PDA

View Full Version : Re:Skal man delta i redningsaksjoner ?Pompel
23-09-2002, 14:38
Nå kan jeg ikke svare for andre enn meg selv på dette spørsmålet. Men de få gangene jeg har blitt spurt om å delta i søk etter lik, har jeg takket pent nei. Det kan fortolkes som en form for egoisme, men jeg nekter å risikere å få ødelagt sporten min. Jeg har lest artikler om dykkere som har slitt med traumer etter å ha funnet lik og som har måttet lagt dykkingen på hylla. vbh er inne på det riktige når han antyder klasse R for slike oppdrag. Dessuten bør man ha proffe folk for debrifing etter funn.

Arne K.

eystein
23-09-2002, 15:07
Hei

Det er vel forbudt å drive erversmessig dykking i Norge uten sertifikat fra Arbeidstilsynet, i klasse 1 (eller høyere) eller noen av de nye klassene S og R. Nå er ikke klasse S noe stort problem å få da :) Bare en liten legeundersøkelse, samt PADI DM eller CMAS*** . Men på den andre siden synes jeg også man skal overlate slike ting til klasse R dykkere. På statens dykkerskole i Bergen opplærer de klasse R dykkere, og studenter må på rettsmedisinsk institutt og titte på lik fra vann som en del av opplæringen, for å "kjenne" sin egen psyke. Jeg ser ingen hindringer for at hobbydykkere ikke kan hjelpe til, men de bør da ha klasse R eller tilsvarende opplæring. Redningsdykking er fundamentalt annerledes enn fritidsdykking eller arbeidsdykking for den saks skyld. Man har sjelden tid til å planlegge, man går raskt ned og like raskt opp igjen. En helt annen måte å dykke på!

I mange kanter av Norge, særlige i små kommuner, består hoveddelen av "redningsvesenet" av frivillige. Det være brannmenn, fjellklatrere eller dykkere. Og slik må det nok være i fremtiden også, siden responstiden bør være så kjapp som mulig, særlig ved dykkerulykker, og der man ikke har tid til å vente på et helikopter med "proffe" redningsdykkere fra nærmeste storby, kan lokale dykkere faktisk redde liv selv uten mye opplæring og sertifikater.

I andre "bransjer" er hobby-reddere veldig utbredt, som for eksempel alpine redningsgrupper. De består ofte av frivillige hobby-fjellklatrere som bistår ved redningsaksjoner i ulendt terreng. Ofte møter nok disse også forulykkede men man må nok ta et valg før man blir med på slike aksjoner, enten de er på vann eller land. I de senere årene har man ofte hørt om "alpine redningsgrupper" som har reddet basehoppere, turgåere som har ramlet etc. Disse består da av lokale kjentfolk med klatre/villmarkskunnskap men ikke nødvendigvis rednings eller førstehjelpskompetanse.

Som dere skjønner har jeg et litt ambvivalent forhold til dette, man bør ha klasse R opplæring. Men i mange tilfeller bør man kunne godta dykkere uten nødvendig opplæring.

Eystein
Fjellklatrer, dykker og reisemann
Og neste vinter skal jeg ta klasse1 + R , søknaden er sendt.

Linker:
Statens dykkerskole http://www.statens-dykkerskole.no/
Referat fra første klasse R kurs http://www.statens-dykkerskole.no/norsk/info/redningsdykking.htm
Forskrift for dyking http://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-19901130-0944.html

Sigve
23-09-2002, 20:35
Hei

Personlig så ville jeg takket nei til å være med på søk etter en død person. Som Pompel sier, så kunne dette ødelagt meg helt psyking og jeg hadde sluttet å dykke.

Dersom det fortsatt var mulig å redde livet til en person ville jeg blitt med på søket.

Dette problemet kan fort bli aktuelt på usentrale plasser, så det er kanskje noe man bør tenkt over... ???


Sigve

Calman
23-09-2002, 21:30
Hva om dere hadde komt opp fra et dykk, du hadde mistet kontakt med buddyen under oppstigningen, det var høy sjø.
Båten kom å plukket deg opp.
Hadde du/dere startet søk på egenhånd til det kom hjelp?

Pompel
23-09-2002, 22:42
Calman sin problemstilling er ubehagelig og relevant. Vet ikke helt hva jeg selv har villet gjort. Men jeg vet slike situasjoner har ført til døden for også den som startet søket. Mye avhenger jo av om man overhode kan gå ned i forhold til mettnig og for den saks skyld om man har luft igjen.

Nå vil jo ikke en nydrukna være like ille tilredt som et litt gamlere sjølik, så den siden blir ikke like traumatisk. Dessuten har en jo et slags håp om å kunne berge den forulykkede.

Personlig krysser jeg fingrene og håper å aldri måtte ta stilling til problemstillingen.

Arne K

Andre
23-09-2002, 23:57
Jeg er av den oppfatning av at jeg dykker og søker etter savnede personer, uansett om det er dykkere eller andre personer, så lenge det er håp om å kunne finne dem i live og jeg ikke setter meg selv i overhengende fare.

Hvis det ikke lenger er håp, demonterer jeg utstyret og overlater jobben til de profesjonelle.

Elmek
24-09-2002, 10:07
Jeg er helt enig med Andre ( har rettet opp trykkleifen), så lenge det er mulighet for liv så hadde jeg foretatt et søk. Neste gang kan det være meg ???

Ingen kan med sikkerhet si at en ulykke ikke skjer med meg.

Andre
24-09-2002, 21:02
Jeg er helt enig med vbh, så lenge det er mulighet for liv så hadde jeg foretatt et søk


*kremt*

Hva var det du kalte meg sa du?

:-)

Sigve
25-09-2002, 14:36
Hei

Dette kan jo tolkes til at dersom man er tilstede når ulykken skjedde så er på pålagt i hjelpe?? Dette kan jo f.eks. være aktuelt dersom man står i en ferjekø og en bil kjører utfor kaia og synker (idiotisk eksempel, men ALT kan skje). Jeg mener at det er ikke alle som ville taklet og slengt på seg utstyret og hoppet uti der og da! Tviler på om du hadde blitt straffet for å ikke dykke da...

Sigve

Elmek
26-09-2002, 21:00
*kremt*

Hva var det du kalte meg sa du?

:-)
Sorry Andre :-[ :-[
Kom nettop fra en døgnvakt (24t) så jeg må ha vert en smule trøtt.

Det skal ikke gjenta seg. Har vert å rettet på trykkleifen.
Beklager så meget :o

medic
03-10-2002, 22:04
JA
uten tvil hadde jeg hadde uten tvil startet hvis det var forsvarlig!!!!!! Men når det er skag forsvarlig må en selv avgjøre hva som er forsvarlig for DEG!!!. Mange i dette landet sitter på kompetanse som er meget god. Endel jobber også innen etater som jobber med liv og død daglig. Jeg har sett nok lik til å kunne si at jeg ikke ville ha problemer med å søk etter lik eller evt for å redde folk.

Johan
04-10-2002, 16:13
Man bør skille tydelig mellom et redningssøk og et liksøk.

Et liksøk er noe som bare garvede personer med mye erfaring og kompetanse bør være med på. Om man er en brannmann som er sportsdykker, så er det en mulighet. Man må vite hva man kan komme til å møte...

Om det er dårlig sikt eller mørkt, så blir jobben bare enda verre, for da kan det hende at man svømmer rett på liket, og det sier seg selv at dette ikke er noe hyggelig... Spesielt om det har ligget i sjøen en stund... I tillegg kan eventuelle senskader komme snikende. Det er viktig at personene som er med på en slik leteaksjon tar en grundig debrief etterpå seg imellom.

På et redningssøk er ikke mulighetene for å bli skremt halvt i hjel like store. Dels på grunn av at vedkommende muligens kan være i live, og ikke er ille tilredt, og dels at man er høy på adrenalin, og ikke hart så mye tid til å tenke... Det må legges til at man bør ha med seg NOK luft, pga et usannsynlig høyt luftforbruk.

Det er mange faktorer man kan ta med når man vurderer om man skal bli med på et søk. Den fremste av disse er hensynet til egen sikkerhet!

Jeg er for tiden elev ved SDS, grunnkurs kl1. Og kan på det sterkeste anbefale dette. Jeg trodde jeg kunne ganske mye om dykking, men så feil kan man altså ta... Redningsdykkerkurset er forøvrig knallhardt, så både god fysisk form og de rette holdningene er påkrevd for å gjennomføre dette.

MVH Johan 8)

Ars
04-10-2002, 18:53
Der er jo en ting som ikke har vært luftet : Dersom man kan hjelpe et annet menneske - er man pålagt å gjøre det , dersom man f. eks stikker av kan man bli straffet.


Man er så vidt jeg vet bare pålagt å hjelpe ved trafikkulykker, ved andre ulykker er det frivillig. Eksempelet med bilen som kjører utfor kaien er vel et grensetilfelle, men hvis det kunne være mulig å redde livet til forulykkede ville jeg prøve å hjelpe til uansett. Søk etter omkomne har jeg sagt nei til før og ville nok si det samme igjen hvis det ble aktuellt.

Kristian

Tassax
04-10-2002, 19:07
Man er så vidt jeg vet bare pålagt å hjelpe ved trafikkulykker, ved andre ulykker er det frivillig.


Dette er sprøyt!
Hva med huset som står i brann. Du kan bare gå videre, ikke melde fra til Brannvesen, og ikke varsle ev. naboer etc...
Du er pliktig til å hjelpe andre. Men det er viktig å bemerke:
du er ikke dermed pliktig til å sette deg selv i fare. (noe som ofte er en vurderingssak). Dersom bilen foran kjører ut i sjøen, og du har dykkerutstyr med vil ikke det dermed si at du er skikket til å starte redningsdykk.

Ars
04-10-2002, 21:10
Man er så vidt jeg vet bare pålagt å hjelpe ved trafikkulykker, ved andre ulykker er det frivillig.


Dette er sprøyt!
Hva med huset som står i brann. Du kan bare gå videre, ikke melde fra til Brannvesen, og ikke varsle ev. naboer etc...
Du er pliktig til å hjelpe andre. .


Jeg har opplysningen fra et førstehjelpskurs med instruktør fra Norsk Luftambulanse og jeg forutsetter at han vet hva han snakker om.

Kristian

Tassax
04-10-2002, 21:42
Jeg har opplysningen fra et førstehjelpskurs med instruktør fra Norsk Luftambulanse og jeg forutsetter at han vet hva han snakker om.

Kristian


Ikke at jeg er jurist, men mener bestemt at jeg har rett her. (Til det motsatte er bevist.) Enten har han mistforstått eller forklart seg dårlig. Bl.a. finnes det bestemmelser i sjøfartsloven om dette.
Jeg gjorde ett kjapt oppslag i straffeloven, for å se om jeg fant noe. Og kom over denne paragrafen. Straffelovens § 387 :

Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre,
1. efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller
2. gjennem betimelig Anmeldelse for vedkommende Myndighed eller paa anden Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv.
Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.

Som nevnt er jeg ikke jurist. Men etter min tolkning er dette helt i samsvar med det jeg har hørt om dette temaet.

Ars
04-10-2002, 21:52
Jeg har opplysningen fra et førstehjelpskurs med instruktør fra Norsk Luftambulanse og jeg forutsetter at han vet hva han snakker om.

Kristian


Ikke at jeg er jurist, men mener bestemt at jeg har rett her. (Til det motsatte er bevist.) Enten har han mistforstått eller forklart seg dårlig. Bl.a. finnes det bestemmelser i sjøfartsloven om dette.
Jeg gjorde ett kjapt oppslag i straffeloven, for å se om jeg fant noe. Og kom over denne paragrafen. Straffelovens § 387 :

Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre,
1. efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare, eller
2. gjennem betimelig Anmeldelse for vedkommende Myndighed eller paa anden Maade efter Evne at afverge Ildsvaade, Oversvømmelse, Sprængning eller lignende Ulykke, der medfører Fare for Menneskeliv.
Saafremt paa Grund af Forseelsen nogen omkommer, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.

Som nevnt er jeg ikke jurist. Men etter min tolkning er dette helt i samsvar med det jeg har hørt om dette temaet.Det ser faktisk ut til at du kan ha rett! Beklager min ukvalifiserte juridiske uttalelse :-[

Kristian

Funnygirl
06-10-2002, 17:52
Er man en sterk psykisk person med bred dykker erfaring kan man vurdere en forespørsel.
Men det er ikke alle som har sett et dødt menneske og vet derfor ikke hvordan man vil reagere. Ikke alle er klare for et slikt syn.
Jeg mener at det er opp til hver og en om en vil delta i et evt. søk, men en kriterie bør være at man er en sikker dykker, med meget bred erfaring....

Eivind
06-10-2002, 19:49
Det er i hvert fall veldig viktig at man ikke dykker utover de begrensningene som man vanligvis dykker innenfor (dybde, tid, luftbegrensninger og andre forhold som strøm, mørke, sikt, temperatur osv.). Å søke etter, og evt. finne, en omkommet person legger antagelig til en veldig stor ekstra stressfaktor under dykket. Husk at to omkomne personer er dobbelt så ille som en!

Tror selv jeg ville deltatt i søk/redningsforsøk, spesielt dersom det var en teoretisk mulighet for å finne forulykkede i live. Men jeg ville ikke dykket under forhold jeg ikke var vant med.

Mvh Eivind

Diver_DAD
07-10-2002, 16:44
Jeg trur jeg hadde blitt med på ett rednings/lik søk.
Jeg mener at forskjellen er svært liten (med tanke på tid).
Så jeg trur man må være forberedt på å finne en død dykker.
Ja jeg trur det er forskjell på ferskt og gammelt lik.

Men før noen blir med på søk, bør de tenke seg godt om for ikke alle vil takle ett likfunn.