PDA

View Full Version : Forurenset sjøbunn utenfor skipsverftFroskemannen
02-02-2006, 16:26
En landsomfattende gjennomgang av sjøbunnen utenfor om lag 140 tidligere og nåværende skipsverft viser tildels meget sterk forurensning av miljøgiftene TBT og PAH. Det er ingen akutt forurensningsfare.

Vurderingen som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført på oppdrag for SFT, er basert på tidligere innsamlede data fra ulike miljøovervåkinger og undersøkelser.
Det er stor variasjon fra fylke til fylke med hensyn til hvor mye data som har kommet med i denne undersøkelsen. Rapporten er derfor bare en del av grunnlaget for den videre prioriteringen av verftene. http://www.sft.no/nyheter/bilder/skipsverftplassering.gif
Illustrasjon: www.sft.no

[hr]
Les hele saken på www.sft.no (http://www.sft.no/nyheter/dbafile14549.html#skipsverft).
[hr]