PDA

View Full Version : Presentasjon av Akvanaut Undervannsklubbremi
11-05-2006, 08:05
Akvanaut Undervannsklubb ble startet i 1998, i løpet av de første fem årene ekspanderte klubben til ca 350 medlemmer, det ble da vedtatt å øke kontigenten fra 0,- til 200,-

Klubben har pr i dag 35 medlemmer hvorav de fleste aktive, målet for i år er å havne på rundt 50 - 60 medlemmer.

Vi har for øyeblikket en klubbskøyte, Scuba II, den er lagt ut for salg for å finansiere en mindre og raskere båt som bedre passer til medlemmenes behov, se annonse på Finn.no.

Klubbhuset vårt, et utrangert styrhus fra en båt, har vært omtalt i Marmenell/Dykking, og vil bli presentert i en egen tråd.

Vi disponerer en IDE-kompressor med kapasitet 265 l/min og tilkobling for continius blending av Nitrox.

Klubben har avtale med kommunen om å stille badevakter i bassenget og får for det noen kroner i betaling i tillegg til at vi disponerer bassenget fritt onsdager fra kl 1800 til kl 2100.

Jeg kommer til å oppdatere denne tråden etterhvert...remi

andreas22
11-05-2006, 09:22
i løpet av de første fem årene ekspanderte klubben til ca 350 medlemmer


WOW! :o :o