har gjort hva.

AB

blomstrand
24-10-2008, 16:30
Hva med å komme tilbake til sakens kjerne hvor en rutinert instruktør, urutinert brøt litt for mange regler slik at NDF måtte reagere?

SUB skal holde et CMAS*** kurs hvor det inngår dykking til 40 meter med dekompresjon. Her ligger det an til en rekke brudd på 511. Faktisk er det ikke mulig å gjennomføre kurset hvis en skal følge norsk lov. Og bruddene burde kanskje også medføre eksklusjon fra NDF av SUB sammen med instruktørene?

Kanskje en idé at NDF og PADI går sammen og søker om en permanent dispensasjon fra 511 og lager en forskrift som gjenspeiler virkeligheten?

Mvh
Svein Petter

twistah
24-10-2008, 16:54
Hei alle sammen!

Denne tråden er nå stengt.
Vi vil gjøre litt opprydding og vurdere hva som skal gjøres med anonyme deltakere utover kvelden. Etter det vil tråden bli låst opp igjen.

Takker og god helg!

Pål O.