PDA

View Full Version : Vil drive omstridd kamskjelfangstThomas Torjusen
12-03-2003, 10:46
Sportsdykkerene raser, men herøyfiskar Edvard Gaustad har fått smaken på fangs av kamskjel. Fiskeridirektoratet sier det er fritt frem, men appellerer til fornuftig uttak av delikatessen.
Les hele saken i Sunnmørsposten (http://www.smp.no/arkiv/artikkel.asp?id=45359&ka=2).

roghelg
12-03-2003, 11:15
Heisan!

Jeg vil oppfordre alle som har interesse av å ta vare på sjøen og livet der, til å komme med synspunkter på denne saken. Det burde være i alles, ihvertfall i alle dykkeres interesse å ta vare på sjøen og sjølivet.

Historien forteller oss at dersom denne kamskjellfangstingen blir en suksess, så går det ikke lang tid før andre, større aktører (les; trålere) kommer inn og vil ha sin bit av kaka. Da tørr jeg ikke tenke på hvordan det vil gå.

Jeg er dykker selv, og plukker kamskjell en gang iblant, men da bare slik at jeg har litt til en forrett eller litt kveldskos. Og jeg må si at dersom det tar 5-10 år før yngel blir til skjell igjen da.......vel, kom med synspunkt på dette så kan vi i fellesskap kanskje bringe resultatet videre.

are
12-03-2003, 15:57
Hei!

Jeg er en meget aktiv Sportsdykker og jeg har i perioder jobbet som kamskjelldykker også. Jeg har jobbet for et firma som driver stort innen kamskjell og jeg vet at der vi hadde vært var det ikke mye skjell igjen. Vi plukket alle skjell - store og små. De som var store nok solgte vi videre og de som var under minstemål satte vi ut igjen på større banker der de skulle få vokse noen år til.

Jeg kan derfor forstå de sportsdykkere som kom etter oss og var litt oppgitt over at de ikke fant et ensete kamskjell.

Likevel vil jeg si en ting om hvor lang tid det tar før bestanden igjen tar seg opp. Det er helt korrekt at det tar fra 5 til 10 år før et skjell er stort nok til å høstes, men det betyr ikke at det tar 5 til 10 år før det igjen kan plukkes kamskjell i et område. Kamskjellene lever ikke på en veldig begrenset dybde. De kan leve på mye dypere enn 100 m og opp til ... - ja jeg har plukket mye kamskjell på 4-5 m. Ettersom vi bruker Nitrox når vi dykker begrenser vi dybden ganske kraftig, det er jo om å gjøre å være nede lengst mulig for å plukke mest mulig - ikke sant? Jeg forsøkte å ikke gå noe dypere enn 30 m. Da hadde vi plukket alle kamskjell i et belte fra 30 til 5 m.

Kamskjellene vandrer faktisk i løpet av livet. De Utvikles ofte på et større dyp og så vandrer de grunnere og grunnere i løpet av livet sitt. Dette betyr at i et område med store forekomster (med store skjell) som plukkes rent - vil ha en tilsvarende forekomst med store skjell etter 1-3 år.

Jeg sier ikke at det bør være fritt frem å plukke så myen en bare kan, men med en fornuftig fangsting bør (tror jeg) det ikke være umulig å nyte godt av denne delikatessen i fremtiden.

Are
PADI-DM