PDA

View Full Version : Fridykkerleir på Kinsbakkensazha
07-08-2007, 09:46
Drøbak Undervannsklubb og Svenner Dykkeklubb inviterer til fridykkertreff på Kinsbakken 7.-9. september. Stedet ligger i innerst Trafjorden, rett inn for Tvistein fyr. Stedet ligger HER (http://kart.gulesider.no/kart/map.c?marklon=9.932278334351894&marklat=58.970750432798525&ps=0&companies=&imgt2=MAP&lne=&h=&imgt=MAP&lnw=&id=s_9.932278334351894%2C58.970750432798525&n=58.9841679183053&s=58.9558808809234&e=9.97568402533307&w=9.89238460465563&zoom=3&tool=zoom&scrollX=0&scrollY=0)

Tid:
Innrykk fra fredag ettermiddag. Treffet starter med middag fredag 7 og avsluttes søndag 9 september ca. kl. 14.

Deltakere:
Fridykkere og ledere fra alle dykkeklubber er velkomne. Deltakere må kunne fremvise CMAS* fridykkersertifikat eller liknende.

Overnatting:
På rom og på sovesal (i senger eller på madrasser). Det er mulighet til telt for de som har lyst.

Transport:
Bilvei helt frem, transport til og fra leiren må ordnes på egen hånd

Forpleining:
Følgende er inkludert:
Middag fredag. Frokost, lunch og middag lørdag. Frokost og lunch søndag.

Fridykking:
Området har gode forhold for fridykking med krabbefangst o. l.

Apparatdykk:
Foreldre/ ledere som vil dykke vil få anledning til det hvis det passer inn med de øvrige aktivitetene.

Pris:
kr 450,- pr. deltaker. Kr 350,- for deltagere med to eller flere fra familien.

Påmelding:
Påmelding innen 15. august. Til klubben din som melder samlet på til Vanja eller Siri. Deltakerne må kunne framvise kvittering for innbetalt deltakeravgift ved frammøte eller betale på stedet. Betales til konto: 16173500754 husk å merk med ”Treff 06 og navn på deltager”.

Det er vei helt frem til leiren. Kart vil bli tilsendt etter påmelding.

Kontaktpersoner:

Svenner Dykkeklubb:
Vanja Snørteland 98644621 eller [email protected]

Drøbak Undervannsklubb
Siri Stranger-Johannessen : 64872880, 91653551
[email protected]