PDA

View Full Version : Dykkekurs på Hareiderrem
13-05-2007, 18:07
Det vert starta CMAS* kurs 24. mai
Pris 2500.-

Forbehold om nok påmeldte

Kontakt
Erlend Remøy
99547145


Mer om kurset her:
http://ndf.no/t2.asp?p=38546