PDA

View Full Version : dykketabellersnill_ulv
25-09-2002, 19:11
Lurte på hvilke dykketabeller som blir brukt innen de ulike dykkeorganisasjoner? Er det stor forskjell på hvor konservative disse er? Tenker da særlig på de tabeller som brukes ved teknisk dykking.

Ars
25-09-2002, 19:58
Lurte på hvilke dykketabeller som blir brukt innen de ulike dykkeorganisasjoner? Er det stor forskjell på hvor konservative disse er? Tenker da særlig på de tabeller som brukes ved teknisk dykking.


Ved teknisk dykking bruker man typisk et dataprogram som bygger på en eller annen tabell. Dette gir mye større mulighet til å skreddersy dykkeplanen etter behovet med hensyn til dybde, pustegass,dekogasser, konservatisme o.l.

Det finnes mange programmer, noen finner du gratis på internett, andre må du betale for. De fleste bygger på Buhlmanntabellene fra Sveits. Dette er forholdsvis gamle tabeller som ikke er helt oppdatert når det gjelder ny viten om deco. Det er derfor vanlig at de er kompensert med såkalte "deepstops". Dette vil si at man legger inn dypere decostopp enn tabellen egentlig krever. Dette kan gjøres på forskjellige måter, de fleste jeg dykker med bruker "gradientfaktor" metoden.

Det er også kommet programmer som bygger på boblemodeller, f.eks. V-planner og XS_VPM. Dette er programmer som bygger på det nyeste innen forskning på dco. De gir flere og lengre dype stopp og kortere grunne stopp enn tradisjonelle tabeller. Den samlede decoen blir betydelig kortere på lange dykk.

Hvor konservativ dykkeplan du vil lage bestemmer du selv med et slikt program. De fleste har flere forskjellige måter du kan påvirke konservativismen på. Det krever en god del kunnskap og erfaring å bruke riktig konservativisme slik at du ikke blir syk eller får urimelig lang decotid.

Kristian