PDA

View Full Version : Ny frist i DramstadbuktaFroskemannen
06-01-2006, 13:03
Senkingen av Svelvikterskelen i Drammensfjorden vil ikke ha avgjørende betydning for deponering av masser i Dramstadbukta mellom Svelvik og Hurum i Buskerud. SFT foreslår at ny frist for deponering settes til 31. mars 2006.

Kystverket fikk i 2004 tillatelse til å senke terskeldypet i Svelvikstrømmen fra 10 til 12 meter. Miljøverndepartementet ba SFT utrede om senkingen kan ha konsekvenser for situasjonen i Drammensfjorden.

SFT ble bedt om å vurdere grunnlaget for tillatelsen til deponering, om senking av Svelvikterskelen fører til endrede strømningsforhold på deponistedet og om det har betydning for tidsrom for deponeringen. SFT er også bedt om å foreslå en ny frist for deponeringen.

[hr]
Les hele saken på www.sft.no (http://www.sft.no/nyheter/dbafile14526.html)
[hr]

Froskemannen
12-01-2006, 11:26
Pressemelding fra Miljøverndepartementet i dag:

Deponeringen i Dramstadbukta må vente.

SFT har gått gjennom saken om deponering av forurensede masser i Dramstadbukta på nytt og foreslått ny frist for deponeringen. Samtidig arbeider Drammen skipsreparasjon aktivt med å finne frem til alternative løsninger nærmere stedet der de forurensede massene skal tas opp. - Dette synes jeg er positivt, og jeg velger derfor å avvente dette arbeidet før jeg behandler saken, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Dette innebærer at det ikke kan foretas noen deponering i Dramstadbukta mens arbeidet med å finne alternative løsninger pågår.

[hr]
Les hele saken hos Miljøverndepartementet (http://odin.dep.no/md/norsk/tema/forurensning/nyheter/022001-070165/dok-bn.html).
[hr]