PDA

View Full Version : Hummerrevsprojektet i Göteborg kan gynna skärgårdsfisketBöts
22-09-2007, 12:22
Länsstyrelsens pressmeddelande hittas här,
http://www.o.lst.se/o/Pressrum/nyheter/2007/2007-09-20.htm

och bl a slutrapporten (2007:40) kan tankas hem här,
http://www.o.lst.se/o/amnen/Naturvard/hummerev

Det finns mer att läsa om hummerrevsprojektet på länsstyrelsens sida.

Notera gärna att rapporter e t c är gratis. :)


I detta sammanhang kan det vara värt att flagga för ett projekt i Danmark som har beröringspunkter med hummerrevsprojektet. Det är "Blue Reef - Naturåterställning av hålbildande stenrev på Læsø Trindel".
http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/Naturpleje/LIFE/BlueReef/

/Böts